Pemrlování

Pemrlování je mechanická povrchová úprava viditelných ploch kamene, betonu, případně teracové omítky. Plochy se upravují údery pemrlice, což je kladivo opatřené pracovní čtvercovou plochou s kovovými jehlany. V odborných textech se používá také termín štokování, který má původ v německém pojmenování pemrlice Stockhammer.

Pemrlování pneumatickým nářadím
Pemrlovaný povrch žuly

Pemrlování zabudovaných prvků na stavbě se provádí ručním nářadím, v současnosti převážně nářadím elektrickým, nebo pneumatickým. Kvalita upravovaného povrchu je odvislá od počtu a rozměrů hrotů na pemrlovacím kladivu. Pemrlování samostatných kamenných a betonových prvků se provádí na strojích přímo ve výrobnách.

Pemrlováním kamenných dlaždic a schodišťových stupňů se docílí požadovaného součinitele smykového tření zejména u pochozích ploch částí staveb, které nejsou chráněny před deštěm. Pemrlování patří také mezi renovační postupy používané při čištění a obnově vzhledu stávajících kamenných obkladů.

LiteraturaEditovat

  • ČSN 73 3251 Navrhování konstrukcí z kamene, část 9.1.1.2 Povrchové úpravy
  • ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení.