Otevřít hlavní menu

Elektrochemický ekvivalent je konstanta úměrnosti uplatňující se při elektrolýze v 1. Faradayově zákonu.

Konstanta úměrnosti , která je pro danou látku charakteristická, se nazývá elektrochemický ekvivalent látky. Udává se v jednotkách kg.C-1.

Druhý Faradayův zákon nám dává možnost vypočítat ze vztahu