Fakulta pedagogická Západočeské univerzity

česká vzdělávací instituce v Plzni

Fakulta pedagogická (FPE) je jednou z devíti fakult Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Byla zřízena již v roce 1948, tehdy jako pobočka pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Přes 40 let fungovala jako samostatná pedagogická fakulta v Plzni. Roku 1991 se stala součástí nově vytvořené Západočeské univerzity, která vznikla z původní Vysoké školy strojní a elektrotechnické a Pedagogické fakulty v Plzni.

Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni
Facultas paedagogica
Faculty of Education
Budova Fakulty pedagogické ve Veleslavínově ulici
Vedení fakulty
Děkandoc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.
Proděkandoc. Ladislav Čepička, Ph.D.
Proděkandoc. Mgr. Jiří Kohout, Ph.D
ProděkanMgr. Jan Krotký, Ph.D
ProděkanDr. phil. Michaela Voltrová
Proděkanprof. RNDr. Michal Mergl, CSc.
TajemníkIng. Pavel Mičke
Základní informace
MottoNaši absolventi umí probudit a rozvinout ve svých žácích to nejlepší
Barva
     
Datum založení1948
Statusveřejná
Kontaktní údaje
AdresaFakulta pedagogická
Veleslavínova 42
306 14 Plzeň
Telefon+420 377 636 001
E-mailpment@cbg.zcu.cz
Souřadnice
https://fpe.zcu.cz/

Fakulta pedagogická připravuje studenty zejména k povolání učitele a je akreditována v bakalářských (Bc.), magisterských (Mgr.) a doktorských (Ph.D.) studijních programech.

Katedry a odděleníEditovat

Veleslavínova 42

 • Děkanát
 • Studijní oddělení
 • Katedra českého jazyka a literatury (KČJ)
 • Katedra ruského jazyka (KRJ)
 • Katedra historie (KHI)
 • Katedra chemie (KCH)

Klatovská 51

 • Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy (KMT)
 • Centrum tělesné výchovy a sportu (KTV)
 • Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD)
 • Katedra výtvarné kultury (KVK)
 • Univerzitní knihovna (UK)
 • Středisko správy počítačové sítě (SSPS)
 
Budova fakulty na Chodském náměstí

Chodské náměstí 1

 • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • Centrum biologie, geověd a envigogiky (CBG)
 • Katedra anglického jazyka (KAN)
 • Katedra historie (KHI)
 • Katedra ruského a francouzského jazyka (KRF)
 • Katedra německého jazyka (KNJ)
 • Katedra chemie (KCH)
 • Katedra pedagogiky (KPG)
 • Katedra psychologie (KPS)

Významní absolventiEditovat

Externí odkazyEditovat