Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity

fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (zkratka FDULS, často také „SUTNARKA“) je nejmladší fakultou Západočeské univerzity v Plzni. Vznikla nejprve pod názvem Fakulta umění a designu (zkratka FUD) 1. září 2013 z Ústavu umění a designu (UUD), který byl založen 1. dubna 2004. Na fakultě se vyučují studijní obory jako ilustrace a grafika, malba, socha, fashion design, design kovu a šperku, produktový, průmyslový a grafický design, design nábytku a interiéru, fotografie, keramika, multimédia a nová média.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeská univerzita v Plzni
Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art
Budova Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara s novým opláštěním od roku 2019.
Vedení fakulty
DěkanMgA. Vojtěch Aubrecht
Proděkandoc. akad. mal. Josef Mištera
ProděkanPhDr. Mgr. Andrea Sloupová, Ph.D.
ProděkanMgr.art. Jana Potiron, ArtD.
ProděkanMgr. Jindřich Lukavský, Ph.D.
TajemníkIng. Stanislav Kodýtek
Základní informace
Barva
     
Datum založení2013 (UUD 2004)
Statusveřejná
Kontaktní údaje
AdresaFakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Univerzitní 2954/28
306 14 Plzeň 3-Jižní Předměstí
Telefon+420 377 636 701
DIČCZ49777513
Souřadnice
Oficiální web
http://www.fdu.zcu.cz/

Prvním, pověřeným, děkanem byl doc. akad. mal. Josef Mištera, který byl později Akademickým senátem fakulty též zvolen řádným děkanem.

Fakulta byla pojmenována po Ladislavu Sutnarovi, plzeňském rodákovi a česko-americkém designérovi. Provozuje Galerii Ladislava Sutnara, která vznikla v květnu 2011 transformací dosavadní Univerzitní galerie. Fakulta se také velmi aktivně podílela na přípravě projektu PlzeňEvropské hlavní město kultury 2015.

Budova Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara získala v říjnu 2019 nové opláštění. Autorem grafického návrhu je Rostislav Vaněk.

Od 16. ledna 2022 započalo čtyřleté volební období děkana MgA. Vojtěcha Aubrechta, který byl tajnou volbou členů akademického senátu FDULS zvolen 29. září 2021. Slavnostně uveden do funkce byl Vojtěch Aubrecht 18. února 2022.

ArtCamp editovat

V roce 2005 založil doc. Josef Mištera (zakladatel a umělecký ředitel) při UUD mezinárodní letní školu umění, kterou nazval ArtCamp. Provozní ředitelkou je od samého počátku PhDr. Lenka Kodýtková.

Nyní největší letní umělecká škola v České republice se koná v druhém, třetím a čtvrtém červencovém týdnu. Jejím cílem je umožnit českým i zahraničním studentům setkání s významnými českými i zahraničními umělci – pedagogy, případně připravit zájemce k přijímacím zkouškám na umělecké vysoké školy.[1]

ArtCamp každoročně přivádí do Plzně a na Západočeskou univerzitu stovky českých i zahraničních účastníků, pro něž výtvarné kurzy představují nejen příjemné zpestření léta, ale i možnost rozvíjet svůj talent nebo se připravit ke studiu umění na vysokých uměleckých školách. V roce 2014, kdy proběhl jubilejní desátý ročník letní školy, prošlo 38 kurzy letní školy téměř 500 účastníků.

V kurzech vedených pedagogy Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara i hostujícími českými a zahraničními umělci studují účastníci různých věkových skupin, národností i zaměření. Výuka probíhá v ateliérech fakulty i v plenéru, hlavním jazykem je čeština a angličtina. Kurzy jsou vhodné jak pro širokou veřejnost od začátečníků po pokročilé, tak pro stávající i budoucí studenty uměleckých oborů, i pro hotové umělce, kteří chtějí rozšířit svoji kvalifikaci. Úspěšní absolventi ArtCampu obdrží Osvědčení o absolvování.

ArtCamp každoročně nabízí širokou škálu výtvarných kurzů. V nabídce nechybí tradiční výtvarné obory (např. kresba, malba, ilustrace, knižní vazba), oblíbené kurzy zaměřené na nová média (digitální fotografie, grafický design, videotvorba, light design) a design (design, design hračky, interiéru či nábytku, 3D modelování v programu Rhinoceros), ani kurzy určené jako příprava ke studiu umění na vysokých uměleckých školách (např. figurální kresba, ilustrace, design obuvi, fashion design).

Významní absolventi fakulty editovat

a další

Vedoucí ateliérů editovat

Emeritní docenti a profesoři editovat

Cena Ladislava Sutnara editovat

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara uděluje od roku 2012 Cenu Ladislava Sutnara osobnostem a institucím s mezinárodním věhlasem na poli designu a umění, jeho zprostředkování a teoretického uchopení. Laureáty ceny jsou například instituce jako: AIGA, Art Institute of Chicago, Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, Museum of Modern Art, Pratt Institute, Muzeum J. Paula Gettyho, nebo významné osobnosti: Anthon Beek, Seymour Chwast, Steven Heller, William Lobkowicz, Tomáš Vlček, Richard Saul Wurman, Zdeněk Ziegler, a další. První ceny byly uděleny 18. října 2012 u příležitosti slavnostního otevření nové budovy Ústavu umění a designu ZČU, dnes již Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, a to za přítomnosti Radoslava L. Sutnara a jeho manželky Elaine.

Cena Ladislava Sutnara byla navržena doc. M.A. Petrem Vogelem, tvoří ji čtyři kovové destičky prořezané laserem. Motiv ceny vychází z loga Ladislava Sutnara a transformuje ho do prostorového objektu.

Galerie Ladislava Sutnara editovat

Galerie Ladislava Sutnara vznikla v květnu 2011 transformací dosavadní Univerzitní galerie. Galerie hostí výstavy domácích i hostujících pedagogů a studentů, zároveň v rámci přeshraniční i euroregionální spolupráce seznamuje veřejnost s tvorbou spřízněných zahraničních umělců, designérů a institucí. Neméně významný je pro galerii jedinečný odkaz osobnosti a díla Ladislava Sutnara, plzeňského rodáka.

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. artcamp / obecné informace [online]. Fakulta umění a designu [cit. 2013-10-03]. Dostupné online. 

Externí odkazy editovat