Seznam chráněných území v okrese Příbram

Seznam chráněných území v okrese Příbram

Toto je seznam chráněných území v okrese Příbram aktuální k roku 2018, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Příbram.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
5953 Součástí PP je i Velký rybník u Voznice PP Andělské schody &0000000000000173.240000173,24
Kategorie „Andělské schody (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Andělské schody (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Bohatá škála mokřadních, vysýchavých a suchomilných lučních společenstev doplněná zachovalými lesními společenstvy s převahou listnatých dřevin, místy s vysokým podílem jedle, stanoviště modráska očkovaného 49°49′22″ s. š., 14°13′7″ v. d.
2155 Louka v PR Andělské schody od silnice PR Andělské schody &0000000000000013.25000013,25
Kategorie „Andělské schody“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Andělské schody“ na Wikimedia Commons
Ochrana a uchování komplexu dvou lesních luk s bohatým výskytem vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin, včetně výskytu vzácných a ohrožených druhů hmyzu a plazů 49°49′29″ s. š., 14°13′34″ v. d.
5862 PP Bezděkovský lom &0000000000000002.0459002,0459
Kategorie „Bezděkovský lom“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bezděkovský lom“ na Wikimedia Commons
čolek velký, čolek obecný, čolek horský, ropucha obecná, ropucha zelená, skokan zelený, ještěrka obecná, slepýš křehký, bělolist rolní, sléz velkokvětý 49°34′20″ s. š., 13°53′23″ v. d.
5804 hojné porosty blatouchů bahenních v PP Bohostice PP Bohostice &0000000000000008.3700008,37
Kategorie „Bohostice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bohostice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Modrásek bahenní a jeho stanoviště 49°36′12″ s. š., 14°7′50″ v. d.
6018 Třemošná, Malá Třemošná a Dubová hora CHKO Brdy &0000000000034499.34270034 499,3427
Kategorie „CHKO Brdy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „CHKO Brdy“ na Wikimedia Commons
Harmonicky utvářená převážně lesní krajina Brdské vrchoviny se zachovalými ekologickými funkcemi 49°41′13″ s. š., 13°55′13″ v. d.
5950 Holubovský rybník na území PP PP Březnice - Oblouček &0000000000000016.86000016,86
Kategorie „Březnice - Oblouček“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Březnice - Oblouček“ na Wikimedia Commons
Soustava rybníků obklopených mokřady s výskytem silně ohrožené kuňky obecné 49°32′33″ s. š., 13°57′58″ v. d.
6084 Park v Dobříši PP Dobříšský park &0000000000000037.24000037,24
Kategorie „Dobříšský park“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dobříšský park“ na Wikimedia Commons
Evropsky významná lokalita s výskytem chráněných živočichů např. páchník hnědý (Osmoderma eremita) a cenných rostlinných společenstev 49°46′33″ s. š., 14°10′48″ v. d.
5830 Zámek Dobříš, jenž je významnou letní kolonií netopýra velkého PP Dobříšský zámek &0000000000000000.5000000,5
Kategorie „Zámek Dobříš“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zámek Dobříš“ na Wikimedia Commons
Letní kolonie kriticky ohroženého netopýra velkého[1][2] 49°46′55″ s. š., 14°10′45″ v. d.
5951 Dražská Koupě z dronu PP Dražská Koupě &0000000000000008.7000008,7
Kategorie „Dražská Koupě“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dražská Koupě“ na Wikimedia Commons
Rybník a přilehlé mokřady s výskytem silně ohrožené kuňky obecné 49°30′57″ s. š., 13°54′46″ v. d.
2484 Drbákov - Albertovy skály NPR Drbákov - Albertovy skály &0000000000000061.03000061,03
Kategorie „Drbákov - Albertovy skály (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Drbákov - Albertovy skály (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Společenstva skalnatých úbočí v údolí řeky Vltavy ve Středním Povltaví, tvořená přirozenými lesními společenstvy se zastoupením tisu červeného (Taxus baccata) a společenstvy skalní stepi výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů 49°43′27″ s. š., 14°22′10″ v. d.
2499 Původní brdský les PR Getsemanka &0000000000000056.64000056,64
Kategorie „Getsemanka I. a II.“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Getsemanka I. a II.“ na Wikimedia Commons
Horské bučiny, olšiny a suťové lesy, reprezentativní druhy lišejníků, rostlin a živočichů 49°35′45″ s. š., 13°45′33″ v. d.
5952 Pohled na jeden z malých rybníků na lokalitě PP Horní a Dolní obděnický rybník &0000000000000033.93000033,93
Kategorie „Horní a Dolní obděnický rybník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Horní a Dolní obděnický rybník“ na Wikimedia Commons
udržení populace kuňky obecné 49°33′33″ s. š., 14°22′5″ v. d.
5835 Horní solopyský rybník u Solopysk na Sedlčansku PP Horní solopyský rybník &0000000000000020.54000020,54
