Nápověda:Editační stránka

Editace je označení pro vytvoření nebo úpravu libovolné stránky Wikipedie. Volbou příslušné záložky Založit/Editovat/Založit zdroj/Editovat zdroj ze záhlaví nad nadpisem stránky (článku) se otevře Editační stránka (editační okno), která editaci umožní.

Pro editaci ve Vizuálním editoru slouží záložky Založit nebo Editovat, pro editaci tzv. wikitextu (wikikódu) záložky Založit zdroj nebo Editovat zdroj. Tato nápověda se podrobněji věnuje editaci ve wikikódu.

Editační stránka Vizuálního editoru editovat

Při otevření stránky se zobrazí pod záložkami základní nabídka funkcí (panel nástrojů) Vizuálního editoru.

 

Další část stránky je vlastní editační pole, prostor pro práci s textem s využitím příslušných nástrojů. Text vypadá tak, jak ho vidí i čtenář Wikipedie. Po skončení editace je třeba pomocí modrého tlačítka editaci uložit a zveřejnit změny.

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Editace ve Vizuálním editoru.

Editační stránka editoru zdroje editovat

Stránka s editačním oknem má tyto části:

 • Horní lišta – umožňuje zejména práci s editovaným textem pomocí ikonek
 • Editační pole – vlastní prostor pro práci se zdrojovým kódem článku (stránky)
 • Uložení změn – rámeček pod oknem umožňuje provedené změny popsat, zkontrolovat a uložit
 • Tabulka symbolů – umožňuje vložit nejčastěji používané speciální znaky a další wikiznačky. Dále umožňuje vložení i jiných znaků a symbolů.
 • technické informace – rozklikávací informace o upravované stránce, mj. seznam použitých šablon
 • Náhled – zobrazí stránku, jak bude vypadat po uložení, nebo změny oproti poslední verzi. Zobrazuje se pod nebo nad editačním oknem.

Horní lišta editovat

Zde jsou prvky lišty nad editačním oknem ve výchozím stylu Vector. Podobu lze změnit volbami v záložkách Obecné a Editaceuživatelském nastavení.

  tučné – vybraný text označí jako tučné vložením tří apostrofů ('''tučný text'''), používá se ke zvýraznění tématu v úvodu článku.
  kurzíva – vybraný text označí jako kurzíva vložením dvou apostrofů (''kurzíva''), používá se pro názvy uměleckých děl.
  podpis – vloží podpis (--~~~~), který se vkládá na konec diskusních příspěvků
  odkaz – vloží odkaz, dle zvoleného typu interní nebo externí
  obrázek – vloží obrázek, je potřeba vložit jeho přesný název na úložišti Commons. U obrázků na výšku je nutné do vloženého kódu přidat za volbu náhled ještě volbu: |upright
  reference – umožní vložit jednoduchou referenci, tedy odkaz na zdroj, odkud jste danou informaci čerpali
> Další Otevře druhou lištu, která obsahuje pokročilejší možnosti formátování, vložení galerie, přesměrování a tabulek a funkci vyhledat a nahradit.
> Zvláštní znaky Umožňuje vložit některé zvláštní symboly, fonetické znaky IPA, znaky latinky s různou diakritikou a znaky alfabety a dalších nelatinských abeced.
> Nápověda Obsahuje přehled několika základních značek (kurzíva, tučné, odkazy, nadpisy a seznamy).
> Citace Umožní vložení reference s použitím citační šablony pomocí panelu referencí. Pomocná lišta umožňuje zvolit druh citovaného zdroje, vložit opakovanou referenci a zkontrolovat některé chyby a duplikáty.

Editační pole editovat

Vlastní editační pole je rámeček se zdrojovým kódem článku. V něm můžete text upravovat nebo sem překopírovat již připravený text. Přihlášení uživatelé mohou v nastavení měnit velikost okna a druh písma.

Uložení změn editovat

 
Prvky pod editačním oknem

Bezprostředně pod editačním oknem je rámeček vztahující se k uložení změn článku do Wikipedie. Obsahuje tyto prvky:

 • Shrnutí editace – sem se vyplňuje velmi stručný popis provedených úprav, který velmi zjednodušuje orientaci v posledních změnách a historii článku
 • (pouze přihlášení uživatelé)
 • informace o licenci – váš souhlas se způsobem jakým je ošetřeno autorské právo
 • Zveřejnit změny – ukončení editace a uložení provedených změn, které se okamžitě zobrazí v daném článku Wikipedie
 • Ukázat náhled – zobrazení náhledu, jak bude výsledek úprav vypadat v článku, zobrazuje se na dolním okraji stránky
 • Ukázat změny – místo náhledu zobrazí místa zdrojového kódu, která byla změněna (stav před a po)
 • Storno – zruší editaci a všechny provedené změny budou ztraceny; možno též kliknout na záložku Číst v záhlaví

Tabulka symbolů editovat

Samostatný rámeček obsahuje znaky s diakritickými znaménky a nejpoužívanější speciální symboly potřebných při editaci Wikipedie. Dále jsou zde některé kódy, zejména pro vkládání referencí a kategorií. Kliknutím na roletové menu lze zvolit jiné sady speciálních znaků: kromě znaků potřebných pro vybrané jazyky jsou to matematické symboly a znaky mezinárodní fonetické abecedy (IPA).

Technické informace editovat

Zobrazit se mohou tyto nadpisy, skrytý obsah se zobrazí po rozkliknutí:

 • Šablony použité na této stránce – seznam přímo i nepřímo vložených šablon
 • Tato stránka je zařazena v X skrytých kategoriích – pomocné kategorie, které se při běžném nastavení neobjevují v tabulce na konci stránky
 • Data profilování syntaktického analyzátoru – čistě technické informace o zpracování stránky

Náhled editovat

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Náhled.

Náhled stránky se zobrazuje na konci, případně na začátku editované stránky. Umožňuje průběžně (po stisku tlačítka Ukázat náhled) kontrolovat výsledek prováděných úprav. Místo náhledu výsledné podoby článku lze zobrazit tlačítkem Ukázat změny přehled provedených změn zdrojového kódu a srovnání s kódem stávajícího článku.

Související stránky editovat