Monomer

molekula, která se váže k jiným molekulám, čímž vytváří polymery

Monomer je výchozí látka používaná k výrobě makromolekulárních látek, tzv. polymerů. Jsou to například ethen a propen. Aby mohlo dojít k vytvoření makromolekuly, musí výchozí monomer (nízkomolekulární látka) obsahovat reaktivní skupiny a musí mít schopnost vytvořit se sousedními skupinami alespoň dvě chemické vazby. Tudíž, výchozí monomer musí být alespoň dvojfunkční, ale může být i tří-, čtyř- a vícefunkční. Vznik řetězce makromolekulární látky (polymeru) probíhá většinou v přítomnosti katalyzátoru. Počet monomerních jednotek v polymeru se nazývá polymerační stupeň. S počtem monomerů se mění fyzikální a chemické vlastnosti produktu polymerace (teplota tání, rozpustnost, …). Makromolekulární látka může vzniknout jak z jednoho druhu monomeru (viz např. propen), tak i z více druhů – mluvíme pak o kopolymerech.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat