Rybník Starý u Líchov

přírodní památka v Česku

Rybník Starý u Líchov je přírodní památka ve správním území obce Dubloviceokrese Příbram ve Středočeském kraji. Nachází se v katastrálním území Zvírotice u cesty z Líchov do Zvírotic. Předmětem ochrany v přírodní památce je výskyt populace kuňky obecné na rybníku Stará voda a okolních mokřadních území.[3]

Zdroje k infoboxu
Zdroje k infoboxu
Přírodní památka
Rybník Starý u Líchov
IUCN kategorie III (Přírodní památka)
Rybník Starý u Líchov
Rybník Starý u Líchov
Základní informace
Vyhlášení26. listopadu 2016
Nadm. výška348–350 m n. m.
Rozloha3,07 ha[1][2]
Poloha
StátČeskoČesko Česko
OkresPříbram
UmístěníZvírotice
Souřadnice
Rybník Starý u Líchov
Rybník Starý u Líchov
Další informace
Kód6121
Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Přírodní památky v Česku

HistorieEditovat

Krajina v okolí rybníka Stará voda dlouhodobě slouží k intenzivnímu zemědělství. V blízkém okolí se nachází pole, pastviny a louky. Zemědělská činnost může splachem ornice, živin a pesticidů chráněnou lokalitu negativně ovlivňovat.[4] Chráněné území vyhlásil Krajský úřad Středočeského kraje v kategorii přírodní památka s účinností od 26. listopadu 2016.[5]

Přírodní poměryEditovat

Chráněné území s rozlohou přibližně tří hektarů leží v nadmořské výšce 348–350 metrů v katastrálním území Zvírotice. Z větší části se překrývá s evropsky významnou lokalitou Rybník Starý u Líchov.[5]

Abiotické poměryEditovat

Geologické podloží tvoří permokarbonský granodiorit překrytý kvartérními sedimenty. Na nich se vyvinuly půdní typy kambizem typická a v nivě potoka glej modální.[6] Přírodní památka leží v Benešovské pahorkatině, konkrétně v podcelku Březnická pahorkatina a okrsku Sedlčanská pahorkatina. Odvodňuje ji drobný Sečský potok, který se asi o kilometr dále na západ vlévá do Vltavy, resp. do vodní nádrže Slapy.[7] Samotný rybník vznikl v důsledku budování melioračních opatření. Je napájen drobným tokem, který slouží jako sběrač melioračních vod, a infiltrací vody z přilehlého okolí. Většina plochy rybníka je zazemněná a drobné vodní plochy se vyskytují jen u vtoku vodoteče a u požeráku.[4]

V rámci Quittovy klasifikace podnebí se přírodní památka nachází v mírně teplé oblasti MT10 (Plán péče na období 2015–2024 uvádí mírně teplou oblast MT3[6]),[7] pro kterou jsou typické teploty −2 až −3 °C v lednu a 17 až 18 °C v červenci. Celkový roční úhrn srážek dosahuje 600–700 milimetrů. Letních dnů bývá čtyřicet až padesát, zatímco mrazových dnů 110–130. Sníh zde leží padesát až šedesát dnů v roce.[8]

FlóraEditovat

 
Zarostlé dno rybníka

Fytogeograficky rybník leží v Českomoravském mezofytiku a v něm v okrese Střední Povltaví. Z botanického hlediska je území nevýznamné. Převládajícím druhem porostu jsou rákosiny eutrofních stojatých vod v místě vypuštěného rybníka. Menší rozlohu zaujímají mezofilní křoviny, vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů, vlhké pcháčové louky, ruderální bylinná vegetace, mezofilní ovsíkové louky a ostatní porosty.[9]

FaunaEditovat

Předmětem ochrany je výskyt kuňky obecné (Bombina bombina) vázané na litorální části rybníka a jejich okolí.[10] Byla zde zaznamenána v počtu jednotek kusů a její populace má patrně ubývající trend,[11] protože dlouhodobé vypuštění rybníka omezuje reprodukční možnosti obojživelníků.[12]

Ze zvláště chráněných a ohrožených druhů živočichů se v chráněném území hojně vyskytuje ohrožený zlatohlávek skvrnitý (Pachnoda marginata peregrina) nebo zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta), svižník polní (Cicindela campestris) a mravenec lesní (Formica rufa). V počtu jednotlivých kusů byl nalezen také střevlík Ullrichův (Carabus ullrichii) a batolec duhový (Apatura iris). Obojživelníky zastupují kromě kuňky také ropucha obecná (Bufo bufo), skokan zelený (Pelophylax sp.) a podle hlasových projevů také rosnička zelená (Hyla arborea). Z plazů zde roztroušeně žijí ještěrka obecná (Lacerta agilis), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), užovka obojková (Natrix natrix) a slepýš křehký (Anguis fragilis).[11] Ojediněle v chráněném území hnízdí ťuhýk obecný (Lanius collurio), žluna zelená (Picus viridis) a snad i moták pochop (Circus aeruginosus).[13]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Otevřená data AOPK ČR. Dostupné online. [cit. 2020-11-19]
 2. Nationally designated areas inventory. Dostupné online. [cit. 2021-06-26]
 3. Mapy.cz [online]. Seznam.cz [cit. 2022-07-04]. Dostupné online. 
 4. a b EIA Servis. Plán péče o přírodní památku Rybník Starý u Líchov na období 2015–2024 [PDF online]. České Budějovice: Agentura ochrany přírody a krajiny, 2017-04-11 [cit. 2022-06-25]. S. 16. Dále jen Plán péče (2015–2024). Dostupné online. 
 5. a b Rybník Starý u Líchov [online]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [cit. 2022-06-26]. Dostupné online. 
 6. a b Plán péče (2015–2024), s. 11.
 7. a b Přírodní poměry. Geomorfologie, klimatické oblasti [online]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [cit. 2022-06-26]. Dostupné online. 
 8. VONDRÁKOVÁ, Alena; VÁVRA, Aleš; VOŽENÍLEK, Vít. Climatic regions of the Czech Republic. Quitt's classification during years 1961–2000. S. 427. Journal of Maps [PDF online]. Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, 2013-05-13 [cit. 2020-07-22]. Čís. 3, s. 427. Dostupné online. DOI 10.1080/17445647.2013.800827. (anglicky) 
 9. Plán péče (2015–2024), s. 12.
 10. Plán péče (2015–2024), s. 9.
 11. a b Plán péče (2015–2024), s. 14.
 12. Plán péče (2015–2024), s. 13.
 13. Plán péče (2015–2024), s. 15.

Související článkyEditovat