Podjednotka je v biochemii termín pro určitou molekulu proteinu, která se spolu s jinými proteiny podílí na stavbě bílkovinného komplexu, též označovaného jako oligomerní či dokonce multimerní (složený ještě z více podjednotek) protein. Jedná se o běžný jev, mezi oligomerní proteinové komplexy, tzn. molekuly složené z více podjednotek, patří např. hemoglobin, DNA polymerázy, nukleozomy; mezi multimerní patří například iontové kanály, mikrotubuly či další složky cytoskeletonu. Proteinový komplex ze dvou podjednotek se běžně označuje jako dimer.

HLA-A11 protein. Vysvětlivky: α podjednotka (produkt genu A*1101) a β podjednotka (Beta-2 mikroglobin). Na proteinu je také navázán další peptid, přispívající k funkci proteinu
Další významy jsou uvedeny na stránce Podjednotka (rozcestník).

Podjednotky se obvykle pojmenovávají řeckými písmeny či římskými číslicemi. Například ATP syntáza má podjednotky α a β.

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku protein subunit na anglické Wikipedii.