Seznam děl Jiřího Antonína Heinze

seznam na projektech Wikimedia

DíloEditovat

Seznam děl zpracován na základě monografií Miloše Stehlíka (2013)[1] a Heleny Zápalkové (2011),[2] s přihlédnutím k novějším pramenům, které vylučují zde uvedená autorství, případně připisují nová.

Foto Dílo Lokalita Materiál Datování–Stehlík[1] Datování–Zápalková[2] Poznámka
Sv. Josef Moravská Třebová, nika průčelí františkánského kláštera u kostela sv. Josefa pískovec 1721 1721 signováno a datováno
Sv. Jan Nepomucký Svitavy, Brněnská 26 pískovec 1725 1725 signováno a datováno, opravena 1750
Sv. Jan Nepomucký Prostějov, u kostel sv. Petra a Pavla pískovec 1725 1725 datováno
Sv. Jan Nepomucký Budišov nad Budišovkou, most pískovec 1725 1725 datováno
Sloup Nejsvětější Trojice Hradec nad Svitavou, jih obce pískovec 1725 –⁠ datováno, pouze horní část
Sv. Norbert, andílci, Břetislav, Ota I., Ota III. a Vladimír Olomouc, klášter Hradisko, atika prelatury pískovec 1728–1731 1728–1731 datováno archivně, sv. Norbert dokončen po Kašparu Köndegovi, sochy knížat mají sporné autorství, pravděpodobně se jedná o dílo Jana Sturmera[3]
Sv. Jan Nepomucký Sovinec, před vchodem do kostela pískovec 1729 1729 datováno
Sv. Cyril a sv. Metoděj Pasohlávky, kostel sv. Anny, hlavní oltář dřevo 2. polovina 20. let 18. století –⁠ nepůvodní umístění, sochy zakoupeny v roce 1950
Sv. Jan Nepomucký s andílkem Lipňany, náves pískovec 1730 1730 datováno
Řezbářská výzdoba bočních oltářů Navštívení Panny Marie a Božího Těla Uničov, kostel Nanebevzetí Panny Marie dřevo kolem 1730 přelom 20. a 30. let 18. století
Krucifix Uničov, kostel Nanebevzetí Panny Marie dřevo kolem 1730 –⁠
Malá kalvárie Uničov, kostel Nanebevzetí Panny Marie, sakristie dřevo 30. léta 18. století před 1734 pochází asi z nedochovaného oltáře
Andílci Moravská Třebová, kostel sv. Josefa, nástavce bočních oltářů sv. Františka a jeho protějšku dřevo kolem 1730 –⁠ části andílků uložena v klášterní chodbě
Panna Marie s Ježíškem Moravský Beroun, kostel Nanebevzetí Panny Marie, nika nad hlavním oltářem dřevo kolem 1730 konec 20. let 18. století původně asi druhotně na kazatelně v kostele sv. Jana Nepomuckého v Karlovci
Alegorické sochy čtyř ročních dob Olomouc, klášter Hradisko, vestibul prelatury pískovec 1731 1731 datováno archivně
Úprava soch Panny Marie Svatokopecké s Ježíškem a sv. Štěpána, štuková svatozář a mariánský monogram Svatý Kopeček, průčelí kostela Navštívení Panny Marie pískovec, štuk 1731 1731 datováno archivně, sochy upraveny od Františka Zürna st. z roku 1680, mariánský monogram je kopie zničeného
Oplakávání Krista (Pieta) Svatý Kopeček, Svaté schody při premonstrátské rezidenci dřevo kolem 1731 kolem 1735 signováno[4]
Sv. Jan Nepomucký Hnojice, náves pískovec 1732 1732 signováno a datováno
Panna Marie Immaculata s Ježíškem Ryžoviště, náměstí pískovec 1733 1733 datováno
Panna Marie Bolestná Vendolí pískovec 1733 1733 signováno a datováno
Krucifix Olomouc, kaple Arcibiskupského kněžského semináře dřevo 1733 1733 signováno a datováno, pochází snad z některého kostela v Olomouci (Dolní náměstí)
Sv. Jan Nepomucký Olomouc, kostel sv. Mořice, boční oltář sv. Jana Nepomuckého dřevo 1733 kolem 1735 datováno archivně
Sv. Jan Nepomucký Samotišky, křižovatka Tovéřské a Podhůry pískovec 1733 –⁠ datováno
Sloup se sochou Panny Marie kojící Ježíka Uničov, u kostela Nanebevzetí Panny Marie pískovec 1734 1727? původní pouze horní část sochy P. Marie (busta doplněna v 19. století na celou postavu)
Sv. Barbora Uničov, nika průčelí bývalé šatlavy pískovec 1734 1734 úprava starší sochy z roku 1724
Sv. Jan Nepomucký s andílky Morkovice, náves vápenec 1735 –⁠ datováno
Řezbářská výzdoba oltáře s kalvárií se dvěma anděly v pohřební kapli Žerotínů Velké Losiny, kostel sv. Jana Křtitele dřevo 1734 před 1745
Kazatelna a křtitelnice Velké Losiny, kostel sv. Jana Křtitele dřevo 30. léta 18. století 1734 Zápalková neuvádí křtitelnici
Sochařská výzdoba zámecké zahrady (Tritón, vázy, 3 fontány 8 trpaslíků) Velké Losiny, zámek pískovec 1735–1738 1736–1741 datováno archivně, dílna, spolupráce s Janem Jiřím Lehnerem, dochováno pouze torzo uložené pod arkádami "nízkého" zámku, Zápalková uvádí Tritóna s otazníkem (Lehner)
Řezbářská výzdoba hlavního oltáře Litovel-Staré Město, kostel sv. Filipa a Jakuba dřevo polovina 30. let 18. století 30. léta 18. století dílna
Sv. Jan Nepomucký Rajnochovice, před kostelem sv. Anny pískovec polovina 30. let 18. století –⁠
Kazatelna Uničov, kostel Povýšení sv. Kříže dřevo před 1736 před 1734 polychromovaI roku 1736 Ignác Oderlický
Stojany Nebeského a Zemského glóbu Olomouc, Vlastivědné muzeum dřevo 1738 1738, 1739 datováno na nebeském glóbu, původně v knihovně augustiniánského kláštera v Olomouci
Sv. Jan Nepomucký s andílky se sochami sv. Josefa, sv. Otty, sv. Františka z Pauly, sv. Antonína Paduánského, sv. Jana z Boha a sv. Otýlie Dub nad Moravou, náves pískovec 1738 1738–⁠1740 signováno a datováno, dílna
2 Hermovky Bílčice, kostel sv. Markéty dřevo –⁠ druhá polovina 30. let 18. století původně z varhan zaniklého kostela sv. Petra a Pavla v Olomouci
Sv. Jan Sarkander Olomouc, kostel sv. Mořice, při pilíři lodi dřevo 30. léta 18. století kolem 1735 původně se socha nacházela v průjezdu v Ostružnické ulici 27 v Olomouci
Sv. Jan Nepomucký s andílky Starý Maletín u silnice na Javoří pískovec 30. léta 18. století 1728–⁠1729 sochy andílků chybí, nepůvodní podstavec
Řezbářská výzdoba bočního oltáře Panny Marie a kazatelna Bohuňovice, kostel sv. Jana Křtitele dřevo 30. léta 18. století 2. polovina 30. let 18. století dílna, andělé na bočním oltáři původně na hlavním oltáři
Sv. Jan Nepomucký s andělem Kravaře, nádvoří zámku pískovec 30. léta 18. století druhá polovina 30. až počátek 40. let 18. století dílna, původně ve Velkých Hošticích, kde je dnes kopie
Sv. Josef Brno, soukromá sbírka dřevo 30. léta 18. století –⁠
Anděl Brno, soukromá sbírka dřevo 30. léta 18. století –⁠
Krucifix Brno, soukromá sbírka dřevo 30. léta 18. století –⁠
Vítězný Kristus Dolní Loučka, fara dřevo 30. léta 18. století –⁠
Sv. Jan Nepomucký Jindřichov, pilíř hřbitovní brány pískovec 30. léta 18. století 2. polovina 20. let 18. století
Krucifix, křtitelnice a podstavec mariánské sochy na hlavním oltáři Litovel, kostel sv. Marka dřevo 30. léta 18. století 30. léta 18. století
Řezbářská výzdoba bočního oltáře sv. Jana Nepomuckého Náklo, kostel sv. Jiří dřevo 30. léta 18. století –⁠
Andělé na svatostánku oltáře sv. Augustina Svatý Kopeček, kostel Navštívení Panny Marie dřevo 30. léta 18. století –⁠
Sv. Jan Sarkander Přestavlky, před zámkem pískovec 30. léta 18. století –⁠
Kazatelna a krucifix Štěpánov, kostel sv. Vavřince dřevo 30. léta 18. století –⁠
