Otevřít hlavní menu

Potřeba je v ekonomii a psychologii subjektivně pociťovaný nedostatek něčeho nezbytného. Nemožnost dosažení této potřeby se nazývá frustrace, při dlouhodobém nenaplnění potřeby pak nastupuje deprivace.

Potřeby z hlediska ekonomieEditovat

V ekonomii jsou potřeby základními pohnutkami, které nutí lidi nakupovat a tak jsou de facto jedním ze základních pohybů trhu. Potřeby jsou uspokojovány pomocí statků; a to hmotných – knihy, nebo nehmotných – vzdělání. Potřeby se dají dělit v ekonomii na mnoho způsobů, nejčasnější je ale tento:

  • Základní potřeby – jsou to nevyhnutelné potřeby, věci bez kterých člověk není schopen přežít (jídlo, spánek apod.) Patří sem fyziologické potřeby, ale také i ty, které vyplývají z člověka jako z jedince a součásti společnosti (uspokojení z práce, sounáležitost s ostatními lidmi).
  • Vyšší potřeby – není tolik nezbytné je uspokojovat, lze je odložit. Patří sem dary či dovolené.
  • Nahodilé potřeby – jsou to potřeby, jejichž příčinou je určitý impulz (například kupujícího upoutá vůně čerstvého pečiva nebo zajímavá věc).
  • Uměle vyvolané potřeby – zde hraje roli reklama a móda; lidé kupují věci, které jinak nepotřebují a nebyli by nuceni je koupit.

Potřeby podle psychologieEditovat

Americký psycholog Abraham H. Maslow vytvořil hierarchické uspořádání lidských potřeb, zobrazované ve tvaru pyramidy. Obecně přitom platí, že uspokojení nižších potřeb je nutné pro uspokojení potřeb vyšších.

Označení předmětůEditovat

Jako potřeby označujeme i některé předměty a praktické pomůcky všední denní potřeby např : kuchyňské potřeby, školní potřeby či domácí potřeby apod.


Externí odkazyEditovat

  •   Slovníkové heslo potřeba ve Wikislovníku