Akcionář

osoba, která vlastní část společnosti prostřednictvím jejích akcií

Akcionář (angl. shareholder) je podílník akciové společnosti, který koupil jeden nebo více podílů a získal tak odpovídající počet akcií. Akcionář tak vlastní ideální část společnosti, má právo na podíl ze zisku (dividendy) a tolik hlasů na valné hromadě společnosti, kolik akcií drží. Přesné postavení akcionářů, jejich práva a závazky určují stanovy společnosti. Důležitým právem akcionáře je právo na podíl na likvidačním zůstatku v případě likvidace společnosti.

Jak se podle poptávky a nabídky na burze mění cena akcií, mění se i hodnota pro vlastníky (shareholder value) celého podniku. Společnost za svoje závazky odpovídá celým svým majetkem, musí pro případ ztráty vytvářet rezervní fond, akcionář ale ručí jen svým podílem, tzn. že akcionář neručí za závazky společnosti.

Protože o složení dozorčí rady a představenstva společnosti rozhoduje na valné hromadě většina, snaží se velcí investoři získat tzv. kontrolní balík akcií (tj. v krajním případě 51 % akcií, ve skutečnosti však často stačí i méně), který jim umožňuje společnost ovládat a řídit. Pokud se například rozhodnou zvětšit základní kapitál společnosti, tj. vydat další akcie, mohou tím tzv. menšinové akcionáře citelně poškodit. Po zkušenostech z minulých let tomu dnes brání zákon.

Literatura

editovat
  • S. Černá, Obchodní právo 3. Akciová společnost. Praha 2006.
  • J. Dědič a kol., Akciové společnosti. Praha 2007
  • J. Hejda, Stanovy akciové společnosti a jejich změny. Praha 2006
  • J. Sokol, Moc, peníze a právo. Plzeň 2007
  • T. Tepper - M. Kápl, Peníze a vy. Praha 1991
  • Žáček – Kratochvíl, Akciová společnost: legislativa, řízení a organizační struktura. Praha 1996
  • M. Žák a kol., Velký ekonomický slovník. Praha 2002