Polykondenzace

Polykondenzace je společně s polyadicí jeden z typů stupňovité polymeracereakce syntetických makromolekulárních látek. Jde o postupnou kondenzaci monomerů a oligomerů. Vznikají při ní polykondenzáty.

Monomery nesou nejméně dvě funkční skupiny, které spolu reagují za uvolnění vedlejšího produktu, např. vody nebo amoniaku. Ze dvou monomerů tím nejprve vznikne dimer, dále trimer, atd., postupně tak spojováním monomerů vzniká polymer. Jde o polymerizaci neřetězovou, je pozvolnější, stupňovitá. Pokud nese aspoň jeden monomer více než dvě funkční skupiny, vzniká místo lineárního polymeru polymer trojrozměrný. Monomer se mění i po stránce chemického složení. Polykondenzací se vyrábí např. polyamidy, polyestery (nasycené, nenasycené – CHS polyester), polykarbonáty (markolon) nebo fenoplasty (bakelit), silon, polyimidy (kapton), silikony

VyužitíEditovat

Polykondenzace se používá při výrobě polyesterů a polyamidů. Během polyreakce vzniká vedle polymeru rovněž nízkomolekulární produkt – např. voda. Jako polykondenzaci můžeme klasifikovat i syntézu bílkovin z aminokyselin.

Externí odkazyEditovat