Řezbářská výzdoba bočního oltáře Panny Marie a andílci s obláčky z torza protějškového oltáře Dolany, kostel sv. Matouše dřevo 30. léta 18. století –⁠ původem asi z kostela sv. Mořice v Olomouci
Sv. Josef s Ježíškem Dub nad Moravou, u silnice k poutnímu kostelu pískovec 1740 1740 datováno
Sv. Jan Nepomucký Znojmo, Jihomoravské muzeum dřevo po 1740 –⁠ model
Sv. Anna Samotřetí Horní Sukolom, u silnice na severním konci pískovec 1742 –⁠ datováno, opraveno 1895, v Uničově se nachází zvětšená dílenská replika
Reliéf s krucifixem Olomouc, Pavelčákova 21, nádvorní fasáda domu pískovec 1742 1742 datováno
Sv. Florián s andílky Uhřičice, náves pískovec 1742 1742–⁠1746? signováno a datováno, dílna
Sv. Jan Nepomucký s anděly Uničov, Olomoucká 226 pískovec 1742 před 1734 nebo 1742? datováno, spolupráce s Ignácem Winklerem, původně do roku 1742 na náměstí
Panna Marie Immaculata, sv. Josef, sv. Florián, sv. Jiří s drakem a sv. Juda Tadeáš Uničov, Mariánský sloup pískovec 1729–1743 1742–1743 signováno a datováno, Zápalková dataci zužuje pouze na Heinzův podíl
Immaculata Račice, náves pískovec 1744 1744 dílna, datováno
Sv. Vendelín, sv. Florián Račice, most pískovec kolem 1744 před 1744 dílna
Sv. Anna Samotřetí Uničov, u silnice na Lazce pískovec 1744 –⁠ dílenská replika sochy z Horní Sukolomi
Sv. Jan Nepomucký s andílkem Náměšť na Hané, u mostu pískovec –⁠ před 1745 původně u zámecké zahrady
Oltář s Pietas Domini a anděly Znojmo, kostel sv. Mikuláše, kaple sv. Trojice dřevo kolem 1745 –⁠
Sv. Alois z Gonzagy Kravsko, zámecká zahrada mušlový vápenec 1746 1746 datováno, dílna, původem z areálu bývalého jezuitského dvora Purkrábka u Suchohrdel
Panna Marie Immaculata s Ježíškem Národní park Podyjí mušlový vápenec –⁠ 1746 datováno, dílna, původem z areálu bývalého jezuitského dvora Purkrábka u Suchohrdel, přesunuta zde z farní zahrady v Příměticích, kde je na návsi autorská replika
Panna Marie Immaculata s Ježíškem Přímětice, křižovatka v obci mušlový vápenec 1746 1749 datováno chronogramem 1746, další dílenská replika z farní zahrady přesunuta do Národního parku Podyjí
Kartuš se znakem louckého opatství Vrbovec, hlavní portál kostela sv. Jana Křtitele kámen 1747 –⁠ datováno
Vyučování Panny Marie Vrbovec, kostel sv. Jana Křtitele dřevo kolem 1747 –⁠ dílna
Sv. Tekla Znojmo-Louka, kostel Nanebevzetí Panny Marie, depozitář dřevo –⁠ kolem 1748
Sv. Josef s Ježíškem Rancířov, u silnice do Jihlavy vápenec 1748 1748 signováno a datováno
Pieta Šaštínská Šatov, před farou mušlový vápenec 1748 1748 datováno
Sv. František Xaverský Znojmo, Jihomoravské muzeum, nádvoří minoritského kláštera mušlový vápenec –⁠ 1749 dílna, původem z areálu bývalého jezuitského dvora Purkrábka u Suchohrdel
Sv. Alois z Gonzagy Přímětice, u cesty ke Znojmu mušlový vápenec 1749 1749 datováno
Sv. Florián Břežany, zámecký park mušlový vápenec 1749 1749 datováno
Kaple sv. Norberta Znojmo-Louka, kostel Nanebevzetí Panny Marie, štuk, umělý mramor, dřevo konec 40. let 18. století 1748–⁠1750
Andílci na stallách a tři zrcadlové svícny Znojmo-Louka, kostel Nanebevzetí Panny Marie, nástavce opatské a proboštské stally a depozitář dřevo 40. léta 18. století kolem 1748 Zápalková neuvádí andílky na stallách
Kartuš se znakem louckého opatství a Krucifix Strachotice, boční portál kostela sv. Jiří, krucifix v kostele vápenec, dřevo 40. léta 18. století druhá polovina 40. let 18. století Zápalková neuvádí znak
Kartuš se znakem louckého opatství Šatov, průčelí fary vápenec 40. léta 18. století –⁠
