Fakulta pedagogická Západočeské univerzity

česká vzdělávací instituce v Plzni

Fakulta pedagogická (FPE) je jednou z devíti fakult Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Byla zřízena již v roce 1948, tehdy jako pobočka pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Přes 40 let fungovala jako samostatná pedagogická fakulta v Plzni. Roku 1991 se stala součástí nově vytvořené Západočeské univerzity, která vznikla z původní Vysoké školy strojní a elektrotechnické a Pedagogické fakulty v Plzni.

Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni
Facultas paedagogica
Faculty of Education
Budova Fakulty pedagogické ve Veleslavínově ulici
Vedení fakulty
Děkandoc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.
Proděkandoc. Ladislav Čepička, Ph.D.
Proděkandoc. Mgr. Jiří Kohout, Ph.D
ProděkanMgr. Jan Krotký, Ph.D
ProděkanDr. phil. Michaela Voltrová
Proděkanprof. RNDr. Michal Mergl, CSc.
TajemníkIng. Pavel Mičke
Základní informace
MottoNaši absolventi umí probudit a rozvinout ve svých žácích to nejlepší
Barva
     
Datum založení1948
Statusveřejná
Kontaktní údaje
AdresaFakulta pedagogická
Veleslavínova 42
306 14 Plzeň
Telefon+420 377 636 001
E-mailfpe@fpe.zcu.cz
Souřadnice
https://fpe.zcu.cz/

Fakulta pedagogická připravuje studenty zejména k povolání učitele a je akreditována v bakalářských (Bc.), magisterských (Mgr.) a doktorských (Ph.D.) studijních programech. V roce 2020 získala Fakulta pedagogická nové akreditace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V současné době nabízí více než 60 akreditovaných studijních programů.

Fakulta pedagogická se mimo jiné věnuje také dalšímu vzdělávání, a to nejen pedagogických pracovníků. Pracoviště Celoživotní vzdělávání Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni nabízí pro veřejnost více než 200 akreditovaných kurzů. Fakulta pedagogická připravuje také Dětskou univerzitu,[1] či Univerzitu třetího věku

Fakulta pedagogická má také svoji pobočku v Chebu a budoucí učitele tak vzdělává i v Karlovarském kraji.

Katedry a oddělení Editovat

Veleslavínova 42

 • Děkanát
 • Studijní oddělení
 • Katedra anglického jazyka (KAN)
 • Katedra českého jazyka a literatury (KČJ)
 • Katedra ruského jazyka (KRJ)
 • Katedra historie (KHI)
 • Katedra chemie (KCH)

Klatovská třída 51

 • Centrum tělesné výchovy a sportu (KTV)
 • Katedra hudební výchovy a kultury (KHK)
 • Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy (KMT)
 • Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD)
 • Katedra výtvarné kultury (KVK)
 • Univerzitní knihovna (UK)
 • Středisko správy počítačové sítě (SSPS)
 
Budova fakulty na Chodském náměstí

Chodské náměstí 1

 • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (v rámci KPG)
 • Centrum biologie, geověd a envigogiky (CBG)
 • Katedra německého jazyka (KNJ)
 • Katedra pedagogiky (KPG)
 • Katedra psychologie (KPS)

Seznam děkanů Fakulty pedagogické ZČU Editovat

Seznam děkanů fakulty Editovat

 • JUDr. Jaroslav Krofta (1949–1953, poté 1953–1959 ředitel Vyšší školy pedagogické)
 • doc. Zdeněk Ungerman (ředitel Pedagogického institutu v Plzni 1959–1961)
 • Josef Frouz, prom. fil. (ředitel Pedagogického institutu v Plzni 1961–1964)
 • prof. PhDr. Jindřich Vacek, CSc. (1964–1972)
 • prof. PhDr. Vladimír Brichta, CSc. (1972–1989)
 • doc. Ing. Jiří Pyšek, CSc. (1989–1991)
 • doc. RNDr. Jaroslav Drábek, CSc. (1991–1995)
 • doc. PaedDr. Václav Havel, CSc. (1995–2001)
 • doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. (2001–2007)
 • doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc. (2007–2015)
 • RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. (2015–2019)
 • doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D. (od 2019)

Významní absolventi Editovat

Reference Editovat

 1. Dětská univerzita FPE [online]. Fpe.zcu.cz [cit. 2022-01-26]. Dostupné online. 

Externí odkazy Editovat