Vodní nádrž Sedlice

Vodní nádrž Sedlice je přehradní nádrž na řece Želivce, která se nachází zhruba 7 km jihozápadně od Humpolcekraji Vysočina. Byla vybudována během let 1921–1927 pod soutokem říčky Hejlovky a Jankovského potoka, na říčním kilometru 63,35, nedaleko obce Sedlice. Délka hráze v koruně činí 118 m. Přehradní hráz s mostovkou byly v roce 2012 prohlášeny kulturní památkou České republiky.[1]

Vodní nádrž Sedlice
Pohled na vzdušní líc hráze
Pohled na vzdušní líc hráze
Poloha
SvětadílEvropa
StátČeskoČesko Česko
KrajVysočina
OkresPelhřimov
Vodní nádrž Sedlice
Vodní nádrž
Sedlice
Zeměpisné souřadnice
Rozměry
Rozloha38,3 ha
Objem2,32 mil. m³
Povodí412,4 km²
Parametry – hráz
Kóta453,9 m n. m.
Délka118 m
Šířka5,2 m
Výška22,7 m
Ostatní
Typpřehradní nádrž
Přítok vodyHejlovka, Jankovský potok
Odtok vodyŽelivka
SídlaSedlice
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Vodní režim

editovat

Průměrný dlouhodobý roční průtok (Qa) k profilu hráze činí 2,58 m³/s. Stoletá voda (Q100) zde dosahuje 151 m³/s.

Využití

editovat

Původním účelem nádrže byla akumulace vody pro výrobu elektrické energie ve vodní elektrárně (VE) Sedlice. Hlavní význam nádrže dnes spočívá v zachycení splavenin, které by se jinak dostaly do vodní nádrže Želivka – Švihov, která slouží k vodárenským účelům (zásobuje vodou Prahu). Nádrž se též využívá pro rekreační účely, mívá však v létě špatnou kvalitu vody (sledování KHS Jihlava Archivováno 25. 2. 2014 na Wayback Machine.).

Geologie a geomorfologie

editovat

Zájmová oblast náleží do geomorfologické oblasti Českomoravská vrchovina, celek Křemešnická vrchovina, okrsek Želivská pahorkatina a Humpolecká vrchovina.[2] Horniny moldanubika prekambrického stáří jsou zastoupeny převážně biotitickými a dvojslídovými paralrulami. Pod nádrží Sedlnice se vyskytuje flebit-nebulický migmatit a na pravé straně údolí se místy vyskytuje cordieritická rula.[3] Z geomorfologického hlediska údolí řeky Želivky má erozní ráz místy akumulačně-erozní, údolí je středně hluboké s úzkou nivou sevřenou okolními příkrými svahy. Mezi údolními nádržemi Sedlice a Vřesník je mohutný meandrovitý oblouk s dílčími zákruty.

Vodní dílo má tři hlavní části:

 • hráz se silničním mostem
 • tlaková štola elektrárny Sedlice,
 • vyrovnávací nádrž.

S vodní nádrží souvisí:

 • vodní elektrárna Sedlice, která je vzdálená dva kilometry od hráze,
 • vyrovnávací nádrž Vřesník, která je severně od nádrže Sedlice.[4][5][6][7]

Hráz se silničním mostem

editovat

Hráz byla postavena firmou Ing. Hlava a Dr. Kratochvíl z Prahy v období 1925–1927, podle projektu Ing. Josefa Řeřichy.

Půdorys gravitační hráze je oblouk (proti proudu řeky) o poloměru 180 m s délkou v koruně 118 m. Základy hráze jsou 4 až 6 m hluboké, výška hráze je 26 m od základů (433,98 m n. m.) a 14 m nad vodní hladinou. Celkový objem zdi i s příslušenstvím je 20 000 m³. Na stavbu zdi hráze byla použita žula z lomu, který byl vzdálen dva kilometry v Pšeničném lese, a dovážela se polní dráhou. Povrch hráze je obložen žulovými kvádry, návodní hrana je opatřena do výšky 10 m nade dnem cementovou omítkou s přísadami a ochrannými nátěry.

Po celé délce koruny je deset nehrazených přelivových polí, které odvádějí vodu při její vyšší hladině. Celková délka přelivové hrany je 86 m a je v nadmořské výšce 447,68 m. Voda přepadává do vývařiště pod hrází, do kterého je sváděna i voda z kaskádových svodnic na obou stranách hráze. Projekt kaskádových stupňů byl modelován v laboratorních podmínkách na dřevěném modelu Prof. Ing. Smrčkem na České technice v Brně.