Řezbářská výzdoba hlavního oltáře Znojmo, kostel sv. Alžběty dřevo 40. léta 18. století –⁠ původem z františkánského kostela ve Znojmě, část původní sochařské výzdoby sejmuta
Adorující andělé a andílci Znojmo, Jihomoravské muzeum, oltář kaple Deblínského zámku dřevo 40. léta 18. století druhá polovina 40. let 18. století původem z hlavního oltáře františkánského kostela ve Znojmě, inv. č. Ec 158 a, b
Andílek[5] Brno, Moravská galerie dřevo 40. léta 18. století druhá polovina 40. let 18. století původem z hlavního oltáře františkánského kostela ve Znojmě, inv č. E 429
Konzola se hlavou serafína Znojmo, Jihomoravské muzeum dřevo 30. léta 18. století druhá polovina 40. let 18. století původem z kostela sv. Barbory u Louckého kláštera, inv. č. Ec 33
Dekorativní řezby na hlavním oltáři, relikviář sv. Olympia a rám predelového obrazu sv. Aloise Znojmo, kostel sv. Michala dřevo 40. léta 18. století –⁠
Sv. Jan Nepomucký s andílkem Oleksovice, u fary vápenec 40. léta 18. století –⁠
Sv. Josef Olomouc, kostel sv. Kateřiny, boční oltář dřevo 40. léta 18. století –⁠ nepůvodní umístění na novějším oltáři, sporné autorství, pravděpodobně se jedná o dílo Jana Michaela Scherhaufa[6]
Trpaslíci–Turkové 2x Šternberk, nádvoří hradu pískovec 40. léta 18. století –⁠ původem z Uničova, při ulici Staňkova
Sv. Jan Nepomucký a sv. Norbert Olomouc, Arcidiecézní muzeum dřevo 40. léta 18. století –⁠ modely?, původem z kaplanky v Jalubí
Alegorické sochy čtyř ročních dob Dub nad Moravou, brány proboštství pískovec 40. léta 18. století –⁠ sochy Léta a Podzimu jsou v odlitku na bráně a Jara a Zimy umístěné v budově proboštství
Sv. Jan Nepomucký Kasárna, u kaple mušlový vápenec 40. léta 18. století konec 40. let 18. století
Sv. Stanislav Kostka Znojmo, Jihomoravské muzeum, nádvoří minoritského kláštera mušlový vápenec –⁠ před 1750 dílna, původem z areálu bývalého jezuitského dvora Purkrábka u Suchohrdel
Sv. Jakub Větší a dvě dekorativní vázy Hodonice, brána u kostela sv. Jakuba Většího mušlový vápenec kolem 1750 před 1753
Sv. Jiří Hostim, kostel sv. Františka Serafinského dřevo kolem 1750 před 1753 původem z kostela sv. Jakuba v Brně
Řezbářská výzdoba varhanní skříně a kruchty, andílci v nástavci oltáře sv. Petra Mučedníka a sv. Dominika Znojmo, kostel Nalezení svatého Kříže dřevo, štuk 1753–1755 1753–1755 datováno, Zápalková neuvádí andílky na oltáři sv. Petra, sv. Dominika a zpovědnice, andílci ze zpovědnice uloženi v depozitáři kláštera
Řezbářská výzdoba bočních oltářů sv. Barbory, sv. Jana Nepomuckého a sv. Šebestiána Znojmo, kostel Nalezení svatého Kříže dřevo po 1755 před 1753 (oltář sv. Jana Nepomuckého), po 1755 (oltář sv. Šebestiána a sv. Barbory) datováno
Sv. Donát Pravice vápenec 50. léta 18. století –⁠
Řezbářská výzdoba hlavního oltáře Znojmo-Hradiště, kostel sv. Hypolita dřevo 50. léta 18. století –⁠ dva andílci na oltáři jsou od Ondřeje Schweigla z bočního oltáře
Adorující serafíni Trstěnice, kostel Povýšení sv. Kříže, hlavní oltář dřevo –⁠ –⁠ Stehlík dílo nedatuje, Zápalková neuvádí
Návrh oltáře Panny Marie I. Šumperk, Státní okresní archiv, fond Farní úřad Staré Město 2 papír, pero 1738 1738 signováno a datováno, pro kostel sv. Anny ve Starém Městě pod Sněžníkem?
Návrh oltáře Panny Marie II. Šumperk, Státní okresní archiv, fond Farní úřad Staré Město 2 papír pero 1738 (1738) pro kostel sv. Anny ve Starém Městě pod Sněžníkem?

