Oxid fosforitý

chemická sloučenina

Oxid fosforitý je anorganická sloučenina tvořící dimerní molekulu P4O6. Je to bílá, krystalická, jedovatá a vosku podobná látka, která snadno taje. Je kyselého charakteru a s vodou poskytuje roztok kyseliny fosforité (je to její anhydrid). Snadno oxiduje.

Oxid fosforitý
Obecné
Systematický názevOxid fosforitý
Anglický názevPhosphorus trioxide
Německý názevPhosphortrioxid
Sumární vzorecP2O3 (monomer)
P4O6 (dimer)
VzhledBílá pevná látka
Identifikace
Registrační číslo CAS1314-24-5
Vlastnosti
Molární hmotnost219,891 g/mol
Teplota tání23,8 °C
Teplota varu173,8 °C
Hustota2,135 g/cm3 (21 °C)
Index lomu1,535
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
Rozpustný v diethyletheru
Rozpustnost v nepolárních
rozpouštědlech
Rozpustný v aromatických uhlovodících, sirouhlíku
Relativní permitivita εr3,2
Povrchové napětí37 mN/m (30 °C)
34,7 mN/m (50 °C)
31,2 mN/m (80 °C)
27,7 mN/m (110 °C)
Struktura
Krystalová strukturajednoklonná
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf°−1 641 kJ/mol
Entalpie tání ΔHt64,1 J/g
Entalpie varu ΔHv197,4 J/g
Standardní molární entropie S°346,9 JK−1mol−1
Izobarické měrné teplo cp0,662 JK−1g−1 (25 °C, plyn)
Bezpečnost
Vysoce toxický
Vysoce toxický (T+)
R-věty?
S-věty?
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Příprava

editovat

Oxid fosforitý se vyrábí spalováním fosforu za omezeného přístupu vzduchu:

P4 + 3 O2 → P4O6.

Chemické vlastnosti

editovat

Oxid fosforitý reaguje se studenou vodou na kyselinu fosforitou:

P4O6 + 6 H2O → 4 H3PO3

Oxid fosforitý také reaguje s chlorovodíkem a produktem je kyselina fosforitá a chlorid fosforitý:

P4O6 + 6 HCl → 2 H3PO3 + 2 PCl3

Literatura

editovat
  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Externí odkazy

editovat