V hrázi jsou dvě výpusti. První výpust má potrubí o průměru 0,8 m s kapacitou max. 5,86 m³/s. Na návodní straně je opatřena stavidlem s vodotěsnou uzavírkou. Na straně vtoku do vývařiště je výpust osazena dvojicí uzavíracích šoupat. Ovládání je umístěno na hrázi pod vozovkou. Druhou výpust tvoří přívodní štola k turbínám.[8]

Nad hrází byl postaven most v duchu meziválečné moderny. Klenutý most je dlouhý 120 m, široký čtyři metry, má deset oblouků s čtyřmetrovým rozpětím. Most je rozdělen stavědlovou věží na dvě části. První má šest a druhá čtyři oblouky. Zábradlí je betonové s římsou ve spodním okraji, povrch betonu je permlovaný. Vozovka je ve výšce 6,22 m nad korunou přepadu hráze (tj. 453,90 m n. m.), je dlážděná žulovými kostkami. Na vjezdové straně od Kletečné je dochovaný plastický nápis stavební firmy, u výjezdu se dochoval pouze letopočet. Mostem vede silnice spojující obce Kletečnou a Sedlice.

Tlaková štola

editovat

Byla vybudována firmou Ing. František Pažout v letech 1921–1927 podle projektu Ing. Josefa Řeřichy ve spolupráci s Ing. Josefem Šestákem a Ing. Zdeňkem Proškem. Štola protíná meandrovitý oblouk mezi vodními nádržemi Sedlnice a Vřesník a má spád 36 m.

Vtokový objekt se nachází ve zdrži 450 m nad hrází na levém břehu pod úrovní bývalého řečiště. Nálevkovitý vtok je opatřen jemným brlením. Za prahem brlení ve zvláštní věži je umístěna stavidlová uzavírka štoly. Ražba proběhla v tvrdém rulovém masívu v délce 882 m s nadložím max. 40 m.[9] Štola je vysoká 2,15 m, široká 2 m a obezděna betonem, v části nesoudržné horniny je provedena armovaná obezdívka. Z tlakové štoly bylo vylomeno cca 4 000 m³ rubaniny a použito na 10,2 t dynamitu.[9][8]

Vyrovnávací nádrž

editovat

Ve vzdálenosti 25 m od konce tlakové štoly je umístěna vyrovnávací nádrž. Jedná se o šachtu, která vyúsťuje na povrch v domku s ovládacím zařízením nedaleko nad elektrárnou. Šachta byla vyhloubena ve skále a s elektrárnou je propojena tlakovým ocelovým potrubím o průměru 1,8 m, které je zazděno v celé délce 20 m do štoly a ukončeno šoupátkovým uzávěrem. Výstavba nádrže byla ukončena v roce 1928.

Elektrárna

editovat

Hydrocentrála byla postavena na levém břehu řeky Želivky firmou Hrůza a Rosenberg v roce 1925. V interiéru jsou umístěny tři Francisovy turbíny horizontálního provedení dodané firmou František Křižík Praha o celkové hltnosti 8,75 m³/s. Instalovaný výkon činí 2 159 kW.[5]

Reference

editovat
 1. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2020-11-04]. Identifikátor záznamu 1348593818 : Hráz vodní nádrže Sedlice. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [1]. 
 2. DEMEK, Jaromír, a kolektiv. Zeměpisný lexikon ČR: Hory a nížiny. 1. vyd. Praha: Academia, 1987. 584 s. 
 3. BALATKA, Břetislav; KALVODA, Jan. Kvartérní terasy řeky Želivky. S. 113–130. Geografie [online]. 2020 [cit. 2020-11-05]. Roč. 115, čís. 2, s. 113–130. Dostupné online. 
 4. Prohlášení za kulturní památku. iispp.npu.cz [online]. [cit. 2020-11-04]. Dostupné online. 
 5. a b VD Sedlice. Dostupné online Archivováno 1. 2. 2014 na Wayback Machine.. [cit. 2020-11-04]
 6. Přehrada Sedlice je v provozu 90 let, čeká ji odbahnění. Naše voda [online]. 2017-11-15 [cit. 2020-11-04]. Dostupné online. 
 7. Povodí opraví nádrž Pilská, na odbahnění Sedlice nejsou peníze  «  VODARENSTVI.CZ. www.ovodarenstvi.cz [online]. [cit. 2020-11-04]. Dostupné online. 
 8. a b Detail dokumentu - S0097196. iispp.npu.cz [online]. [cit. 2020-11-05]. Dostupné online. 
 9. a b Chrámy.cz. www.chramy.cz [online]. [cit. 2020-11-05]. Dostupné online. 

Literatura

editovat
 • Vojtěch Broža a kolektiv, Přehrady Čech, Moravy a Slezska. Liberec: Knihy 555, 2005. ISBN 80-86660-11-7

Externí odkazy

editovat