Wikipedie:WikiProjekt Všeobecné znalosti/Fyzika

Základní pojmyEditovat

Název Kontrola dne Stav Literatura Reference Obrázky Poznámky
fyzika ano ilustrační obrázky k oborům
hmotný bod ne
mechanika ne
těleso ne

[[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]]

OsobnostiEditovat

Název Kontrola dne Stav Literatura Reference Obrázky Poznámky
André-Marie Ampère ano
Archimédés ano
Daniel Bernoulli ano
Niels Bohr ano
Ludwig Boltzmann ano
Robert Boyle ano
Henry Cavendish ano
Charles-Augustin de Coulomb ano
Christian Doppler ano
Albert Einstein ano
Michael Faraday ano
Richard Feynman ano
Joseph Fourier ano
Galileo Galilei ano
Carl Friedrich Gauss ano
Stephen Hawking ano
Werner Heisenberg ano
Hermann von Helmholtz ano
Heinrich Rudolf Hertz ano
Robert Hooke ano
Christiaan Huygens ano
James Prescott Joule ano
Johannes Kepler ano
Mikuláš Koperník ano
Pierre Simon de Laplace ano
James Clerk Maxwell ano
Isaac Newton ano
Georg Simon Ohm ano
Robert Oppenheimer ano
Blaise Pascal ano
Wolfgang Pauli ano
Max Planck ano
Henri Poincaré ano
Ernest Rutherford ano
Erwin Schrödinger ano
Nikola Tesla ano
Alessandro Volta ano
James Watt ano

Veličiny, jednotkyEditovat

Název Kontrola dne Stav Literatura Reference Obrázky Poznámky
fyzikální jednotka netřeba
fyzikální veličina netřeba
soustava SI ano
ampér ne
coulomb ne
farad ne
hertz ne
joule ne
kandela ne
kelvin ne
kilogram ano
metr ano málo obrázků
mol ne
newton ne
ohm ne
pascal ne
radián ano
sekunda ano
stupeň Celsia ne
tesla ne
volt ano
watt ne
hustota ne
hybnost ne
objem ne
rychlost ne
síla ano super obrázek
zrychlení ne

KonstantyEditovat

Název Kontrola dne Stav Literatura Reference Obrázky Poznámky
atomová hmotnostní konstanta
Avogadrova konstanta ano lepší obrázek
Boltzmannova konstanta ano lepší obrázek
elementární náboj ne
fyzikální konstanty ne
gravitační konstanta ne
permeabilita ne
permitivita ne
přirozená soustava jednotek ne
rychlost světla ano

[[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]]


Kinematika hmotného boduEditovat

[[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]]

Dynamika hmotného boduEditovat

[[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]]

Práce, energieEditovat

[[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]]

GravitaceEditovat

[[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]]

Mechanika tuhého tělesaEditovat

[[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]]

Mechanika kapalin a plynůEditovat

[[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]]

TermodynamikaEditovat

[[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]]

Struktura a vlastnosti plynů, kapalin a pevných látekEditovat

[[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]]

Vlnění, harmonický pohybEditovat

[[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]]

ElektromagnetismusEditovat

Název Kontrola dne Stav Literatura Reference Obrázky Poznámky
Akceptor
Akumulátor
Alternátor
Ampér
André Marie Ampére
Ampérhodina
Ampérmetr
Ampérsekunda
Anoda
Anténa
Báze
Blesk
Coulomb
Magnetická indukční čára
Alkalický článek
Galvanický článek
Zinko-uhlíkový článek
Demodulátor
Fázový diagram
Dielektrikum
Polovodičová dioda
Dipól
Elektrolytická disociace
Magnetická doména
Donor
Doutnavka
Elektrická dvojvrstva
Elektrochemický ekvivalent
Elektrárna
Elektret
Elektrodynamika
Elektrolyt
Elektrolýza
Elektromagnet
Elektrometr
Elektronvolt
Elektroskop
Emise

Kvantová mechanikaEditovat

[[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]]

Atomová fyzikaEditovat

[[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]]

AstrofyzikaEditovat

[[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]]