Otevřít hlavní menu

Fakulta ekonomická Západočeské univerzity

fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Fakulta ekonomická (FEK) je jednou z devíti fakult Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Vznikla v roce 1990.

Fakulta ekonomická
Západočeská univerzita v Plzni
Facultas Oeconomicarum
Vedení fakulty
Děkan doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ Ph.D.
Proděkan RNDr. Jiří Preis, Ph.D.
Proděkan doc. Ing. Jiří Vacek Ph.D.
Proděkan doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.
Proděkan Ing. Hana Kunešová
Tajemník Ing. Kateřina MIČUDOVÁ Ph.D.
Základní informace
Datum založení 1990
Status veřejná
Kontaktní údaje
Adresa Fakulta ekonomická
Husova 11
306 14 Plzeň
Telefon +420 377 633 001
Souřadnice
http://fek.zcu.cz/

Od začátku existence školy se vyučuje jak v Plzni, tak v Chebu. V akademickém roce 1996/1997 fakulta získala akreditaci pro výuku v magisterském, resp. inženýrském stupni studia.

Historie fakultyEditovat

  • 1990 - založení fakulty a zahájení výuky
  • 1991 - založení Západočeské univerzity v Plzni
  • 1996/1997 – akreditace magisterského studia
  • 2003 - rozšířená akreditace dle Boloňské deklarace
  • 2004/2005 – zahájení studia v rozšířené akreditaci
  • 2005 - zahájení studia v doktorském programu
  • 2012 - akreditace dvou nových studijních oborů[1]

StudiumEditovat

Bakalářské studijní programyEditovat

Bakalářské studium se realizuje v pěti studijních programech, z nichž jsou tři určené pro prezenční studium (Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika, Geografie) a dva pro kombinovanou formu studia (Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management).

Navazující studijní programyEditovat

Pro absolventy bakalářského studia jsou určeny tři navazující magisterské programy, programy Ekonomika a management a Systémové inženýrství a informatika pro prezenční studenty a Ekonomika a management pro studenty kombinované formy.

Doktorské studijní programyEditovat

Na fakultě probíhá i výuka doktorského studia oboru Ekonomika a management, a to jak prezenčně, tak kombinovaně.

Katedry a odborná pracovištěEditovat

Fakulta se skládá z pěti kateder a dvou odborných pracovišť.

Název Zkratka Vedoucí Web
Katedra ekonomie a kvantitativních metod KEM Ing. Mgr. Milan SVOBODA Ph.D. fek.zcu.cz/kem
Katedra financí a účetnictví KFU doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ Ph.D. fek.zcu.cz/kfu
Katedra geografie KGE doc. PaedDr. Alena Matoušková, CSc. fek.zcu.cz/kge
Katedra podnikové ekonomiky a managementu KPM doc. PaedDr. Dana EGEROVÁ Ph.D. fek.zcu.cz/kpm
Katedra marketingu, obchodu a služeb KMO Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D. fek.zcu.cz/kmo
Katedra jazyků KJA není datum zániku od 1. 9. 2012[2]
Centrum celoživotního vzdělávání CECEV Ing. Jan Tlučhoř Ph.D. fek.zcu.cz/cecev
Středisko mezinárodních aktivit SMA RNDr. Jiří Preis, Ph.D. fek.zcu.cz/sma

Významní absolventiEditovat

ReferenceEditovat

  1. FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. Prezentace FEK [online]. Plzeň: FEK ZČU, 10/2012 [cit. 2013-04-22]. Dostupné online. 
  2. Web ZČU