Nezachovaná dílaEditovat

Nezachovaná díla podle Zápalkové (2011)[2]
Dílo Původní lokalita Materiál Datování–Zápalková[2] Poznámka
Sochařská výzdoba zámecké zahrady (Tritón, Nereidky, delfíni, alegorie ročních dob) Velké Losiny, zámecká zahrada pískovec 1736–⁠1740 Stehlík alegorie ročních dob připisuje Janu Jiřímu Lehnerovi
Sv. Eustach Račice, most pískovec kolem 1744 dílna, socha zničena po polovině 20. století[7], Zápalková toto dílo neuvádí
Archanděl Michael Purkrábka u Znojma mušlový vápenec 1746–⁠1750 pochází ze souboru soch v areálu bývalého jezuitského dvora Purkrábka u Suchohrdel
Sv. František Borgiáš Purkrábka u Znojma mušlový vápenec 1746–⁠1750 pochází ze souboru soch v areálu bývalého jezuitského dvora Purkrábka u Suchohrdel
Sv. Ignác z Loyoly Purkrábka u Znojma mušlový vápenec 1746–⁠1750 pochází ze souboru soch v areálu bývalého jezuitského dvora Purkrábka u Suchohrdel
Bolestná Panna Marie pod Křížem Nikitsch (Rakousko), zámek Gálosháza, tabernákl zámecké kaple dřevo mezi 1745–⁠1753

Vyloučené autorstvíEditovat

Vyloučené autorství z monografie Stehlíka (2013)
Foto Dílo Lokalita Materiál Datování–Stehlík[1] Datování nové Poznámka
Andělé a Nejsvětější Trojice Olomouc, kostel Panny Marie Sněžné, nástavec oltáře sv. Ignáce dřevo 20. léta 18. století 1720 připsáno dílu Jana Sturmera[6]
Kazatelna Jívová, kostel sv. Bartoloměje dřevo 30. léta 18. století po 1721 připsáno dílu Jana Sturmera[8]
Řezbářská výzdoba oltáře v Dušičkové kapli Olomouc, kostel sv. Mořice dřevo 30. léta 18. století 1722–1723 doloženo jako dílo Filipa Sattlera[6]
Sv. Dominik, sv. Kateřina Sienská, sv. Růžena z Limy, sv. Tomáš Akvinský Olomouc, kostel sv. Kateřiny, hlavní oltář dřevo 40. léta 18. století asi 1725–1726 připsáno dílu Filipa Sattlera[6], umístěno na nepůvodní oltář

Díla mimo monografieEditovat

Další díla mimo monografie
Foto Dílo Lokalita Materiál Datování Poznámka
Krucifix[6] Šumvald, kostel sv. Mikuláše, hlavní oltář dřevo 1729–1730 dříve v kapli sv. Antonína Paduánského tamtéž
Krucifix[6] Olomouc, kostel sv. Kateřiny, předsíň dřevo kolem 1735
Vitrína na starší relikviáře sv. Pavlíny[9] Olomouc, katedrála sv. Václava, krypta dřevo druhá polovina 30. let 18. století dílna, původem z kaple sv. Pavlíny v kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci
Krucifix[6] Úsov, kostel sv. Jiljí, pod kruchtou dřevo asi 1736–1737
Bičovaný Kristus[6] Úsov, kostel sv. Jiljí dřevo konec 30. let 18. století dlouhodobě zapůjčeno do Arcidiecézního muzea v Olomouci, označováno zde jako dílo Josefa Winterdaldera st. s otazníkem

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. a b c STEHLÍK, Miloš. Sochařský svět Jiřího Antonína Heinze. 1. vyd. Brno: Národní památkový ústav, 2013. 211 s. Dostupné online. ISBN 80-86752-99-2, ISBN 978-80-86752-99-0. 
 2. a b c d ZÁPALKOVÁ, Helena. Jiří Antonín Heinz, 1698-1759. 1.. vyd. Olomouc: Muzeum umění Ololmouc, 2011. 135 s. Dostupné online. ISBN 978-80-87149-52-2, ISBN 80-87149-52-1. 
 3. SUCHÁNEK, Pavel. K větší cti a slávě: umění a mecenát opatů kláštera Hradisko v 18. století. 1. vyd. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2007. 374 s. Dostupné online. ISBN 978-80-87029-11-4, ISBN 80-87029-11-9. S. 39–40. 
 4. Sochu Oplakávání Krista tvoří 70 dílů. Podívejte se, jak pracoval restaurátor [online]. [cit. 2020-06-16]. Dostupné online. 
 5. LAB.SNG. Jiří Antonín Heinz - Andílek. Web umenia [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné online. (česky) 
 6. a b c d e f g h SEKANINA, Adam. Filip Sattler (1695-1738). Život, dílo a jeho doba. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 
 7. STRYJOVÁ, Dagmar. Pokog swaty u nas panug. Račice: vlastní náklad, 2007. K 770. výročí první písemné zmínky o Račicích. 
 8. SUCHÁNEK, Pavel. Johann Sturmer, Olomoucký sochař počátku 18. století. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 
 9. ANTONOVIČ, Vladan; JAKUBEC, Ondřej; PERŮTKA, Marek. Olomoucké baroko. 1. vyd. Svazek 2 - katalog, Výtvarná kultura let 1620-1780. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. 655 s. Dostupné online. ISBN 978-80-87149-39-3. S. 540–542. 

LiteraturaEditovat

 • SEKANINA, Adam. Filip Sattler (1695-1738). Život, dílo a jeho doba. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 420 s. (Disertační práce). 
 • SUCHÁNEK, Pavel. Johann Sturmer, Olomoucký sochař počátku 18. století. Brno: Masarykova univerzita, 1999. (Magisterská práce). 
 • ANTONOVIČ, Vladan; JAKUBEC, Ondřej; PERŮTKA, Marek. Olomoucké baroko. 1. vyd. Svazek 2 - katalog, Výtvarná kultura let 1620-1780. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. 655 s. ISBN 978-80-87149-39-3. 
 • STEHLÍK, Miloš. Sochařský svět Jiřího Antonína Heinze. 1. vyd. Brno: Národní památkový ústav, 2013. 211 s. ISBN 978-80-86752-99-0. 
 • SUCHÁNEK, Pavel. K větší cti a slávě: Umění a mecenát opatů kláštera Hradisko v 18. století. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal - Masarykova univerzita, 2007. 374 s. ISBN 978-80-87029-11-4. 
 • ZÁPALKOVÁ, Helena. Jiří Antonín Heinz : 1698-1759. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2011. 135 s. ISBN 978-80-87149-52-2.