Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni

Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni je zaniklá vysoká škola technického směru v Plzni. Spolu s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy jsou historickými a dnes již neexistujícími předchůdci Západočeské univerzity v Plzni.

Vysoká škola strojní a elektrotechnická
ZkratkaVŠSE
Datum založení1949
Další informace
SídloPlzeň
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Historie editovat

První myšlenky na založení vysoké školy v Plzni pocházejí už z období konce Rakousko-uherské monarchie. Plzeň jako významné průmyslové město potřebovala výchovu odborníků v technických oborech, ale i v lékařství a ekonomii. Vysoká škola ani univerzita však v Plzni nevznikla ani během první republiky. Po druhé světové válce byla už v roce 1945 založena pobočka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Následně byly v roce 1947 oprášeny myšlenky na založení univerzity, ale po únorovém převratu dostalo prioritu pouze technické zaměření vysoké školy.[1][2]

Založení editovat

Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni byla založena na podzim roku 1949 jako součást Českého vysokého učení technického v Praze. První rok bylo do Plzně do bývalé budovy Obchodní a živnostenské komory v Nejedlého sadech 14[3] přesunuto 94 posluchačů ČVUT v Praze, kteří pocházeli z tehdejšího plzeňského, karlovarského nebo českobudějovického kraje. Od 27. června 1950 byla VŠSE samostatnou fakultou ČVUT v čele s děkanem a fakultní radou, a v roce 1953 získala VŠSE nezávislé postavení vysoké školy v čele s rektorem. Od začátku fungovala úzká spolupráce VŠSE se Škodovými závody v Plzni.[1][4][5]

Rozvoj v letech 1960–1990 editovat

18. srpna 1960 vznikly vnitřním rozdělením VŠSE Fakulta elektrotechnická a Fakulta strojní. Po rozdělení došlo k rychlému rozvoji nových oborů a rozšíření odborné působnosti na obou fakultách. Každá z fakult měla 7 odborných kateder. Dále měla škola dvě celoškolská pracoviště – Ústav marxismu-leninismu a Vojenskou katedru.[1]

Rostoucí počet studentů znamenal potřebu větších prostor pro výuku i ubytování studentů. VŠSE sídlila v několika vlastních i pronajatých budovách v širším centru Plzně. V roce 1961 byla zahájena výstavba dalších vysokoškolských kolejí kolejí na Borech v Máchově a Baarově ulici. V letech 1979–1983 byly uvedeny do provozu koleje v Bolevecké ulici na Lochotíně.

 
Položení základního kamene budovy Fakulty strojní v Plzni

V osmdesátých letech probíhala výuka z důvodu nedostatku místa i v neobvyklých prostorách jako sál restaurace Svornost na Doubravce, pavilon výstaviště Ex Plzeň, Husova kaple (současná Modlitebna Sboru Maranatha) apod. Úvahy o vlastním areálu vysoké školy se vedly od začátku, ale teprve v roce 1985 byl položen základní kámen univerzitního kampusu na Borských polích (tzv. Zelený trojúhelník). Výuka prvních studentů v novém kampusu byla zahájena v roce 1992 už pod hlavičkou Západočeské univerzity.[6]

Tranformace na univerzitu editovat

 
Nejstarší budovy v kampusu Západočeské univerzity v Plzni

Po sametové revoluci vedení vysoké školy zareagovalo na potřebu založení technicko-přírodovědné fakulty se základním i aplikovaným výzkumem. Několik z existujících kateder obou technických fakult VŠSE se vyčlenilo a roku 1990 vytvořily Fakultu aplikovaných věd.

Ve stejnou dobu usilovalo vedení VŠSE o založení ekonomické fakulty se sídlem v některém z měst na západě Čech. Po jednání s vedením města a jejich zástupci zřídil Akademický senát VŠSE 1. července 1990 ekonomickou fakultu v Chebu a 10. září 1990 zahájila tato fakulta výuku i v Plzni.

28. září 1991 byly zákonem č. 314/1991 Sb. sloučeny VŠSE a Pedagogická fakulta (tehdejší pobočka Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze) do vysoké školy s názvem Západočeská univerzita.[7]

Seznam rektorů editovat

Studenti a učitelé editovat

Počty studentů a učitelů ve vybraných letech[1]
školní rok 1949–50 1959–60 1969–70 1973–74 1984–85
počet studentů 99 1049 1614 1464 2811
počet učitelů 13 123 251 255
z toho profesorů a docentů 8 9 32 31

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. a b c d Na prahu nové etapy, 40. výročí VŠSE v Plzni. Plzeň: VŠSE, 1989. 184 s. 
  2. VOSTRACKÝ, Zdeněk. Rektorem univerzity v taláru a bez taláru. Plzeň: [s.n.], 2006. 190 s. ISBN 80-7177-087-6. 
  3. VŠSE v Plzni – přání, které se splnilo
  4. 10 let Západočeské univerzity v Plzni. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2001. 40 s. ISBN 80-7082-886-2. 
  5. Šedesát let vysokého školství v Plzni. Plzeň: NAVA, 2009. ISBN 978-80-7211-333-0. 
  6. 30 let ZČU. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. ISBN 978-80-261-1032-3. 
  7. § 1 písm. c) a § 4 zákona č. 314/1991 Sb., o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity. Dostupné online.

Externí odkazy editovat