Seznam památných stromů v okrese Příbram

seznam na projektech Wikimedia

Toto je seznam památných stromů v okrese Příbram, v němž jsou uvedeny památné stromy na území okresu Příbram.

Název [* 1] Obrázek Umístění Druh [* 2] Obvod
[v cm]
Kód[* 3]
wikidata
Galerie Poznámka
Bohutínské lípy Skupina dvou lip malolistých v Bohutíně Bohutín
49°39′16″ s. š., 13°56′34″ v. d.
lípa malolistá (2) &0000000000000388.211000388,211 103521
Q26780400
Kategorie „Bohutínské lípy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bohutínské lípy“ na Wikimedia Commons
Dva mohutné stromy vysazené velmi blízko u sebe rostou u fary, před základní školou. Kolem vede cyklistická trasa 302. Koruny stromů jsou spojené a mají společnou šířku 13 m.
Bolechovický dub Bolechovice
49°36′35″ s. š., 14°30′18″ v. d.
dub letní &0000000000000685.000000685 106219
Q73601730
Strom je součástí areálu bývalé bažantnice, která patřila k přilehlému zámečku v obci Bolechovice. Významný jedinec svého druhu se symetrickou široce rozloženou korunou v dobrém zdravotním stavu.
Alej lip malolistých Bor u Březnice
49°33′27″ s. š., 13°59′54″ v. d.
lípa malolistá (72) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103520
Q26791068
Podél rekreačních chat u rybníka Hluboký. Okolo vede červeně značená turistická stezka. Rozmezí obvodu kmenů 155 až 515cm, výška stromů mezi 16 a 20 metry, stáří cca 150 let, zdravotní stav velmi dobrý.
Stromořadí topolů bílých Bor u Březnice
49°33′35″ s. š., 13°59′40″ v. d.
topol bílý (25) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103519
Q26791070
Na hrázi rybníka Žofín.
Buk u Kozích hor Borotice
49°45′42″ s. š., 14°15′39″ v. d.
buk lesní &0000000000000390.000000390 103466
Q74845254
Za hájovnou u polní cesty do osady Hranice, cca 20 m od zdi stodoly. V roce 2009 jedna větev odlomena ve výšce cca 6 m, zřejmě po zásahu bleskem. Strom dnes již zřejmě neexistuje, ochrana dosud nebyla zrušena.
Jilm v Březnici 1 Památný jilm v Březnici Březnice
49°33′31″ s. š., 13°57′12″ v. d.
jilm horský &0000000000000350.000000350 103514
Q26788582
Kategorie „Ulmus glabra in Březnice (Příbram District)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ulmus glabra in Březnice (Příbram District)“ na Wikimedia Commons
V ulici Obránců míru, proti mateřské školce.
Jilm v Březnici 2 Březnice &0000000000000300.000000300 104537
Q74836977
V ulici Obránců míru cca 30 m od křižovatky na Sadovou; v současné době už tu chráněný strom není (z neznámého důvodu).
Lípa v Březnici 1 † Březnice lípa malolistá &0000000000000200.000000200 104536
Q74836872
V zahradě u čp. 9; v současné době už tu chráněný strom není (z neznámého důvodu).
Lípa v Březnici 2 † Březnice lípa malolistá &0000000000000448.000000448 103513
Q75569992
U domu čp. 308; v současné době už tu chráněný strom není (z neznámého důvodu).
Lípa v Březnici 3 † Březnice
49°33′35″ s. š., 13°57′20″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000389.000000389 103515 Mezi mlýnem a zdravotním střediskem. V roce 2015 byl nejmohutnějším stromem ze skupiny tří v lokalitě. Měl prasklinu v úžlabí dvou kosterních větví z jedné strany s kalusem, vitalita dobrá, dvě pevné vazby, třetí spojená s vedlejším stromem nefunkční. V noci ze 7. na 8. července 2015 silně narušena statická bezpečnost stromu. Na doporučení dendrologa následně pokácen. Ochrana zrušena 15. září 2015.
Lípa na Stráži Lípa na Stráži Březnice
49°33′5″ s. š., 13°56′31″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000324.000000324 106023
Q26790633
Kategorie „Lípa na Stráži“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa na Stráži“ na Wikimedia Commons
Na vrchu Stráž u božích muk. Od země dvoják. Obvody jednotlivých kmenů 217 a 155 cm, u země 310 cm. Koruna pravidelná, bohatá, spodní větve až k zemi, vitalita velmi dobrá. V roce 2019 obvod měřen ve 120 cm od země. Kmen se dělí cca ve 140 cm, jedna z kosterních větví průběžného růstu, na bázi výmladky.
Lípa u Nového mlýna Březnice
49°34′7″ s. š., 13°56′55″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000322.000000322 103517
Q26788583
Na dvoře domu čp. 282 - Nový mlýn. V roce 2015 na místě jen zůstatek torza stromu - pahýl, po bouřce. V roce 2020 četné výmladky.
Topol černý Březnice topol černý &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105137
Q74542814
V osadě Xaverov u samoty čp. 20. Zřejmě již zanikl, neznámo kdy. Ochrana dosud nezrušena.
Topoly v Březnici Březnice
49°33′7″ s. š., 13°57′51″ v. d.
topol bílý (3) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103516
Q26780390
Při silnici do Počaplům, na konci obce za křížkem, po mostku vlevo. Z původních pěti stromů zbývají na místě tři.
Lípy u svatého Prokopa Lípa u sv. Prokopa Březové Hory
49°41′9″ s. š., 13°59′37″ v. d.
lípa malolistá (1)
lípa velkolistá (1)
&0000000000000269.304000269,304 103430
Q26780395
Kategorie „Lípy u svatého Prokopa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípy u svatého Prokopa“ na Wikimedia Commons
Před kostelem sv. Prokopa v městském parku. Okolo vede zeleně značená turistická stezka. Lípa velkolistá postižena rakovinou ve dvou metrech kmene.
Akát v Čelině † Čelina trnovník akát &0000000000000310.000000310 104534 Na návsi u kříže. Vyvrácen při silném nárazovém větru 27. října 2002 vyvrácen. Status památného stromu následně zrušen k 26. únoru 2003.
Jezerní javor Čelina
49°44′28″ s. š., 14°19′30″ v. d.
javor klen &0000000000000334.000000334 103431
Q26788533
Po pravé straně komunikace Mokrsko-Čelina, před Mokrskem v zatáčce odbočka k samotě „Jezero“.
Lipová alej v Čelině Lipová alej podél silnice z Čeliny do Borotic Čelina
49°43′55″ s. š., 14°19′16″ v. d.
lípa malolistá (33) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103512
Q26791056
Kategorie „Lipová alej v Čelině“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lipová alej v Čelině“ na Wikimedia Commons
Po obou stranách silnice při sjezdu ze směru od Borotic do osady Čelina. Alejí vede cyklistická trasa 301.
Dub vladyky Bavora Dub vladyky Bavora (2).jpg Dlouhá Lhota u Dobříše
49°43′10″ s. š., 14°7′ v. d.
dub letní &0000000000000512.000000512 105226
Q26789736
Kategorie „Dub vladyky Bavora (Dlouhá Lhota)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub vladyky Bavora (Dlouhá Lhota)“ na Wikimedia Commons
Za zámkem v Dlouhé Lhotě. Mohutný, téměř soliterní strom, široce založená koruna částečně omezená v růstu skupinou mladších jedinců, věku odpovídající procento suchých větví, ve vnitřní koruně i silnějších, vitální.
