Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity

fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni (FEL) je jednou z devíti fakult Západočeské univerzity v Plzni (ZČU).

Fakulta elektrotechnická
Západočeská univerzita v Plzni
Faculty Rei Electricae inuestigandae
Faculty of Electrical Engineering
Budova FEL ZČU na Borských polích
Vedení fakulty
Děkanprof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.
ProděkanIng. Roman Pechánek, Ph.D.
Proděkandoc. Ing. Jiří Hammerbauer,Ph.D.
Proděkandoc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D.
ProděkanIng. Jan Michalík, Ph.D.
TajemníkIng. Šárka Nová
Základní informace
Barva
     
Datum založení1949
Statusveřejná
Kontaktní údaje
AdresaFakulta elektrotechnická
Univerzitní 26
306 14 Plzeň
DIČCZ 49777513
E-mailfel@fel.zcu.cz
Souřadnice
Oficiální web
https://www.fel.zcu.cz/

Historie Editovat

V roce 1949 byla založena jako Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni (VŠSE) a patřila pod České vysoké učení technické v Praze. Od roku 1950 fungovala jako samostatná fakulta na VŠSE. Roku 1953 se VŠSE oddělila od ČVUT a roku 1960 se tato vysoká škola rozdělila na fakulty a tak vznikla Fakulta elektrotechnická. V roce 1991 patřila k zakládajícím institucím Západočeské univerzity v Plzni (28. září 1991).

Činnost fakulty Editovat

Výuka Editovat

Fakulta nabízí studium s dosažením vysokoškolského titulu bakalář (Bc.), inženýr (Ing.) a doktor (Ph.D.).

Organizační struktura Editovat

Děkanem je od 1. března 2018 Zdeněk Peroutka.[1]

Pracoviště Fakulty elektrotechnické
Pracoviště Vedoucí
KET – Katedra materiálů a technologií prof. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D.
KEP – Katedra elektrotechniky a počítačového modelování prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D.
KEI – Katedra elektroniky a informačních technologií doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D.
KEE – Katedra elektroenergetiky doc. Ing. Karel Noháč, Ph.D.
KEV – Katedra výkonové elektroniky a strojů prof. Ing. Václav Kůs, CSc.
RICE – Research and Innovation Centre for Electrical Engineering prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.

Katedry a pracoviště Editovat

Katedra materiálů a technologií (KET) Editovat

Katedra zabezpečuje výuku ve všech programech bakalářského, magisterského a doktorského studia v oblastech materiálů a technologií pro elektrotechniku a elektroniku, měření a měřicích systémů a podnikání a řízení průmyslových systémů v elektrotechnice. Z hlediska výzkumu a vývoje se člení na dva vzájemně se doplňující týmy materiálového výzkumu a diagnostiky. Katedra je garantem magisterského studijního programu Materiály a technologie pro elektrotechniku.

Součástí katedry jsou laboratoře sloužící jak pro pedagogické tak i pro výzkumné účely. Kromě laboratoří sloužících ke studiu a analýzám materiálů a technologií, laboratoří tištěné elektroniky, senzorů, smart textilií zde jsou také akustické laboratoře s dozvukovou a bezodrazovou komorou a mikroskopová laboratoř, která je regionálním referenčním pracovištěm firmy Olympus Czech Group, s.r.o.

Katedra spolupracuje na řešení konkrétních úkolů s externími podniky v rámci smluvního výzkumu.[2]

Významní absolventi Editovat

Reference Editovat

  1. Děkan Fakulty elektrotechnické Zdeněk Peroutka byl inaugurován. info.zcu.cz [online]. [cit. 2018-04-18]. Dostupné online. 
  2. KET. www.ket.zcu.cz [online]. [cit. 2022-01-28]. Dostupné online. 

Externí odkazy Editovat