Fakulta strojní Západočeské univerzity

fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Fakulta strojní (zkráceně FST) je jednou z devíti fakult Západočeské univerzity v Plzni a patří k nejstarším fakultám plzeňských vysokých škol.

Fakulta strojní
Západočeská univerzita v Plzni
Faculty of Mechanical Engineering
Vedení fakulty
Děkandoc. Ing. Milan Edl, Ph.D.
Proděkandoc. Ing. Jiří Staněk, CSc.
Proděkandoc. Ing. Václav Vaněk, Ph.D.
ProděkanIng. Roman Čermák, Ph.D.
ProděkanIng. Jan Zdebor, CSc.
TajemníkIng. Milan Pinte, Ph.D.
Základní informace
Barva
     
Datum založení1949
Statusveřejná[1]
Kontaktní údaje
AdresaFakulta strojní
Univerzitní 22
306 14 Plzeň
Telefon+420 377 638 001
E-mailfst@fst.zcu.cz
Souřadnice
www.fst.zcu.cz
Položení základního kamene budovy Fakulty strojní v Plzni

Historie

editovat

V roce 1949 byla zřízena Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni, která byla součástí pražského Českého vysokého učení technického. Roku 1953 se tato vysoká škola od ČVUT oddělila. V roce 1960 byla rozdělena na Fakultu strojní a Fakultu elektrotechnickou.

V roce 1991 sloučením Vysoké školy strojní a elektrotechnické a samostatné Pedagogické fakulty v Plzni vznikla Západočeská univerzita v Plzni. V roce 1993 byl dokončen nový univerzitní areál v městské části Bory, kam se fakulta přestěhovala. V roce 2001 byla dokončena výstavba budovy univerzitní knihovny. V roce 2012 byla dokončena stavba výzkumného centra RTI.

Studium

editovat

Na FST je možné studovat v bakalářském, magisterském i doktorském studijním programu ve formě prezenční (denní studium) a kombinované (dálkové studium).

Bakalářský studijní program

editovat

Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolventům studia v bakalářských studijních programech se uděluje akademický titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“ uváděné před jménem). Fakulta má dva typy bakalářských studijních programů. Akademický bakalářský studijní program, který je v délce 3 let a "profesní" studijní program, který je v délce 4 let a celý 1 semestr stráví studenti na praxích ve firmách. U akademického bakalářského studijního programu jsou první dva ročníky studia pro všechny studenty společné a teprve ve 4. semestru se studenti formou konkurzu zapíší na zaměření na příslušné oborové katedře. Na této katedře pak student zpracuje svoji závěrečnou bakalářskou práci. U profesních si svou specializaci vybírají při přihlášení.

 • Název studijního programu: Strojní inženýrství (B2301)
 • Standardní délka studia: 3 roky (možnost prodloužit na 4 roky)
 • Forma studia: prezenční, kombinovaná
 • Zaměření:
  • Stavba energetických strojů a zařízení (prezenční)
  • Strojírenské materiály a technologie (prezenční)
  • Průmyslové inženýrství a management (prezenční)
  • Strojírenská technologie – technologie obrábění (prezenční)
  • Konstruování strojů a technických zařízení (prezenční / kombinovaná)
  • Progresivní technologie a materiály (kombinovaná)
 • Název studijního programu: Strojírenství
 • Standardní délka studia: 4 roky (studenti si volí jednu ze specializací při podání přihlášky. Program zahrnuje praxi ve vybraných průmyslových podnicích po dobu zimního semestru 4. ročníku)
 • Forma studia: prezenční
 • Zaměření:
  • Specialista pro automotive praxi
  • Zabezpečování kvality
  • Programování NC strojů
editovat

Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolventům studia v magisterských studijních programech se uděluje akademický titul „inženýr“ (Ing.). Absolvent může po dvouleté praxi v oboru požádat na centrále FEANI v Bruselu o diplom s titulem EUR ING. Tím je mu uznána plná vysokoškolská kvalifikace pro práci v daném oboru v kterékoliv zemi Evropské unie.