Buk na Bekovce Buk na Bekovce-I-10-2020-voznice.jpg Dobříš
49°49′9″ s. š., 14°9′59″ v. d.
buk lesní &0000000000000410.000000410 103509
Q26788580
Kategorie „Buk na Bekovce“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Buk na Bekovce“ na Wikimedia Commons
Asi 75 m od křižovatky lesních cest Vlachová-Bekovka směrem ke Knížecím studánkám bezprostředně za plotem obory Aglaia. Kolem vede cyklistická trasa 308. Kmen vyvětven z jedné strany do výšky cca 15 m, v této výšce je v ráně po odlomené větvi živý smrček; na kmeni je ptačí budka.
Dub „Bzdinka“ Dub Bzdinka in Dobris in 2012 (11).jpg Dobříš
49°46′51″ s. š., 14°9′14″ v. d.
dub letní &0000000000000506.000000506 103432
Q26788534
Kategorie „Dub Bzdinka (Dobříš)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub Bzdinka (Dobříš)“ na Wikimedia Commons
Za rybníčkem Bzdinka, z JZ konce Dobříše po polní cestě k rybníčku. Mohutný okrajový strom v dobrém zdravotním stavu. Součást VKP, kde je celá řada hodnotných stromů. V roce 2018 při bázi kmene směrem k rybníčku poranění, dřevo v něm při zemi začíná trouchnivět, jedna větší suchá větev vyrůstající z úžlabí.
Dobříšský dub † Dobrissky dub (6).jpg Dobříš
49°46′28″ s. š., 14°10′29″ v. d.
dub letní &0000000000000536.000000536 103511
Q26788581
Kategorie „Dobříšský dub“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dobříšský dub“ na Wikimedia Commons
Rostl v zadní části anglického parku v blízkosti zdi, která je souběžná se silnicí Dobříš-Rybníky. Zřejmě vyvrácen při silné bouřce v noci z 10. na 11. června 2018. Při dalším šetření zjištěno napadení celého kořenového systému dřevomorem kořenovým. Ochrana zrušena 31. července 2018. Dříve se jednalo o solitéru se souměrnou korunou a dutým kmenem. U paty kmene bývala otevřená dutina s hnilobou a trouchem (voštinový rozklad dřeva) s napadením mravenci rodu Camponotus. U paty kmene imaga brouka fosfuga atra.
Dub u staré fabriky Dobříš - památný dub u staré fabriky (3).jpg Dobříš
49°47′10″ s. š., 14°10′36″ v. d.
dub letní &0000000000000356.000000356 105634
Q26790202
Kategorie „Dub - Stará fabrika (Dobříš)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub - Stará fabrika (Dobříš)“ na Wikimedia Commons
V bývalé zahradě objektu Stará fabrika na dohled od zeleně značené turistické stezky. Mohutný jedinec, jedna z kosterních větví má suchý vrchol, v koruně zaznamenáno větší množství plodnic ohňovce statného. V roce 2016 suchý vrchol kosterní větve odstraněn, jinak stav nezměněn.
Lipová alej na Dobříši File-Lipová alej na Dobříši (8).jpg Dobříš
49°46′38″ s. š., 14°10′25″ v. d.
lípa malolistá (61) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103510
Q26791048
Kategorie „Lipová alej (V Lipkách, Dobříš)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lipová alej (V Lipkách, Dobříš)“ na Wikimedia Commons
Památná alej vede za dobříšským zámkem ulicí V lipkách. Začíná u vchodu do anglického parku a končí na křižovatce s ulicí Bedřicha Smetany. Alej se nachází v klidové části Dobříše – kolem jsou sportovní areály. V současné době je chráněno 61 z původních 78 stromů. V roce 2010 byla provedeno ošetření aleje; posouzení stavu stromů, prořezání korun, vykácení nevyhovujících a výsadba nových stromků. V roce 2004 na větvích pozorována klanolístka obecná, rány po odlomených větvích. Památná alej byla vyhlášena 20. října 1981.
Pivovarský dub Dobříš Pivovarský dub (4).jpg Dobříš
49°47′18″ s. š., 14°10′37″ v. d.
dub letní &0000000000000396.000000396 105330
Q26789793
Kategorie „Pivovarský dub (Dobříš)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pivovarský dub (Dobříš)“ na Wikimedia Commons
Na travnaté ploše za supermarketem Penny Market, vlevo od výjezdové komunikace z parkoviště směrem k ulici Rukavičkářská. V roce 2016 nízký podsaditý kmen, poněkud asymetrická rozložitá koruna, nejníže rostoucí silná větev v minulosti chybně odříznuta, dřevo začíná trouchnivět od středu řezu, další silná přetížená větev má středovou prasklinu.
Dolnohbitský maďal Od západu.JPG Dolní Hbity
49°39′24″ s. š., 14°10′9″ v. d.
jírovec maďal &0000000000000366.000000366 103508
Q17375896
Kategorie „Dolnohbitský maďal“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dolnohbitský maďal“ na Wikimedia Commons
U morového kříže z r. 1746 před Kostelem svatého Jana Křtitele. Mohutný strom, rozvětvuje z jednoho místa, pod rozvětvením jsou na kmeni jen tenké větvičky v místech po odřezaných větvích. Potřebuje ošetřit korunu, začistit rány po ulámaných větvích.
Pasecká lípa Lípa Dominikální Paseky.jpg Dominikální Paseky
49°45′19″ s. š., 13°59′53″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000417.000000417 103507
Q26788579
U zvoničky v obci. Okolo vede červeně značená turistická stezka. Obvodově redukovaná koruna, v minulosti provedené ošetření neodborné, šindelová stříška je nefunkční.
Doubravická borovice † Doubravice u Sedlčan borovice lesní &0000000000000200.000000200 104525 Strom jen navržen za památný, nikdy nebyl vyhlášen. Zlomil se 1. března 2008 při orkánu Emma.
Hrušeň Marie Drahlín
49°43′58″ s. š., 13°57′39″ v. d.
hrušeň planá &0000000000000251.000000251 105537
Q26790116
V obci v soukromé zahradě. Koruna v podstatě zdravá, procento suchých větví malé, v úžlabí bez poškození.
Drásovský dub † Torzo bývalého památného stromu Drásov u Příbramě
49°42′17″ s. š., 14°8′4″ v. d.
dub letní &0000000000000325.000000325 103506
Kategorie „Drásovský dub“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Drásovský dub“ na Wikimedia Commons
Památný strom rostl na hrázi rybníka Homolka ležícího v katastrálním území Drásova. K vyhlášení památného stromu došlo 20. října 1981. Strom uschnul. V rámci správního řízení byla zrušena jeho ochrana a později bylo povoleno jeho pokácení, protože hrozilo nebezpečí porušení hráze. Status památného stromu byl zrušen k 2. listopadu 2005.
Drásovský dub 2 Drásov u Příbramě
49°42′18″ s. š., 14°7′30″ v. d.
dub letní &0000000000000497.000000497 103426
Q26788529
Na hrázi Prostředního rybníka. Celý kmen včetně větve je rozčíslý bleskem, na kmeni roste sírovec žlutooranžový. Chybí označení. V roce 2009 napaden plodnicemi sírovce žlutooranžového do výšky 6 m, dutý kmen, suché větve.
Drásovský dub 3 Dub u Visnove II (3).jpg Drásov u Příbramě
49°42′12″ s. š., 14°8′7″ v. d.
dub letní &0000000000000338.000000338 103425
Q26788528
Kategorie „Drásovský dub 3“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Drásovský dub 3“ na Wikimedia Commons
Na hrázi rybníka Homolka. Mimo poranění kmene zdravý.
Dub u Višňové Dub u Visnove (1).jpg Drásov u Příbramě
49°42′16″ s. š., 14°8′6″ v. d.
dub letní &0000000000000447.000000447 103445
Q26788543
Kategorie „Dub u Višňové (Drásov)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub u Višňové (Drásov)“ na Wikimedia Commons
Pod hrází rybníka Homolka u Višňové v prostoru sádek, v uzamčeném prostoru. Chybí označení. Dub je uváděn pod chybným názvem Q. petraea, proto byl také zařazen do výběru.
Drásovská lípa Drasovska lipa (5).jpg Drásov u Příbramě
49°42′20″ s. š., 14°6′32″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000363.000000363 103505
Q26788578
Kategorie „Drásovská lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Drásovská lípa“ na Wikimedia Commons
Na hrázi rybníka Červený u osady Skalka. V roce 2004 částečně proschlý, až z 30 %, zřejmě po vypuštění rybníka po povodních v roce 2002.
Lípa u Bandora Drevníky
49°43′36″ s. š., 14°16′37″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000269.000000269 105845
Q26790425
Za obcí u železného kříže při komunikaci vedoucí k borotickému hřbitovu
Lípy v Drevníkách Drevníky okres Příbram (09).jpg Drevníky
49°43′14″ s. š., 14°16′27″ v. d.
lípa malolistá (3) &Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“310, 222, 274 103504
Q26780389
Kategorie „Lípy v Drevníkách“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípy v Drevníkách“ na Wikimedia Commons
U kapličky, za mostem přes Drevnický potok. Dnes na místě rostou pouze tři lípy. Jeden strom zanikl neznámo kdy, jeho ochrana zrušena 29. prosince 2003.
Dublovická lípa Dublovice, památná lípa.JPG Dublovice
49°40′18″ s. š., 14°21′44″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000292.000000292 103503
Q26788577
Kategorie „Dublovická lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dublovická lípa“ na Wikimedia Commons
Na návsi u rybníka. Kolem vede cyklistická trasa 8133. V roce 2009 provedena konzervace dutiny, nainstalování estetické stříšky, bezpečnostní řez.
Drtinovy duby Drtinovy duby-I-09-2020-chotilsko.jpg Hněvšín
49°45′29″ s. š., 14°23′13″ v. d.
dub letní (4) &Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“280, 337, 284, 243 103434
Q26780386
Kategorie „Drtinovy duby“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Drtinovy duby“ na Wikimedia Commons
Čtyři stromy rostoucí ve svahu po levé straně žlutě značené turistické stezky spojující Hněvšín se samotou Záhoří. V roce 2019 měl jedinec rostoucí nejblíže k Hněvšínu rozložitou korunu, kmen průběžný, dobrý zdravotní stav, mohutné kořenové náběhy sbíhající po svahu a částečně obnažený kořen. Největší ze skupiny s rozložitou korunou, na její bázi dvě v blízkosti vyrůstající větve. Třetí z dubů má oproti ostatním užší korunu, několik silnějších suchých větví, jeho mohutné kořenové náběhy sahají až k cestě a jsou poměrně značně poškozeny projíždějícími vozidly. Nejmenší exemplář má užší korunu, dvě kosterní větve z nichž jedna zachovává průběžný směr, na bázi několik zlomů, kořenové náběhy sbíhající po svahu.
Horčápská hrušeň Horčápsko
49°35′9″ s. š., 13°59′6″ v. d.
hrušeň obecná &0000000000000402.000000402 103502
Q26788576
Roste na dvoře čp. 28. Kolem vede modře značená turistická stezka. Chybí označení. V roce 2018 z nízkého kmene tři kosterní větve, dutina ve kmeni, olámané větve, dutiny v kosterních větvích, instalovány vazby, jedna z řetězu, stříšky na některých dutinách, nutné ošetření.
Duby na Šenkýřově zahradě Horní Hbity
49°39′17″ s. š., 14°9′7″ v. d.
dub letní (8) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103500
Q26780399
Šest dubů tvoří řadu ve směru hlavní silnice, dva rostou solitérně za jejich levým a pravým okrajem. V pozadí je ještě několik větších dubů, zdravých perspektivních. V roce 2004 dobrý zdravotní stav, místy proschlé větve, zásahy netřeba.
Hvožďanská lípa Hvozdanska lipa-I-08-2018-Hvozdany.jpg Hvožďany
49°31′39″ s. š., 13°48′19″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000405.000000405 103501
Q26788574
Kategorie „Hvoždanská lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hvoždanská lípa“ na Wikimedia Commons
Před vchodem do kostela.
Lípa malolistá † Jablonná lípa malolistá &0000000000000410.000000410 105138 Památný strom byl vyhlášen v roce 1981. Rozlámán vichřicí v roce 1985, jeho ochrana však formálně zrušena až 7. února 2011.
Jesenická lípa Jesenická lípa 2020 (5).jpg Jesenice u Sedlčan
49°36′29″ s. š., 14°28′43″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000478.000000478 103499
Q26788573
Kategorie „Jesenická lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jesenická lípa“ na Wikimedia Commons
Vpravo od vchodu na bývalý hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice
Lípa v Jincích Jince Lípa.JPG Jince
49°47′17″ s. š., 13°58′45″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000634.000000634 103428
Q26788531
Kategorie „Lípa v Jincích“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa v Jincích“ na Wikimedia Commons
Strom rostl u křižovatky místních komunikací, před podjezdem vpravo. Okolo vede naučná stezka Z Jinec na Olymp Brd. Má druhotné chůdovité kořeny. V roce 1993 vyčištěna dutina, ořez suchých větví, konzervace ran. 16. června 2016 se lípa se při silné vichřici rozlámala, dnes na místě pouhé minimální torzo.
Lípy u svatého Víta Skupina 5 lip malolistych-I-08-2018-Trebsko.jpg Kamenná u Příbramě
49°37′29″ s. š., 13°59′ v. d.
lípa malolistá (4) &Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“140, 281, 185, 250 103498
Q26780397
Kategorie „Skupina 5 lip malolistých u Třebska“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Skupina 5 lip malolistých u Třebska“ na Wikimedia Commons
Čtyři z původních pěti lip rostou v polích za vsí u sochy sv. Víta na dohled od cyklistické trasy 302. Nejmohutnější ze stromů má otevřenou dutinu po zásahu bleskem a odumírá. Také nejmenší exemplář má otevřenou dutinu po celé délce kmene od zásahu bleskem. Zbylé dva stromy měly po vichřici polámané větve. V roce 2009 u nich byl proveden zdravotní řez.
U lip Kamenná u Příbramě
49°37′28″ s. š., 13°59′11″ v. d.
lípa malolistá (5) &Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“320, 448, 275, 406, 345 103497
Q26780396
Podél staré cesty z Kamenné k návrší se sochou sv. Víta na dohled od cyklistické trasy 302. Dva stromy s řídkou korunou, jeden s dutinou.
Klučenická lípa Klučenice ( okres Příbram ) (05).jpg Klučenice
49°33′9″ s. š., 14°12′41″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000333.000000333 103496
Q26788572
Kategorie „Klučenická lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Klučenická lípa“ na Wikimedia Commons
Na návsi, na dohled od cyklistických tras EV7 a Vltavská. V roce 2000 odstraněny suché větve, ošetření řezných ran, stříška.
Chýnovská lípa † Kňovice lípa malolistá &0000000000000336.000000336 103495 U křížku na místě bývalé obce Chýnov. Rozlámána při vichřici. Ochrana zrušena 13. července 2007.
Král dubů Kral dubu-II-09-2020-knovice.jpg Kňovice
49°42′26″ s. š., 14°24′26″ v. d.
dub letní &0000000000000625.000000625 103436
Q26788537
Kategorie „Král dubů“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Král dubů“ na Wikimedia Commons
Roste jižně od Radíče, za dvorem Chýnov a myslivnou Úsuší, vpravo na okraji lesního porostu, na svahu úvozu u konce odbočky žlutě značené turistické stezky. V roce 2004 měl průběžný kmen, válcovitý, hladký, s mohutnými kořenovými náběhy, koruna ošetřena. V roce 2020 přístupová turistická cesta hustě zarostlá vegetací.
Lípa v Korkyni Korkyně, památný strom.JPG Korkyně
49°46′52″ s. š., 14°21′7″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000398.000000398 103494
Q26788571
Kategorie „Lípa v Korkyni“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa v Korkyni“ na Wikimedia Commons
Po pravé straně komunikace Chotilsko-Křížov, u čp.6 vedle vjezdových vrat. Kmen i koruna silně poškozeny.
Pánkovská lípa † Korkyně
49°46′34″ s. š., 14°20′2″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000400.000000400 103433 Rostla v osadě Pánkov, v centru, pod cestou. V červenci 2005 se koruna stromu rozlomila a stabilita zbylé části stromu byla vážně ohrožena. Doporučeno pokácení. Strom následně odstraněn. Ochrana zrušena 30. listopadu 2007.
Dub u Pojezdce † Kosova Hora
49°39′3″ s. š., 14°29′26″ v. d.
dub letní &0000000000000573.000000573 104531 Jen návrh na vyhlášení; pravděpodobně nebyl nikdy vyhlášen. 23. října 2006 rozlomen.
Lípa v Koupi Koupě
49°30′53″ s. š., 13°55′ v. d.
lípa malolistá &0000000000000370.000000370 103493
Q26788570
V zahradě u čp. 34
Krašovický habr Habr u Krašovic 2.jpg Krašovice
49°35′14″ s. š., 14°18′2″ v. d.
habr obecný &0000000000000312.000000312 103490
Q26788567
Kategorie „Krašovický habr“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Krašovický habr“ na Wikimedia Commons
Za obcí po pravé straně v remízku směrem ke Krásné Hoře. Původní kmen přibližně od roku 2005 rozpadlý na dvě samostatné, poměrně vitální části. V roce 2017 má strom rozlomený kmen, kosterní větve jsou opřeny o zem, žijí, dokonce regenerují, zároveň dochází k odumírání a trouchnivění některých jejich částí. Torzo je zarostlé v náletu bezu černého. Pozoruhodná ukázka životaschopnosti stromu.
Krašovická hrušeň Hrušeň u Krašovic 2.jpg Krašovice
49°35′26″ s. š., 14°17′45″ v. d.
hrušeň obecná &0000000000000268.000000268 103489
Q26788566
Kategorie „Krašovická hrušeň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Krašovická hrušeň“ na Wikimedia Commons
U polní cesty na Hostovnici. Plochá jednostranná koruna, nutné ošetření. Chybí označení. V roce 2017 koruna prosychá, na kmeni velké dutiny po odřezaných a ulomených silných větvích, je na něm pásy připevněna plechová tabule , patrně pozůstatek sv. obrázku. V dutině nalezeny trusinky zlatohlávků. Strom je zarostlý v náletech bezu černého.
Lípa u Křepenic Lipa u Krepenic (5).jpg Křepenice
49°41′36″ s. š., 14°20′44″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000358.000000358 103435
Q26788535
Kategorie „Lípa u Křepenic“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa u Křepenic“ na Wikimedia Commons
Roste na mírném návrší nad Křepenicemi u cesty Křepenice-Dublovice na místě bývalé kapličky, na dohled od žlutě značené turistické stezky. V květnu 2015 došlo při silném větru k odlomení větší části koruny, přispěla k tomu otevřená dutina v úžlabí kmene a napadení lesklokorkou ploskou. Zůstalo pouze jedno boční rameno, které bylo ošetřením zabezpečeno proti další destrukci, jeho vitalita je dobrá.
Lípa u kostela sv. Václava Chlum (Nalžovice) - okres Příbram (3).jpg Nalžovice
49°41′55″ s. š., 14°22′48″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000469.000000469 106414
Kategorie „Lípa u kostela sv. Václava“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa u kostela sv. Václava“ na Wikimedia Commons
Roste u kamenného schodiště vedoucího na místní hřbitov s kostelem sv. Václava, v místní části Chlum.
Jilm v Lázu Jilm v Lázu.jpg Láz
49°39′25″ s. š., 13°54′59″ v. d.
jilm &0000000000000456.290000456,29 103486
Q26788563
Kategorie „Jilm v Lázu“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jilm v Lázu“ na Wikimedia Commons
Návrší za obcí. Už v roce 2000 evidován jako úplně suchý s malebně rozpadlým kmenem. V roce 2009 se strom se vyvrátil. Torzo kmene ponecháno na místě. V místě pařezu vyrůstá perspektivní výmladek.
Libčická lípa Libčice, památný strom.jpg Libčice u Nechvalic
49°34′24″ s. š., 14°24′8″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000545.000000545 103475
Q26788558
Kategorie „Libčická lípa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Libčická lípa“ na Wikimedia Commons
Na zahradě u silnice LibčiceVeselíčko na dohled od cyklistické trasy 8143. Strom má kmen s mohutnými náběhy, v roce 1975 zaznamenán odlomený vrchol, dnes koruna částečně tvořena výmladky.
Smrk na Vrtance Luhy
49°39′51″ s. š., 14°11′32″ v. d.
smrk ztepilý &0000000000000263.000000263 103485
Q26788562
U polní cesty nad koupalištěm na Vrtance. Strom zavětvený až k zemi, s pravidelnou korunou, zdaleka viditelný díky své výšce, široké kořenové náběhy.
Martinická hrušeň Martinice (u Březnice) - památná hrušeň (1).jpg Martinice u Březnice
49°32′31″ s. š., 13°57′27″ v. d.
hrušeň obecná &0000000000000259.000000259 103484
Q26788561
Kategorie „Martinická hrušeň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Martinická hrušeň“ na Wikimedia Commons
U objektu bývalého zemědělského družstva směrem do polí. V roce 2019 malá koruna redukovaná ořezem, ulomená silná větev na bázi koruny, částečně proschlá, pod korunou dětské hřiště, kolem kmene kruhová lavička.
Lipová alej ve Slivici Slivice, křížová cesta a lipová alej.jpg Milín
49°38′42″ s. š., 14°1′59″ v. d.
lípa malolistá (29)
lípa velkolistá (19)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103483
Q26790955
Kategorie „Lipová alej ve Slivici“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lipová alej ve Slivici“ na Wikimedia Commons
Podél křížové cesty obklopující osadu Slivice. Sázeli je Jezuité při příchodu na Slivici roku 1646. Soupis památných stromů z roku 1941 udává, že vyhlášeny byly rozhodnutím vlastníka, Duchovní správy na Slivici. Tato dokumentace v ÚSOP není. Z původních 65 jedinců dodnes stojí 48.
Dub v Mokrých Vratech † Mokrovraty
49°48′24″ s. š., 14°13′21″ v. d.
dub letní &0000000000000503.000000503 103482 Rostl na louce u Středního rybníka v oblasti Tušima, pod hrází vpravo, později jako součást mladšího porostu pod rybníkem. Při vichřici 26. června 2008 došlo k rozštípnutí kmene. Při následném šetření se ukázalo, že kmen byl vlivem napadení dřevokaznými houbami dutý. Na místě zbyl jen poškozený pařez. Vyhlášen byl 20. října 1981 a ochrana zrušena 6. října 2008.
Buk v Hodkově Mokřany u Nechvalic
49°33′46″ s. š., 14°25′29″ v. d.
buk lesní &0000000000000526.000000526 103481
Q26788560
Na kraji lesa na vrchu Homole u lesní cesty do Dražky. Měl mohutné kořenové náběhy, na kmeni jizvy po odřezaných větvích, širokou korunu, houbu na kořenech, kmen pravděpodobně dutý. Měl jen staré označení. V roce 2003 poničen vichřicí. Torzo kmene s drobnými živými větvemi ponecháno na místě.
Buk v Mokřicích Buk v Mokřicích Mokřice
49°34′32″ s. š., 14°16′7″ v. d.
buk lesní &0000000000000418.000000418 103488
Q26788565
Kategorie „Buk v Mokřicích“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Buk v Mokřicích“ na Wikimedia Commons
Mohutný buk na křižovatce lesních cest v lesní odd. 28 a3 poblíž vrchu Hotětín. Kolem vede červeně značená turistická stezka.
Vrbický topol Topol černý u silnice Krásná Hora - Krašovice Mokřice
49°35′30″ s. š., 14°17′14″ v. d.
topol kanadský &0000000000000500.000000500 103487
Q26788564
Kategorie „Vrbický topol“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vrbický topol“ na Wikimedia Commons
U silnice Krásná Hora nad Vltavou-Krašovice na rozcestí k Mokřici. Po silnici vede cyklistická trasa 8141. V minulosti odstraněna kosterní větev zasahující nad silnice. Dnes je v místě řezu dutina obrůstající výmladky, zbylé dvě kosterní větve zdravé, byla u nich provedena mírná obvodová redukce. V roce 2017 dutiny po odstraněných větvích zakryty stříškami, koruna po obvodové redukci obrůstá výmladky, rána na kosterní větvi směrem k silnici (nejspíše po blesku) kalusuje, vitalita dobrá.
Hrušeň ve Vrančicích Mýšlovice
49°36′16″ s. š., 14°4′34″ v. d.
hrušeň obecná &0000000000000309.000000309 103444
Q26788542
V polích u odbočky z Chrastic na Solenice. Rozsáhlá dutina v kmeni, částečně zabetonovaná a zakrytá. Obvod kmene pod rozvětvením v roce 2012: 352 cm.
Husovy lípy v Chlumu Nalžovice
49°41′48″ s. š., 14°22′55″ v. d.
lípa malolistá (3) &Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“300, 334, 265 103478
Q12020980
U silnice Chlum-Kňovice.
Lípy v Červeném CervenyNalzovicePamatnyStrom2.jpg Nalžovice
49°41′35″ s. š., 14°22′22″ v. d.
lípa malolistá (1) &0000000000000426.000000426 103479
Q26780410
Kategorie „Lípy v Červeném“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípy v Červeném“ na Wikimedia Commons
U dětského hřiště v části Červený. Okolo vede červeně značená turistická stezka a cyklistická trasa 8134. V roce 2001 došlo vlivem silného větru k ulomení kosterní větve jedné z lip. Její torzo bylo z bezpečnostních důvodů pokáceno. Ochrana zrušena 28. května 2001.
Nalžovický dub Nalžovice
49°41′46″ s. š., 14°21′51″ v. d.
dub letní &0000000000000425.000000425 103480
Q26788559
Nad obcí na kopci Kyšperk.
Nečínská maďalová alej Alej jirovcu v Necini (2).jpg Nečín
49°42′12″ s. š., 14°12′36″ v. d.
jírovec maďal (311) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103477
Q26790908
Kategorie „Alej jírovců (Nečín)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Alej jírovců (Nečín)“ na Wikimedia Commons
Alej je po obou stranách silnice Nečín-Bělohrad, až před první dům v Bělohradě.
Husova lípa v Úklidu Úklid (Nedrahovice) - okres Příbram (6).jpg Nedrahovice
49°36′54″ s. š., 14°26′21″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000510.000000510 103476
Q12020974
Kategorie „Husova lípa v Úklidu“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Husova lípa v Úklidu“ na Wikimedia Commons
Na návsi v Úklidu, jen zetlelý povalený kmen, vedle vysazen mladý strom. Okolo vede zeleně značená turistická stezka a cyklistická trasa 8138.
Alej svobody u Nechalova Nechalov
49°43′49″ s. š., 14°14′12″ v. d.
lípa velkolistá (23) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105633
Q26790907
Po levé straně polní cesty od osady Drhovce do osady Račany. 23 lip malolistých i velkolistých.
Lípa v Nepomuku † Nepomuk pod Třemšínem
49°38′28″ s. š., 13°50′15″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000286.000000286 103474 Strom Rostl na návsi proti čp. 6, kolem vede modře značená turistická stezka a cyklistická trasa 8244. Během bouře v noci z 6. na 7. června 2011 se lípa zlomila. Torzo kmene následně pokáceno. Na místě zbyl pařez. Ochrana zrušena 26. srpna 2011.
Dub v Nepřejově Nepřejov
49°38′30″ s. š., 14°10′29″ v. d.
dub letní &0000000000000352.000000352 103473
Q26788557
Strom roste v soukromé zahradě obestavěn kůlnou a kurníkem.
Dub v Nesvačilech Dub v Nesvačilech.jpg Nesvačily pod Třemšínem
49°36′27″ s. š., 13°54′49″ v. d.
dub letní &0000000000000370.000000370 103472
Q26788556
Kategorie „Dub v Nesvačilech“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub v Nesvačilech“ na Wikimedia Commons
Strom roste v zahradě statku za kapličkou. Má vysoko vyvětvený kmen, kosterní větve vyrůstající téměř z jednoho místa, dominanta zahrady.
Babyky v Nové Vsi pod Pleší Babyky v Nove Vsi pod Plesi-II-10-2020-nova ves pod plesi.jpg Nová Ves pod Pleší
49°49′47″ s. š., 14°15′25″ v. d.
javor babyka (2) &0000000000000296.210000296,210 103471
Q26780385
Kategorie „Babyky v Nové Vsi pod Pleší“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Babyky v Nové Vsi pod Pleší“ na Wikimedia Commons
V polích za vsí v chatové lokalitě
Buk u rybníčku Buk u rybnicku-I-10-2020-nova ves pod plesi.jpg Nová Ves pod Pleší
49°50′28″ s. š., 14°16′8″ v. d.
buk lesní &0000000000000308.000000308 103427
Q26788530
Kategorie „Buk u rybníčku“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Buk u rybníčku“ na Wikimedia Commons
V roce 2004 otevřená dutina ve kmeni, jinak bez poškození, prosychání do 5%, olistění fyziologické. V roce 2019 odlomená silná větev (patrně tlakové větvení) se vznikem velké rány. Výše v koruně odlomená menší v ráně patrná hniloba. Na bázi koruny velké plodnice troudnatce kopytovitého, vedle ní menší dutina využívaná ke hnízdění.
Dub na Nové hospodě Dub u Nove hospody Nove Dvory (5).jpg Nové Dvory u Dobříše
49°48′ s. š., 14°21′54″ v. d.
dub letní &0000000000000355.000000355 103469
Q26788555
Kategorie „Dub u Nové hospody (Nové Dvory)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub u Nové hospody (Nové Dvory)“ na Wikimedia Commons
V zahradě „Nové hospody“, vysazen v roce 1864. V roce 2019 strom s rozložitou korunou, kmen se rozvětvuje v cca polovině celkové výšky téměř z jednoho místa, níže několik odbočujících větví.
Novodvorské duby Novodvorsky dub (1).jpg Nové Dvory u Dobříše
49°48′11″ s. š., 14°21′10″ v. d.
dub letní &0000000000000403.000000403 103470
Q26780383
Kategorie „Novodvorský dub“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Novodvorský dub“ na Wikimedia Commons
U výjezdu z hospodářského dvora. Dnes už na místě roste pouze jeden strom. Druhý zasažen a rozlomen bleskem neznámo kdy, patrně však již před rokem 1993. Zbývající strom s rozložitou korunou, ojediněle suchá větev, poranění v celé délce kmene při pohledu od cesty, pravděpodobně od blesku.
Lípy u svatého Floriána Lipy u-svateho floriana-2017-10-novy knin.jpg Nový Knín
49°47′19″ s. š., 14°18′0″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000202.210000202,210 106019
Q26780381
Kategorie „Lípy u svatého Floriána“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípy u svatého Floriána“ na Wikimedia Commons
V sousedství kapličky sv. Floriána u polní cesty vedoucí na hřbitov, do Sudovic a do osady Nevada a Krámy. V roce 2019 poměrně mladé stromy, na bázi koruny několik odstraněných větví, pahýly, kalusující rány.
Orlovský buk Famous tree in Orlov, part of Příbram in 2012.jpg Obecnice
49°41′14″ s. š., 13°56′47″ v. d.
buk lesní &0000000000000340.000000340 103465
Q26788553
Kategorie „Buk lesní v Příbrami“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Buk lesní v Příbrami“ na Wikimedia Commons
V Orlově na konci silnice u parkoviště, hned pod lesem, na rozcestí žlutě a zeleně značených turistických stezek. V místě vede také cyklistická trasa 8190. V roce 2010 koruna stromu asymetrická - asymetrie vznikla v důsledku růstu stromu v sousedství lesního porostu, který ho zastiňoval. Buk má nízký kmen dutý s několika otvory do dutiny, dnes všechny překryty stříškami, strom po ošetření, v koruně nezaznamenán významný počet suchých větví, vitalita dobrá
Dub u klášterní zahrady Obořiště
49°44′48″ s. š., 14°8′49″ v. d.
dub letní &0000000000000452.000000452 106287
Q73601973
U bývalého náhonu směřující z rybníka Nový do obce Obořiště, v blízkosti Sychrovského potoka. Solitérní dub s rozložitou korunou.
Orlovská hrušeň † Orlov hrušeň obecná &0000000000000310.000000310 104522 V poli za čp. 38. Uschla a padla neznámo kdy, pravděpodobně v první dekádě 21. století. Ochrana zrušena 1. července 2010.
Dub u Luhu Pečičky
49°37′13″ s. š., 14°5′30″ v. d.
dub letní &0000000000000545.000000545 106024
Q26790634
Severozápadním směrem od bývalého mlýna U Štáfů na hraně nefunkčního náhonu. Plodnice sírovce žlutooranžového na bázi kmene.
Lípy v Horách † Petrovice u Sedlčan lípa malolistá (1) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103464 Polní cesta do usedlosti „V Horách“. Památný strom zrušen k 1. srpnu 2005.
Pičínská lípa † Pičín lípa malolistá &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105104 Strom se nacházel na návsi proti kostelu. Po prasknutí kmene byl pokácen ve dnech 21. a 22. prosince roku 2000. Vyhlášen byl 20. října 1981 a jeho ochrana zrušena 29. června 2004.
Jasan v Podlesí Podlesí nad Litavkou
49°42′0″ s. š., 13°58′55″ v. d.
jasan ztepilý &0000000000000272.000000272 103462
Q26788551
U polní cesty u čp.76 - vila "Zátiší". Kolem vede cyklistická trasa 302. Strom zasadila v roce 1892 Josefa Bláhová. Jasan je charakteristický svými skloněnými větvemi, které dosahují až k zemi. Toho docílila jeho původní majitelka podvazováním.
Vrba v Podlesí Podlesí nad Litavkou
49°41′37″ s. š., 13°58′57″ v. d.
vrba překrásná &0000000000000450.000000450 103463
Q26788552
U rybníčku u bývalého hostince. Kolem vede cyklistická trasa 302. V roce 2012 silně redukovaná koruna, proschlá, obrůstá pouze na kmeni při bázi. V roce 2017 vrcholové části redukovaných kosterních větví odumřelé, zaznamenány stopy přítomnosti sírovce žlutooranžového, ve spodní části koruny i na kmeni poměrně vitální výmladky. Strom ponechán na dožití.
Dub u Bláhovy Lhoty Pořešice
49°36′1″ s. š., 14°20′22″ v. d.
dub letní &0000000000000544.000000544 103460
Q26788550
U pomníku padlým.
Duby u mlýna Pořešice
49°36′14″ s. š., 14°20′27″ v. d.
dub letní (25) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103461
Q26780404
Kolem náhonu mlýna.
Lípa u studánky Prosenická Lhota
49°41′39″ s. š., 14°28′46″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000620.000000620 103459
Q26788548
Nad dvorem v polích jen 2 m vysoký rozpadlý zbytek kmene, dutý, vypálený, jen kůra, silně obráží. Pod ní je studna. Obvod kmene se nedá změřit.
Svatováclavský dub Příbram Svatováclavský dub (1).jpg Příbram
49°41′8″ s. š., 14°1′13″ v. d.
dub letní &0000000000000583.000000583 103458
Q12057377
Kategorie „Svatováclavský dub (Příbram)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Svatováclavský dub (Příbram)“ na Wikimedia Commons
U příjezdové cesty na Svatou horu. Okolo vede zeleně značená Svatojakubská cesta. Soupis památných stromů z roku 1941 uvádí, že tento strom zmiňuje již Bohuslav Balbín v díle Diva Montis Sancti, vydaném v roce 1664 (str. 143).
Dub v Rejkovicích Rejkovice
49°48′33″ s. š., 13°58′ v. d.
dub letní &0000000000000498.000000498 103429
Q26788532
Na hrázi Hejdovkého rybníka na dohled od naučné stezky Z Jinec na Olymp Brd. Kmen u báze napaden plodnicemi hub.
Klen v Rožmitále Javor Klen v Rožmitále.jpg Rožmitál pod Třemšínem
49°36′5″ s. š., 13°52′27″ v. d.
javor klen &0000000000000415.000000415 103457
Q26788547
Kategorie „Klen v Rožmitále“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Klen v Rožmitále“ na Wikimedia Commons
U silnice proti obchodnímu centru. Okolo vede cyklistická trasa 8244. Proschlá koruna, ulámané větve. Nutné ošetření celého stromu.
Jilm v Rožmitále Jilm v Rožmitále.jpg Rožmitál pod Třemšínem
49°36′2″ s. š., 13°51′58″ v. d.
jilm horský &0000000000000560.000000560 105052
Q26789641
Kategorie „Jilm v Rožmitále“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jilm v Rožmitále“ na Wikimedia Commons
U sádek. Zachováno zůstalo jen torzo kmene, které bylo v roce 1978 zkráceno a zastřešeno. Pomalu trouchniví.
