Nabídka (značí se S, z anglického supply) je ekonomický pojem vyjadřující objem výstupu výroby, který chce vyrábějící subjekt na trhu prodat za určitou cenu. Rozlišujeme elastickou (pružnou) nabídku a neelastickou nabídku. Zákon rostoucí nabídky vysvětluje, že s rostoucí cenou roste nabízené množství tržních výstupů, toto platí i naopak. Toto se vysvětluje tím, že vysoké ceny zboží jsou pro nové a další výrobce stimulem, toto znamená, že vyšší výroba přinese vyšší zisk.

Posun křivky nabídky (S, modrá), který způsobuje pokles ceny a zvýšení objemu zboží na trhu. Toto je způsobeno posunem optima (E) po křivce poptávky.

Dělení nabídkyEditovat

 • Agregátní – souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přicházejí výrobci na trh, cenu určuje trh,
 • individuální – nabídka jednoho výrobce, je určena objemem výroby tohoto jednotlivého výrobce a cenou jeho zboží,
 • dílčí (tržní) – představující součet individuálních nabídek jednotlivých firem na určitém trhu, pouze jednoho druhu zboží.

Ovlivňující faktoryEditovat

 • Cena daného zboží,
 • výrobní náklady, pokles nákladů umožňuje ze stejných zdrojů vyrobit více,
 • ceny alternativních výrobků, které může výrobce produkovat se svými výrobními faktory
 • počet výrobců či dodavatelů (včetně dovozu),
 • specifické faktory – počasí v zemědělství, technické požadavky na výrobky,
 • hospodářská politika státu v oblasti zahraničního obchodu,
 • očekávání

Související článkyEditovat

LiteraturaEditovat

Externí odkazyEditovat

 •   Slovníkové heslo nabídka ve Wikislovníku
 •   Téma Nabídka ve Wikicitátech