PEST analýza

PEST analýza je zkratka slov Political, Economical, Social a Technological. Je to tedy analýza politicko-právního, ekonomického, sociálně-kulturního a technologického prostředí a faktorů, které ovlivňují nebo budou ovlivňovat organizaci. Někdy se používá zkratky PESTLE, přidávají se Legal a Ecological vlivy. Všeobecně je to strategický audit vlivu makrookolí.

Cíle analýzyEditovat

Podstatou PEST analýzy je nalézt odpovědi na 3 otázky:

 1. Které z faktorů mají vliv na podnik?
 2. Jaké jsou možné účinky těchto faktorů?
 3. Které z nich jsou v blízké budoucnosti pro podnik nejdůležitější?

Pro konstrukci PEST analýzy je vhodné ke každému z vlivů zjistit minimálně 4 faktory, které makrookolí firmy ovlivňují. Velkým pomocníkem jsou v tomto případě číselná data. Z nich je možné pomocí jednoduché extrapolace trendů odhadnout budoucí vývoj. Právě prediktivní složka analýzy je zásadní. Pomůže odhadnout, jak se bude budoucnost lišit od současnosti. Pro extrapolaci trendů je možné využít pokročilé statistické metody i běžný Microsoft Excel, kde se metoda nazývá spojnice trendu. Aplikaci této metody na predikci vývoje české populace je možné vidět na příkladu níže.

Politicko-legislativní vlivyEditovat

Ekonomické faktoryEditovat

Sociálně-kulturní faktoryEditovat

 • Demografický vývoj populace
 • Změny životního cyklu
 • Mobilita
 • Úroveň vzdělávání
 • Přístup k práci a volnému času

Technologické vlivyEditovat

 • Vládní podpora R&D
 • Celkový stav technologie
 • Nové objevy
 • Změny technologie
 • Rychlost zastarávání

Příklad analýzy faktoruEditovat

V následující tabulce je možné vidět historická data[1] o vývoji obyvatel ČR v tisících. Predikce do budoucnosti je vytvořena pomocí lineární spojnice trendu (extrapolace). Pro odhad budoucího vývoje je vhodné použít i jiné metody. Například předpověď ČSÚ nebo analytiků. V takovém případě se jedná o expertní odhad.

Historie Predikce
Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Počet obyvatel ČR v tis. 10517,25 10496,67 10509,29 10510,72 10524,78 10542,94 10565,28 10589,53 10583,29 10594,77 10606,25 10617,72 10629,20

ReferenceEditovat

 1. Obyvatelstvo - roční časové řady | ČSÚ. www.czso.cz [online]. [cit. 2019-01-10]. Dostupné online. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat