Trilogie

soubor tří souvisejících uměleckých děl

Trilogie je umělecké dílo, nejčastěji literární, o třech relativně samostatných částech, které spolu souvisejí motivicky, látkově nebo problémově. Původně se tímto názvem označoval antický soubor tří tragédií (doplněný tzv. satyrskou hrou na tetralogii), se kterým soutěžili řečtí básníci v Athénách o slavnostech Dionýsových. Jediná takováto dochovaná trilogie je Oresteia dramatika Aischyla, v níž jsou jednotlivé její části spolu tak úzce obsahově i myšlenkově spjaty, že působí jako jednání jednoho velikého celkového dramatu. U jeho následovníků je trilogické spojení jednotlivých kusů většinou již pouze formální. Je tomu tak například u tzv. „oidipovského cyklu“ dalšího řeckého dramatika Sofokla Oidipús král, Oidipús na Kolóně a Antigona.

Trilogie Tales of the Kingdom (česky nevydáno)

Od trilogie je nutno odlišit tzv. triptych (ve výtvarném umění trojdílný oltář nebo obraz, jehož části spolu souvisejí), kterým je možno označovat díla, mající sice tři části, ale vystupující jako jeden celek. Rovněž tak není trilogií rozsáhlý román rozdělený do tří dílů. Z tohoto hlediska není možno za trilogii považovat například Pána prstenů anglického spisovatele J. R. R. Tolkiena.

Příklady trilogií editovat

Divadelní hry editovat

Próza editovat

Hudba editovat

Film editovat

Označení filmová trilogie je pojem mnohdy velice zavádějící, neboť u komerčně úspěšných filmů mohou být dotáčena jejich další pokračování. Nikdo proto nemůže říci, zdali to, co je dnes charakterizováno jako trilogie, nebude zítra tetralogií, pentalogií resp. filmovou sérií. Tak například série sci-fi filmů o Vetřelci mohla být jako trilogie označována od roku 1992 do roku 1997, kdy byl natočen díl čtvrtý. Kromě toho je běžné, že jednotlivé díly takovýchto trilogií mají různé režiséry, takže se dá jen těžko mluvit o nějakém jednotícím uměleckém záměru. Může se také stát, že je postupně natočena trojice podobných filmů, která má společného hlavního představitele a velmi podobné názvy, o klasickou trilogii se přitom ale de facto nejedná. Takovým případem je trojice snímků Muž z Ria, Muž z Hongkongu a Muž z Acapulca, kde hraje Jean-Paul Belmondo. V kinematografii má proto tento pojem stálý smysl pouze u výrazně časově ohraničených nebo již definitivně uzavřených děl.

Související články editovat

Externí odkazy editovat

  •   Slovníkové heslo trilogie ve Wikislovníku
Knižní série
Duologie Trilogie Tetralogie Pentalogie Hexalogie Heptalogie Oktalogie Nonalogie Dekalogie 10< 20<
2 3 4 5 6 7 8 9 10 10< 20<