Stakeholder

Termín stakeholder v angličtině tradičně označoval dočasného držitele peněz či jiného majetku. V českém jazyce se stakeholder překládá jako "zainteresovaná strana", ve starší marketingové terminologii se využívá pojem "zúčastněnec".

V současné době se pojem stakeholder používá v managementu a marketingu a má úzký vztah s etikou. Od klasického pojmu shareholder, který znamená akcionář, se liší tím, že zahrnuje všechny osoby a instituce, které mají s organizací cokoli do činění. V marketingové komunikaci a PR se jako stakeholder označuje libovolný subjekt, se kterým je navázaný vztah libovolného charakteru. Udržováním, posilováním, řízením a vytěžováním těchto vztahů se věnuje PR disciplína "stakeholder management".

Pojem stakeholder zahrnuje:

LiteraturaEditovat