Lipová alej za zámkem Lipová alej za zámkem.jpg Rožmitál pod Třemšínem
49°36′7″ s. š., 13°51′39″ v. d.
lípa malolistá (32) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103455
Q26790861
Kategorie „Lipová alej za zámkem“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lipová alej za zámkem“ na Wikimedia Commons
Na hrázi Podzámeckého rybníka za zámkem. Alejí vede cyklistická trasa 2273 a zeleně značená turistická stezka.
Lípy u zámku Lípy u zámku.jpg Rožmitál pod Třemšínem
49°36′7″ s. š., 13°51′46″ v. d.
lípa malolistá (2) &0000000000000332.398000332,398 103456
Q26780402
Kategorie „Lípy u zámku“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípy u zámku“ na Wikimedia Commons
Před vchodem do zámku. Kolem vede červeně značená Svatojakubská stezka.
Rybářská Lípa Sedlec-Prčice
49°33′ s. š., 14°33′27″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000460.000000460 106415 Roste v lužním porostu pod severním koncem hráze Vrchotického velkého rybníka v místní části Vrchotice.
Nečínské maďaly † Skalice u Dobříše jírovec maďal (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 104523 Před první budovou u silnice od Nečína, kde stály dva chráněné stromy; památné stromy byly vyhlášeny 20.10.1981 a zrušeny 08.01.2004
Skrýšovské lípy Skrýšov u Svatého Jana
49°38′46″ s. š., 14°18′2″ v. d.
lípa malolistá (2) &0000000000000542.407000542,407 103451
Q26780408
Na návsi u pumpy. Okolo vede modře značená turistická stezka. Mohutnější z lip má válcovitý kmen, hrubou topolovou kůru, u paty kmene je dutina, koruna mohutná.
Smolotelská borovice † Smolotely borovice lesní &0000000000000387.000000387 104515 V lesním oddělení 24, polesí Višňová. Zanikl neznámo kdy. Už v roce 1994 se na místě nalézal jen pařez. Ochrana zrušena k 7. únoru 2011.
Borovice na Makové Hoře Borovice na Makové Hoře (4).JPG Smolotely
49°36′59″ s. š., 14°8′52″ v. d.
borovice lesní (3) &Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „,“270, 201, 201 105225
Q26780393
Kategorie „Borovice na Makové Hoře“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Borovice na Makové Hoře“ na Wikimedia Commons
Před kostelem na Makové Hoře na dohled od Naučné stezky Okolím Smolotel. Nejmohutnější z borovic má zbytnělou bázi kmene s poraněním, křivolakou korunu, dvě kosterní větve. 16. října 2012 byla nalezena se zcela odlomenou korunou a do šroubovice rozlámaným kmenem, částí je ještě spojená s kořenovým systémem. Další strom má poškozený kmen, odlomenou kosterní větev, oderodované kosterní náběhy, v blízkosti lavička a informační tabule, okolí je sešlapané.
Lípa ve Smolotelech Smolotely
49°37′19″ s. š., 14°8′10″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000694.000000694 103454
Q26788546
Nemá označení, v roce 2003 se vyvrátil, v zámeckem parku, u vchodu do budovy. Jako památný jej uvádí soupisový arch již v roce 1947
Duby u Smolotel Duby u Smolotel in 2012 (1).JPG Smolotely
49°37′15″ s. š., 14°7′54″ v. d.
dub letní (2) &0000000000000424.436000424,436 103453
Q26780392
Kategorie „Duby u Smolotel“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Duby u Smolotel“ na Wikimedia Commons
U silnice do Pečiček po níž vede . Jeden z dubů je trojkmen s úzkými úžlabími, zdravý. Druhý má průběžný kmen se silnější odbočující větví, v místě odbočení v celé délce kmene mírná deprese, v jejím prostoru vyrůstá plodnice pravděpodobně ohňovce statného.
Dub v Novém Kníně Dub v Novem Knine (2).jpg Starý Knín
49°47′15″ s. š., 14°16′57″ v. d.
dub letní &0000000000000396.000000396 103468
Q26788554
Kategorie „Dub v Novém Kníně“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub v Novém Kníně“ na Wikimedia Commons
U pomníku padlým ve Starém Kníně, u komunikace z Nového Knína do Mokrovrat. Solitér s rozložitou korunou, drobné poranění na bázi kmene od silnice.
Křížovnická lípa † Starý Knín lípa malolistá &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103467 Uvnitř areálu budov ve vlastnictví Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou u bývalé kašny. Již v roce 1975 evidován jako torzo. Zanikl neznámo kdy. Ochrana zrušena 22. prosince 2003.
Lípa Johanky z Rožmitálu Lípa Johany z Rožmitálu II.jpg Starý Rožmitál
49°36′6″ s. š., 13°51′26″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000747.000000747 105780
Q26790363
Kategorie „Lípa Johanky z Rožmitálu“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lípa Johanky z Rožmitálu“ na Wikimedia Commons
Vlevo na začátku Aleje Johanky z Rožmitálu ve směru na Starý Rožmitál. Okolo vede zeleně značená turistická stezka, červeně značená Svatojakubská stezka a cyklistická trasa 2273. V roce 2006 se lípa umístila na 9. pozici v anketě Strom roku. V blízkosti kmene stojí na kamenném podstavci dřevěný kříž.
Lípa v Bořené Hoře Štětkovice
49°39′45″ s. š., 14°30′21″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000390.000000390 103518
Q26788584
V obci Bořená Hora u silnice vedoucí k Lomu Štětkovice. V roce 2017 větev nad cestou zajištěná vazbou, dutiny v hlavním úžlabí a ve větvení jedné z kosterních větví zakryty stříškou, provedena obvodová redukce koruny, na koncích zakrácených větví výmladky, zdravotní stav se jeví dobrý.
Štětkovické duby Štětkovice
49°40′31″ s. š., 14°30′29″ v. d.
dub letní (2) &0000000000000480.503000480,503 103450
Q26780406
Na mezi v polích. Prostřední z dubů odumřel a jeho ochrana byla zrušena 27. září 2004, strom byl následně pokácen a na místě zbyl jen pařez. Jeden ze zbylých stromů je zcela suchý, opadává kůra, v koruně již pouze silnější větve, ponechán na místě do rozpadu. Zdravý exemplář má nízko založenou korunu, dvě kosterní větve, několik odříznutých větví na pravé kosterní větvi (od pole), mohutné kořenové náběhy.
Tisovský jasan Tisová u Bohutína
49°39′21″ s. š., 13°57′36″ v. d.
jasan ztepilý &0000000000000378.000000378 103449
Q26788545
Zahrada čp.15
Maďal v Třebsku Třebsko
49°37′32″ s. š., 13°58′5″ v. d.
jírovec maďal &0000000000000285.000000285 103448
Q26788544
Na návsi u kříže. Okolo vede cyklistická trasa 302.
Lípa ve Vacíkově – Miřetíně Vacíkov
49°32′35″ s. š., 13°50′24″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000530.000000530 106218
Q73601727
Lípa je situována na zahradě domu č.p. 62 Vacíkov. Starý mohutný exemplář s široce oválnou korunou.
