Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity

fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Fakulta aplikovaných věd (zkratka FAV) je jednou z devíti fakult Západočeské univerzityPlzni. Byla zřízena s účinností od 1. července 1990 rozhodnutím akademického senátu bývalé Vysoké školy strojní a elektrotechnické (VŠSE) v Plzni ze dne 6. června 1990. Fakultu aplikovaných věd tvoří Katedra fyziky (KFY), Katedra geomatiky (KGM), Katedra informatiky a výpočetní techniky (KIV), Katedra kybernetiky (KKY), Katedra matematiky (KMA) a Katedra mechaniky (KME).

Fakulta aplikovaných věd
Západočeská univerzita v Plzni
Facultas scientiarum applicatarum
Faculty of Applied Sciences
Jednotné logo ZČU v barvách fakulty
Hlavní průčelí budovy Fakulty aplikovaných věd.
Vedení fakulty
Děkandoc. Ing. Miloš Železný, Ph.D.
Proděkanprof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
Proděkandoc. Ing. Libor Váša, Ph.D.
Proděkandoc. Ing. Josef Kohout, Ph.D.
ProděkankaIng. Jana Varnušková, Ph.D.
Předseda ASdoc. Ing. Pavel Ircing, Ph.D.[1]
TajemniceMgr. Alena Vlčková
Statistické údaje k 31. 12. 2018[2]
Katedry6[3]
Zaměstnanci356
Studenti986
Studijní program
Bakalářský593
Magisterský251
Doktorský142
Základní informace
Barva
     
Datum založení1990
Statusveřejná
Kontaktní údaje
AdresaFakulta aplikovaných věd
Západočeská univerzita v Plzni
Technická 8
306 14 Plzeň[4]
Telefon+420 377 632 001[4]
E-mailsuchome@fav.zcu.cz[4]
Souřadnice
www.fav.zcu.cz

Fakulta aplikovaných věd je fakultou inženýrsko-přírodovědného profilu a klade si za cíl připravovat budoucí inženýry, magistry, bakaláře a doktory (Ph.D.) v oborech vyžadujících zvlášť hluboké znalosti matematiky, geomatiky, fyziky, mechaniky, stavitelství, informatikykybernetiky.

Části fakulty editovat

Nové technologie pro informační společnost editovat

Podrobnější informace naleznete v článku Nové technologie pro informační společnost.

Nové technologie pro informační společnost, zkráceně NTIS, je evropské centrum excelence. Výzkumné programy centra jsou zaměřeny na výzkum, vývoj a inovace v oboru informačních technologií a materiálů.

Centrum technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu editovat

Centrum technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu, zkráceně CTPVV, slouží jako zázemí Fakultě aplikovaných věd. Sídlem centra je východní křídlo budovy FAV.

Katedry editovat

Fakulta se skládá z šesti kateder.

Název Zkratka Vedoucí Web
Katedra fyziky KFY doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D. kfy.zcu.cz
Katedra geomatiky KGM doc. Ing. Karel Janečka, Ph.D. kgm.zcu.cz
Katedra informatiky a výpočetní techniky KIV doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. kiv.zcu.cz
Katedra kybernetiky KKY doc. Dr. Ing. Vlasta Radová kky.zcu.cz
Katedra matematiky KMA doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D. kma.zcu.cz
Katedra mechaniky KME prof. Ing. Jan Vimmr, Ph.D. kme.zcu.cz

Katedra fyziky editovat

Na katedře fyziky se vyvíjí nové nanostrukturní tenkovrstvé materiály a zkoumá se fyzika plazmatu.[5]

Katedra geomatiky editovat

Katedra geomatiky je mladší, než ostatní katedry, a vznikla 1. dubna 2016 osamostatněním původního oddělení geomatiky na katedře matematiky.[6] Katedra se zabývá například zkoumáním tíhového potenciálu Země, novými technologiemi fotogrammetrie nebo vývojem 3D GIS. V roce 2013 pořádalo oddělení geomatiky 20. kartografickou konferenci, které se zúčastnilo přes 100 odborníků.[7][8]

Katedra informatiky a výpočetní techniky editovat

Katedra informatiky a výpočetní techniky, zkráceně KIV, se zabývá virtuální realitou, logickými systémy, způsoby komunikace člověka s počítačem, modely dopravních sítí a dalšími. Studijní program „Inženýrská informatika“, který spadá pod KIV, ročně přijme na 200 studentů,[9] což jej na FAV činí suverénně nejobsazenějším.

Katedra kybernetiky editovat

Katedra kybernetiky se zaměřuje na výzkum robotiky, automatického řízení, informačních systémů, umělé inteligence a biokybernetiky. Mezi nejzajímavější aplikace patří automatické rozpoznávání mluvené řeči, počítačem syntetizovaná řeč[10], syntetická biologie[11], diagnostika a monitoring, mechatronické modely a prediktivní řízení.

Katedra matematiky editovat

Katedra matematiky sídlila do roku 2014 v 6. patře budovy FAV/FST a podle webu katedry to dokazovalo, že „jen v pohádkách pro děti je peklo hluboko pod zemí“.[12] Od září 2014 sídlí ve 2. patře budovy FAV (CTPVV).

Na oddělení matematické analýzy se věnují zejména zkoumání Fučíkova spektra a diferenciálních rovnic.[13]

Na katedře mimo jiné působí prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc., který získal v roce 2013 medaili Bernarda Bolzana za „zásluhy o rozvoj matematických věd“.[14]

Katedra mechaniky editovat

Katedra mechaniky se věnuje například matematickému modelování těles nebo zlepšování chirurgických postupů.[15] Od roku 2008 garantuje výuku a provádí výzkumnou činnost v oblasti pozemního stavitelství resp. stavebního inženýrství.[16]

Vedení fakulty editovat

 • doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D. – děkan[17]
 • prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum
 • doc. Ing. Libor Váša, Ph.D. – proděkan pro studijní a pedagogickou činnost
 • doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D. – proděkan pro rozvoj a internacionalizaci
 • Ing. Jana Varnušková, Ph.D. – proděkanka pro vnější vztahy a komunikaci
 • Mgr. Alena Vlčková – tajemnice

Významní absolventi editovat

Galerie editovat

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. Akademický senát Fakulty aplikovaných věd [online]. Fakulta aplikovaných věd ZČU [cit. 2021-10-31]. Dostupné online. 
 2. Výroční zpráva o činnosti za rok 2018 [online]. Fakulta aplikovaných věd s Evropským centrem excelence NTIS, 2019-05 [cit. 2020-05-26]. Dostupné v archivu. 
 3. Struktura [online]. Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni [cit. 2019-12-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-12-12. 
 4. a b c Kontakty [online]. Fakulta aplikovaných věd [cit. 2020-05-26]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-12-12. 
 5. Katedra fyziky. kfy.zcu.cz [online]. [cit. 2018-07-31]. Dostupné online. 
 6. KVASNIČKOVÁ, Kateřina. Fakulta aplikovaných věd má novou katedru. INFOOO [online]. 2016-04-21 [cit. 2016-11-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-11-18. 
 7. ČERBA, Otakar. 20. kartografická konference [online]. gis.zcu.cz, rev. 2013-10-01 [cit. 2018-07-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-07-22. 
 8. red, čerb. Na jubilejní kartografickou konferenci přijelo přes sto znalců. Univerzitní noviny: noviny pro akademiky. Září–říjen 2013, s. 2. 
 9. Podmínky přijetí na FAV. www.fav.zcu.cz [online]. [cit. 2013-02-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-01-19. 
 10. Audiovizuální syntéza řeči [online]. Katedra kybernetiky FAV ZČU [cit. 2019-12-12]. Dostupné online. 
 11. Projects [online]. Georgiev Lab [cit. 2019-12-12]. Dostupné online. 
 12. Loga a tiskopisy KMA. www.kma.zcu.cz [online]. [cit. 2013-02-07]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2013-10-05. 
 13. Oddělení matematické analýzy – Věda [online]. Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity [cit. 2019-12-12]. Dostupné online. 
 14. MRÁZOVÁ, Klára. Matematika je mou celoživotní vášní i radostí, tvrdí profesor Drábek. Univerzitní noviny. Září–říjen 2013, roč. 3, čís. 1, s. 1. 
 15. Věda na KME. www.kme.zcu.cz [online]. [cit. 2013-02-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-03-20. 
 16. Oddělení stavitelství. www.kme.zcu.cz [online]. [cit. 2014-02-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-02-22. 
 17. KORELUS, Pavel. Fakultu aplikovaných věd ZČU povede Miloš Železný. info.zcu.cz [online]. Západočská univerzita v Plzni, 2020-12-16 [cit. 2021-10-31]. Dostupné online. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat