Fakulta pedagogická Západočeské univerzity

česká vzdělávací instituce v Plzni

Fakulta pedagogická (FPE) je jednou z devíti fakult Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Byla zřízena jako pobočka pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Slavnostní otevření se konalo dne 14. listopadu 1948. Fakultě byla přidělena budova bývalého ženského učitelského ústavu v Plzni na Americké (tehdejší Stalinově) třídě. Druhý školní rok byl zahájen v jiné budobě, a to v budově dřívějšího dívčího gymnázia ve Veleslavínově ulici (v této budově sídlí část fakulty dodnes). Pro školní rok 1950/1951 byly zřízeny na základě rozhodnutí Ministerstva školství první katedry:

 • přírodní vědy (chemie, přírodopis, matematika, fyzika)
 • filologie (čeština, ruština)
 • výchovy (výtvarná a hudební výchova)
 • dějepis-zeměpis
 • pedagogika
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni
Facultas paedagogica
Vedení fakulty
Děkan RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
Proděkan Doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D.
Proděkan PaedDr. Josef Kepka, CSc.
Proděkan doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc.
Proděkan PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.
Tajemník Ing. Pavel Mičke
Základní informace
Datum založení 1948
Status veřejná
Kontaktní údaje
Adresa Fakulta pedagogická
Veleslavínova 42
306 14 Plzeň
Telefon +420 377 636 001
Souřadnice
http://www.zcu.cz/fpe/

Roku 1953 byla provedena školská reforma, došlo k přeměně Pedagogické fakulty na dvouletou Vyšší pedagogickou školu. V roce 1964 se vládním nařízením stala z Vyšší pedagogické školy samostatná Pedagogická fakulta v Plzni se statutem vysoké školy. Roku 1990 se Pedagogická fakulta stala součástí nově vytvořené Západočeské univerzity, která vznikla z původní Vysoké školy strojní a elektrotechnické a Pedagogické fakulty v Plzni.

Fakulta pedagogická připravuje své studenty zejména k budoucímu povolání učitele. Nabízí studijní programy bakalářské (Bc.), magisterské (Mgr.) a doktorské (Ph.D.).

Katedry a odděleníEditovat

Veleslavínova 42

 • Děkanát
 • Studijní oddělení
 • Katedra českého jazyka a literatury (KČJ)
 • Katedra ruského jazyka (KRJ)
 • Katedra historie (KHI)
 • Katedra chemie (KCH)

Klatovská 51

 • Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy (KMT)
 • Katedra tělesné výchovy a sportu (KTV)
 • Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD)
 • Katedra výtvarné kultury (KVK)
 • Univerzitní knihovna (UK)
 • Středisko správy počítačové sítě (SSPS)

Chodské náměstí 1

 • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • Centrum biologie, geověd a envigogiky (CBG)
 • Katedra anglického jazyka (KAN)
 • Katedra historie (KHI)
 • Katedra ruského a francouzského jazyka (KRF)
 • Katedra německého jazyka
 • Katedra chemie (KCH)
 • Katedra pedagogiky (KPG)
 • Katedra psychologie (KPS)
 • Středisko pedagogické praxe (SPP)

Významní absolventiEditovat

Externí odkazyEditovat