Hrbkův topol Hrbkuv topol-II-10-2020-velka lecice.jpg Velká Lečice
49°49′9″ s. š., 14°18′11″ v. d.
topol černý &0000000000000510.000000510 105424
Q26790032
Kategorie „Hrbkův topol“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hrbkův topol“ na Wikimedia Commons
Po pravé straně komunikace Nová Ves pod Pleší-Velká Lečice za odbočkou na Malou Hraštici. Strom s pravidelnou korunou, která je poněkud ohrožena poškozením větví. Levá kosterní větev má odlomený jeden z vrcholů, kmen je na straně k silnici poškozen, podélná rána se zavaluje, dřevo v ní netrouchniví. Na opačné straně je podélná rýha se začínající dutinou, jsou zde odříznuty dvě větší větve, větve nad silnicí jsou zakrácené (odlomené), pravděpodobně projíždějícími nákladními automobily. Na stromě bývaly umístěny turistické směrovníky a značky. Dnes je však žlutě značená turistická stezka vedena jinudy. Topol byl zasazen 1. května 1913 Antonínem Hrbkem a jeho otcem Tomášem, který o dva roky později padl na italské frontě během 1. světové války.
Alej na Záběhlé Věšín
49°39′36″ s. š., 13°46′47″ v. d.
dub letní (2)
javor mléč (4)
javor klen (40)
jasan ztepilý (8)
třešeň ptačí (4)
olše lepkavá (1)
jírovec maďal (16)
lípa malolistá (1)
106394
Q106764395
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Podél cesty od Dolejšího padrťského rybníka k rozcestí Přední Záběhlá
Teslínský buk Teslíny - Hraniční buk.jpg Věšín
49°37′17″ s. š., 13°45′13″ v. d.
buk lesní &0000000000000620.000000620 103446
Q12020655
Kategorie „Hraniční buk (Teslíny)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hraniční buk (Teslíny)“ na Wikimedia Commons
Po levé straně silnice od Věšína u osady Teslíny u lesa za starou stodolou. Polovina koruny i s kmenem je ulomená, strom neošetřen, na kmeni rostou houby. Jedná se o poslední živý hraniční strom v Brdech. Je i nejmohutnějším bukem Středočeského kraje. Buk má neobvyklou větev, která se vrací do kmene a vytváří okno.
Dub na Záběhlé 1 – dvoják Dub na Záběhlé - dvoják 01.jpg Věšín
49°39′42″ s. š., 13°47′10″ v. d.
dub zimní &0000000000000726.000000726 106325
Q73602115
Kategorie „Dub na Záběhlé - dvoják“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub na Záběhlé - dvoják“ na Wikimedia Commons
U bývalé obce Přední Záběhlá, na dohled od naučné stezky Okolím Padrťských rybníků a cyklistické trasy 2273. V dutině stromu se v březnu 1945 údajně ukrýval partyzánský velitel Vasil Majský.
Dub na Záběhlé 2 Dub na Záběhlé 02.jpg Věšín
49°39′40″ s. š., 13°47′11″ v. d.
dub zimní &0000000000000468.000000468 106326
Q73602116
Kategorie „Dub na Záběhlé“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dub na Záběhlé“ na Wikimedia Commons
U bývalé obce Přední Záběhlá, na dohled od naučné stezky Okolím Padrťských rybníků a cyklistické trasy 2273. Mimořádně významný obvodem kmene v rámci celé CHKO Brdy.
Vletický dub Vletice
49°36′10″ s. š., 14°18′35″ v. d.
dub letní &0000000000000455.000000455 103492
Q26788569
V zahradě u čp.11. V roce 2017 mohutný strom ve velmi dobrém zdravotním stavu, koruna téměř pravidelná, minimální množství proschlých větví. Těsně u kmene postavený přístřešek, který strom v současnosti neomezuje. V lokalitě jsou ještě dva další duby podobného vzrůstu.
Vletická lípa Lípa s torzem křížku Vletice
49°35′49″ s. š., 14°17′21″ v. d.
lípa malolistá 341 103491
Q26788568
Kategorie „Kovářova lípa (Vletice)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kovářova lípa (Vletice)“ na Wikimedia Commons
Pod Papežovou cihelnou u polní cesty směrem na Krašovice. U stromu torzo křížku s čitelným letopočtem 1860. Strom je také nazýván Lípou u Papežovy cihelny.
Vranovická alej Vranovice - Stromořadí lip malolistých III.jpg Vranovice pod Třemšínem
49°37′10″ s. š., 13°54′2″ v. d.
lípa malolistá (11) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 103443
Q26790821
Kategorie „Vranovická alej“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vranovická alej“ na Wikimedia Commons
Na hrázi Podveského rybníka. Lípy se sekundárními korunami, zarostlé v náletu jiných dřevin, různě vysoké koruny.
Klen u Vysoké Pece 1 Klen u Vysoke Pece 1-08-2018-bohutin.jpg Vysoká Pec u Bohutína
49°39′51″ s. š., 13°57′41″ v. d.
javor klen &0000000000000251.000000251 103441
Q26788541
Kategorie „Klen u Vysoké Pece 1“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Klen u Vysoké Pece 1“ na Wikimedia Commons
Proti pomníku padlým.
Klen u Vysoké Pece 2 Klen u Vysoke Pece 2-08-2018-bohutin.jpg Vysoká Pec u Bohutína
49°39′53″ s. š., 13°57′43″ v. d.
javor klen &0000000000000215.000000215 103439
Q26788539
Kategorie „Klen u Vysoké Pece 2“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Klen u Vysoké Pece 2“ na Wikimedia Commons
Roste u Vysokopeckého rybníka. V roce 2019 měl větve na bázi koruny ořezané, problematické větvení, nahloučené větve a poranění na kmeni.
Smrk u Pecováku Smrk u pecovaku-08-2018-bohutin.jpg Vysoká Pec u Bohutína
49°39′48″ s. š., 13°57′37″ v. d.
smrk ztepilý &0000000000000266.000000266 103440
Q26788540
Kategorie „Smrk u Pecováku“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Smrk u Pecováku“ na Wikimedia Commons
Roste u Vysokopeckého rybníka. Z koruny zbývá pouze jedna silná větev na její bázi, která je však již řadu let v dobré kondici: Zajímavý je její tvar - z kmene vyrůstá vodorovně a pak se ohýbá vzhůru v pravém úhlu. Pahýl kmene od vrcholu trouchniví.
Dub u Vamberova mlýna Zduchovice
49°36′46″ s. š., 14°12′51″ v. d.
dub letní &0000000000000341.000000341 105224
Q26789735
U cesty u osady Voznice. Dobrý zdravotní stav, koruna směrem do porostu mírně redukovaná, v zastínění suché větve. Na poli výše ve svahu severozápadním směrem dva mladší solitérní duby tvořící výraznou krajinnou dominantu.
Lípa ve Zduchovicích Zduchovice
49°38′14″ s. š., 14°12′46″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000600.000000600 103437
Q26788538
U objektu zemědělského družstva. Kolem vede zeleně značená turistická stezka. Lípa je polámaná bez terminálu, silně obráží po kmeni i od kořenů, má hrubou borku.

OdkazyEditovat

PoznámkyEditovat

  1. † označuje památné stromy jejichž ochrana byla zrušena, nebo zaniklé.
  2. Číslo v závorce určuje počet jedinců.
  3. Kód databáze AOPK ČR.

ReferenceEditovat

  • Data pocházejí z databáze AOPK ČR a zdrojů uvedených v jednotlivých článcích, pokud není uvedeno jinak.

Externí odkazyEditovat

Tento článek potřebuje obrázky. Jste-li ochotni uvolnit je pod svobodnou licencí, neváhejte je načíst (kliknutím na ikonku).