Tetralogie

série o čtyřech částech

Tetralogie je umělecké (nejčastěji literární) dílo o čtyřech relativně samostatných částech, které spolu souvisejí motivicky, látkově nebo problémově.

Původ tetralogie můžeme najít již v antickém Řecku, kdy v Athénách o slavnostech Dionýsových soutěžili řečtí básníci se souborem tří tragédií (viz heslo trilogie) doplněných na tetralogii tematicky spřízněnou tzv. satyrskou hrou. Jen výjimečně byla satyrská hra zastoupena tragédií čtvrtou, např. Alkéstis u Euripida, která však obsahuje celou řadu burleskních prvků. Žádný takový soubor divadelních her se však nedochoval. Satyrské drama Próteus patřící k jediné dochované antické trilogii, k Aischylově Orestei je ztraceno, a Euripidova trilogie (Kréťanky, Alkmeón v Psófidě, Télefos) patřící k Alkéstis se dochovala jen ve zlomcích.

Příklady tetralogií editovat

Literatura editovat

Hudba editovat

Film editovat

Označení filmová tetralogie je pojem zavádějící resp. nemusí být stálý, neboť u komerčně úspěšných filmů mohou být dotáčena jejich další pokračování. Nikdo proto nemůže říci, zdali to, co je dnes charakterizováno jako tetralogie, nebude zítra pentalogií resp. filmovou sérií. V kinematografii má proto tento pojem smysl pouze u výrazně časově ohraničených nebo již definitivně uzavřených děl.

Související články editovat

Externí odkazy editovat

Knižní série
Trilogie Tetralogie Pentalogie Hexalogie Heptalogie Oktalogie Nonalogie Dekalogie 10< 20<
3 4 5 6 7 8 9 10 10< 20<