Kategorie „Horní solopyský rybník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Horní solopyský rybník“ na Wikimedia Commons
udržení populace kuňky obecné 49°39′19″ s. š., 14°23′30″ v. d.
1132 Severní okraj rezervace od silnice PR Hradec &0000000000000045.92000045,92
Kategorie „Hradec (Hřebeny)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hradec (Hřebeny)“ na Wikimedia Commons
Výrazný hřbet v Hřebenech s přirozenými porosty 49°49′19″ s. š., 14°7′5″ v. d.
124 Skalní výchozy v PP Hřebenec PP Hřebenec &0000000000000009.7600009,76
Kategorie „Hřebenec“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hřebenec“ na Wikimedia Commons
Vypreparovaný skalní výchoz, tvořící význačný geomorfologický prvek s porostem reliktního boru 49°34′42″ s. š., 13°45′59″ v. d.
Vrchol Stožce PřP Hřebeny &0000000000018400.00000018 400
Kategorie „Natural park Brdy-Hřebeny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Natural park Brdy-Hřebeny“ na Wikimedia Commons
49°50′25″ s. š., 14°8′ v. d.
637 Pohled na viklan tzv. Husova kazatelna PP Husova kazatelna &0000000000000009.0700009,07
Kategorie „Husova kazatelna“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Husova kazatelna“ na Wikimedia Commons
Ojedinělý viklan na Sedlčansku 49°34′5″ s. š., 14°21′43″ v. d.
5692 rybník Jezero tvoří ústřední část PP Jablonná - mokřad PP Jablonná - mokřad &0000000000000013.21000013,21
Kategorie „Jablonná - mokřad“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jablonná - mokřad“ na Wikimedia Commons
Mokřadní společenstva s výskytem obojživelníků jako kuňka obecná (Bombina bombina), čolek obecný (Triturus vulgaris), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), skokan zelený (Pelophylax esculentus) a ropucha obecná (Bufo bufo) 49°39′32″ s. š., 14°9′8″ v. d.
5833 Trkovské jezero PP Jezera &0000000000000005.0200005,02
Kategorie „Jezera (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jezera (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kuňka obecná a její biotop 49°36′16″ s. š., 14°25′27″ v. d.
2249 PR Jezero u Dublovic PR Jezero &0000000000000007.0900007,09
Kategorie „Jezero (Dublovice)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jezero (Dublovice)“ na Wikimedia Commons
Rybník s bohatým výskytem vzácných a zvláště chráněných druhů hmyzu, obojživelníků, plazů a ptáků, dále k ochraně významného hnízdiště ptactva a ochraně biodiverzity společenstev v krajině 49°40′46″ s. š., 14°21′43″ v. d.
5661 PP Jezírko u Dobříše PP Jezírko u Dobříše &0000000000000004.2000004,20
Kategorie „Jezírko u Dobříše (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jezírko u Dobříše (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Defilé slabě regionálně metamorfovaných mořských sedimentů svrchnoproterozoického stáří (střídání prachovců, drob a břidlic) s ukázkově vyvinutými výchozy dobříšských slepenců; ochrana společenstev rostlin a živočichů i jednotlivých druhů 49°46′13″ s. š., 14°9′52″ v. d.
6241 skály na Kloboučku PR Klobouček &0000000000000026.19670026,1967
Kategorie „Klobouček (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Klobouček (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Mrazový srub se skalní věží a sutí a ekosystémy druhově bohatých suťových lesů, bučin, olšin a smilkového trávníku 49°42′21″ s. š., 13°55′2″ v. d.
6228 skály na vrcholku Koníčka PR Koníček &0000000000000032.65130032,6513
Kategorie „Koníček (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Koníček (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Komplex zachovalých suťových lesů a bučin, břidlicové výchozy s fosilní faunou a slepencové skalní útvary v hřebenové linii 49°46′9″ s. š., 13°56′33″ v. d.
186 Kosova Hora (přírodní památka) PP Kosova Hora &0000000000000016.38000016,38
Kategorie „Kosova Hora (přírodní památka)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kosova Hora (přírodní památka)“ na Wikimedia Commons
Naleziště kručinečky křídlaté (Genista sagittalis) 49°38′49″ s. š., 14°28′57″ v. d.
200 Kuchyňka v zimě PR Kuchyňka &0000000000000021.18420021,1842
Kategorie „Kuchyňka (Brdy)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kuchyňka (Brdy)“ na Wikimedia Commons
Typický brdský suťový porost 49°47′11″ s. š., 14°4′31″ v. d.
6173 západnější díl chráněného území PP Louky u Drahlína &0000000000000013.00040013,0004
Kategorie „Louky u Drahlína“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Louky u Drahlína“ na Wikimedia Commons
Modrásek očkovaný (Maculinea teleius) a modrásek bahenní (Maculinea nausithous) 49°43′56″ s. š., 13°57′32″ v. d.
1979 Na horách PP Na horách &0000000000000004.7600004,76
