Nápověda:Speciální znaky

Speciální znaky, které nejsou na klávesnici, lze při editaci Wikipedie vkládat více způsoby:

  • Využít možností vašeho operačního systému či prohlížeče (klávesové zkratky, menu)
  • Kliknout na daný znak v tabulce pod editačním polem, která obsahuje nejčastěji používané zvláštní znaky. Kromě toho umožňuje přes rozbalovací menu zobrazit znaky vybraných národních abeced, matematické symboly a znaky pro výslovnost mezinárodní fonetické abecedy (IPA).
  • Využít nabídku Zvláštní znaky v záhlaví editačního okna (latinka, rozšíření latinky, IPA, symboly)
  • Zkopírovat znak z jiného textu, např. z tabulky níže na této stránce
  • Pomocí HTML entity – ve tvaru &název nebo &kód – není doporučeno, protože zhoršuje čitelnost při editaci ostatními wikipedisty.

Nejpoužívanější znakyEditovat

Následující tabulka obsahuje nejčastěji potřebné znaky při editaci Wikipedie. Uvedeny jsou způsoby vkládání pro nejběžnější rozložení kláves.

Název znaku Znak Windows CZ Windows Num Mac CZ Použití
apostrof ' Shift+¨ (přehláska) Alt+39 Alt+§ tučné a kurzíva
hranaté závorky [ Ctrl+Alt+F Alt+91 Alt+ú odkazy, kategorie, obrázky
] Ctrl+Alt+G Alt+93 Alt+)
svislá čára | Ctrl+Alt+W Alt+124 Alt+\ oddělování – široké použití
křížek # Ctrl+Alt+× Alt+35 Alt+š odkazy na nadpisy v článcích
číslované seznamy, přesměrování
složené závorky { Ctrl+Alt+B Alt+123 Alt+í šablony, tabulky
} Ctrl+Alt+N Alt+125 Alt+é
menší a větší než
(ostře lomené závorky)
< Ctrl+Alt+, (čárka) Alt+60 Alt+, formátování textu značkami z HTML
> Ctrl+Alt+. (tečka) Alt+62 Alt+.
nezlomitelná mezera kód: &nbsp; Alt+160 Alt+mezera na místě nežádoucího ukončení řádky (např. v přírodě, 75 kg, 1 000 Kč)

Pozn.: Na Windows lze místo současného stisku kláves Ctrl+Alt použít pravou klávesu Alt (Alt Gr).

Související nápovědaEditovat

Tabulka znaků a symbolůEditovat

Všechny znaky je vhodné zapisovat přímo a nikoliv pomocí HTML entity.

Skupina Zobrazený znak HTML entita Popis
Přehlásky a akcenty

è é ê ë ì í

À Á Â Ã Ä Å
Æ Ç È É Ê Ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò
Ó Ô Õ Ö Ø Ù
Ú Û Ü ß à á
â ã ä å æ ç
è é ê ë ì í
î ï ñ ò ó ô
œ õ ö ø ù ú
û ü ÿ

è é ê ë ì í
&Agrave; &Aacute; &Acirc; &Atilde; &Auml; &Aring;
&AElig; &Ccedil; &Egrave; &Eacute; &Ecirc; &Euml; 
&Igrave; &Iacute; &Icirc; &Iuml; &Ntilde; &Ograve;
&Oacute; &Ocirc; &Otilde; &Ouml; &Oslash; &Ugrave; 
&Uacute; &Ucirc; &Uuml; &szlig; &agrave; &aacute;
&acirc; &atilde; &auml; &aring; &aelig; &ccedil; 
&egrave; &eacute; &ecirc; &euml; &igrave; &iacute;
&icirc; &iuml; &ntilde; &ograve; &oacute; &ocirc;
&oelig; &otilde; &ouml; &oslash; &ugrave; &uacute; 
&ucirc; &uuml; &yuml;
Interpunkce

¿ ¡ § ¶
† ‡ • – —
‹ › « »
‘ ’ “ ”

&iquest; &iexcl; &sect; &para;
&dagger; &Dagger; &bull; &ndash; &mdash;
&lsaquo; &rsaquo; &laquo; &raquo;
&lsquo; &rsquo; &ldquo; &rdquo;
Komerční symboly

™ © ® ¢ € ¥
£ ¤

&trade; &copy; &reg; &cent; &euro; &yen;
&pound; &curren;
Indexy x¹, m², cm³
x¹, m², cm³
Horní index pro čísla 1, 2 a 3 (např. pro jednotky měření) lze vkládat pomocí speciálního symbolu, což je vhodné kvůli formátování řádky. Pro jiný text text se používají značky <sup>text</sup> (horní index) a <sub>text</sub> (dolní index).
Řecké znaky

α β γ δ ε ζ
η θ ι κ λ μ ν
ξ ο π ρ σ ς
τ υ φ χ ψ ω
Γ Δ Θ Λ Ξ Π
Σ Φ Ψ Ω

&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta;
&eta; &theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu; 
&xi; &omicron; &pi; &rho;  &sigma; &sigmaf;
&tau; &upsilon; &phi; &chi; &psi; &omega;
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi;
&Sigma; &Phi; &Psi; &Omega;
Matematické znaky

∫ ∑ ∏ √ − ± ∞
≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥ →
× · ÷ ∂ ′ ″
∇ ‰ ° ∴ ℵ ø
∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇
¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔
→ ↔

&int; &sum; &prod; &radic; &minus; &plusmn; &infin;
&asymp; &prop; &equiv; &ne; &le; &ge; &rarr;
&times; &middot; &divide; &part; &prime; &Prime;
&nabla; &permil; &deg; &there4; &alefsym; &oslash;
&isin; &notin; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe;
&not; &and; &or; &exist; &forall; &rArr; &hArr;
&rarr; &harr;
Více na Matematické symboly a značky a také na WikiProjekt Matematika
Jednoduché vzorce x2   ≥   0.
<i>x</i><sup>2</sup>&nbsp;&nbsp;≥&nbsp;&nbsp;0.
Nezalomitelná mezera &nbsp; zabrání konci řádku uprostřed textu, což je např. ve vzorcích užitečné.
Komplikované vzorce

   

 
<math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>
Více na Nápověda:Matematické vzorce