 • Název studijního programu: Strojní inženýrství (N2301)
 • Standardní délka studia: 2 roky (možnost prodloužit na 3 roky)
 • Forma studia: prezenční, kombinovaná
 • Zaměření:
  • Stavba energetických strojů a zařízení (prezenční)
  • Konstruování strojů a technických zařízení (prezenční, kombinovaná)
  • Obrábění, aditivní technologie a zabezpečování kvality (prezenční)
  • Materiálové inženýrství a výrobní technologie (prezenční, kombinovaná)
  • Průmyslové inženýrství a management (prezenční, kombinovaná)

Doktorský studijní program

editovat

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu mohou být přijati ke studiu do doktorského studijního programu. Standardní doba studia je 4 roky. Studium se řádně ukončuje obhajobou disertační práce, kterou se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem.

 • Název studijního programu: Doktorský studijní program (P2301)
 • Standardní délka studia: 4 roky
 • Forma studia: prezenční, kombinovaná
 • Zaměření:
  • Průmyslové inženýrství a management
  • Stavba energetických strojů a zařízení
  • Stavba strojů a zařízení
  • Strojírenská technologie – technologie obrábění
  • Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie
  • Inženýrství speciálních technologií a materiálů

Katedry a další pracoviště

editovat
 • Katedra energetických strojů a zařízení (KKE)[2]
 • Katedra konstruování strojů (KKS)[3]
 • Katedra materiálu a strojírenské metalurgie (KKM)[4]
 • Katedra průmyslového inženýrství a managementu (KPV)[5]
 • Katedra technologie obrábění (KTO)[6]
 • Katedra tělesné výchovy a sportu (KTS)[7]
 • Centrum energetického výzkumu (VVRC)[8]
 • Regionální technologický institut (RTI)[9]

Děkani

editovat
 • Mř. Prof. Ing. Jan Bukovský, DCAe. (1961–1966)
 • Prof. Ing. Miloslav Bartuška (1966–1969)
 • Doc. Ing. Alexander Červený, CSc. (1970–1976)
 • Prof. Ing. Miroslav Čapek, DrSc. (1976–1985)
 • Prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc. (1985–1991)
 • Doc. Ing. Petr Hofmann, CSc. (1991–1994)
 • Prof. Ing. Jan Škopek, CSc. (1994–2000)
 • Doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. (2000–2006)
 • Doc. Ing. Jiří Staněk, CSc. (2006–2014)
 • Doc. Ing. Milan Edl, Ph.D. (2014–2022)
 • Doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D. (2022–dosud)

Významní absolventi

editovat

Galerie

editovat

Reference

editovat
 1. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, příloha č. 1 – Veřejné vysoké školy. [cit. 2016-05-26]. Dostupné online.
 2. Západočeská univerzita v Plzni. www.kke.zcu.cz [online]. [cit. 2022-12-01]. Dostupné online. 
 3. Katedra konstruovani stroju. www.kks.zcu.cz [online]. [cit. 2022-12-01]. Dostupné online. 
 4. KMM. www.kmm.zcu.cz [online]. [cit. 2022-12-01]. Dostupné online. 
 5. KPV. www.kpv.zcu.cz [online]. [cit. 2022-12-01]. Dostupné online. 
 6. Západočeská univerzita v Plzni. www.kto.zcu.cz [online]. [cit. 2022-12-01]. Dostupné online. 
 7. Katedra tělesné výchovy a sportu. www.kts.zcu.cz [online]. [cit. 2022-12-01]. Dostupné online. 
 8. Centrum energetického výzkumu - O centru. vvrc.zcu.cz [online]. [cit. 2022-12-01]. Dostupné online. 
 9. Regionální technologický institut - výzkumné centrum. www.rti.zcu.cz [online]. [cit. 2022-12-01]. Dostupné online. 

Externí odkazy

editovat