Kategorie „Na horách (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na horách (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana fytogeograficky významné, rozsáhlé a velmi bohaté lokality koniklece lučního (Pulsatilla pratensis), vstavače obecného (Orchis morio), jalovce obecného (Juniperus communis) a jiné místní flóry 49°48′8″ s. š., 13°57′10″ v. d.
267 Bukojedlový porost v PR Na skalách PR Na skalách &0000000000000023.31000023,31
Kategorie „Na skalách (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na skalách (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Bukojedlový porost 49°36′19″ s. š., 13°46′34″ v. d.
5660 Pařezitý rybník u Svatého pole PP Pařezitý &0000000000000010.32000010,32
Kategorie „Pařezitý (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pařezitý (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Zachovalý komplex litorálních porostů rybníka a navazujících mokřadních stanovišť, sloužících jako hnízdiště řady chráněných a ohrožených druhů ptáků a cenných bohatým zastoupením obojživelníků a bezobratlých živočichů 49°45′32″ s. š., 14°11′ v. d.
Přírodní park Petrovicko - u Husovy kazatelny PřP Petrovicko &0000000000002318.0000002 318
Kategorie „Nature park Petrovicko“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Petrovicko“ na Wikimedia Commons
49°32′57″ s. š., 14°21′23″ v. d.
5805 PP Rožmitál pod Třemšínem PP Rožmitál pod Třemšínem &0000000000000054.43000054,43
Kategorie „Přírodní památka Rožmitál pod Třemšínem“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Přírodní památka Rožmitál pod Třemšínem“ na Wikimedia Commons
Čolek velký a jeho biotop 49°35′1″ s. š., 13°52′11″ v. d.
6121 pohled na chráněný rybník od západu PP Rybník Starý u Líchov &0000000000000003.0700003,07
Kategorie „Rybník Starý u Líchov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rybník Starý u Líchov“ na Wikimedia Commons
Kuňka ohnivá a její biotop 49°41′33″ s. š., 14°19′26″ v. d.
5705 PP Rybník Vočert a Lazy &0000000000000022.99000022,99 Soustava dvou rybníků a mělké vodní nádrže s hojným výskytem kuňky obecné a dalšími druhy obojživelníků 49°31′16″ s. š., 13°47′12″ v. d.
5720 Vstup do štoly PP Štola Jarnice &0000000000000003.0300003,03
Kategorie „Štola Jarnice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Štola Jarnice“ na Wikimedia Commons
Chráněné podzemní prostory, kde zimuje vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) 49°35′10″ s. š., 14°20′15″ v. d.
451 PP Třemešný vrch PP Třemešný vrch &0000000000000002.0700002,07
Kategorie „Třemešný vrch“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Třemešný vrch“ na Wikimedia Commons
Bohaté naleziště lýkovce jedovatého (Daphne mezereum) 49°34′31″ s. š., 13°48′24″ v. d.
Třemšínsko PřP Třemšín &0000000000011200.00000011 200
Kategorie „Nature park Třemšín“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Třemšín“ na Wikimedia Commons
49°31′56″ s. š., 13°50′9″ v. d.
5834 Vodní plocha na lokalitě PP Vápenické jezero &0000000000000008.5800008,58
Kategorie „Vápenické jezero“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vápenické jezero“ na Wikimedia Commons
udržení populace kuňky obecné 49°37′4″ s. š., 14°25′2″ v. d.
6030 Velký Raputovský rybník PP Velký Raputovský rybník &0000000000000012.03000012,03
Kategorie „Velký Raputovský rybník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Velký Raputovský rybník“ na Wikimedia Commons
Rybník a přilehlé rašelinné louky s výskytem čolka velkého a kuňky obecné 49°31′54″ s. š., 13°50′26″ v. d.
2068 Východy kambrických hornin v PP Vinice PP Vinice &0000000000000043.18000043,18
Kategorie „Vinice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vinice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Cenný stratigrafický profil s bohatými nálezy kambrické fauny, především trilobitů 49°47′11″ s. š., 13°59′18″ v. d.
638 Vrškámen PP Vrškámen &-1000000000000000.0800000,08
Kategorie „Vrškámen“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vrškámen“ na Wikimedia Commons
Selektivní zvětrávání žuly 49°33′7″ s. š., 14°20′42″ v. d.
1136 Oblast PR Vymyšlenská pěšina PR Vymyšlenská pěšina &0000000000000076.46000076,46
Kategorie „Vymyšlenská pěšina“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vymyšlenská pěšina“ na Wikimedia Commons
Ochrana komplexu přirozených ekosystémů skalnatých svahů Středního Povltaví s charakteristickou květenou a zvířenou 49°44′45″ s. š., 14°21′47″ v. d.
6237 PP Vystrkov &0000000000000055.24000055,24 Lesní společenstva, společenstva suchých trávníků a paleontologická lokalita 49°46′38″ s. š., 13°57′45″ v. d.

Reference editovat

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.
  1. Archivovaná kopie. portal.gov.cz [online]. [cit. 2016-03-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-04-21. 
  2. http://strednicechy.ochranaprirody.cz/res/archive/175/022740.pdf?seek=1404801816

Externí odkazy editovat