Impuls

rozcestník na projektech Wikimedia

Impuls nebo impulz (z lat. impellere, udeřit, narazit, podnítit) znamená náraz či podnět, náhlou a rychlou (skokovou) změnu vnějších podmínek či vlastností, která vyvolá (indukuje) nějakou další změnu. V informatice je obvykle nosičem signálu. V přeneseném významu znamená popud, podnět, inspiraci.

ve fyzice
v technice
ve fyziologii
v psychologii
jiné významy