Tento článek pojednává o nadpisech uvnitř článku. Možná hledáte: Wikipedie:Název článku.

Nadpisy na Wikipedii jsou základní prostředek na rozčlenění textu článku. Rozdělují článek na sekce, jednotlivé části článku uvozené nadpisem opatřeným wikiznačkami = a ukončené dalším nadpisem stejné úrovně, případně koncem článku. Z nadpisů jednotlivých sekcí se pak vytváří takovýto automatický obsah článku:

Volba nadpisů editovat

Vhodně zvolené, stručné a výstižné nadpisy výrazně přispívají ke kvalitě článků. Zároveň mohou pomoci při dalších úpravách článku. Požadavky na volbu nadpisů odpovídají jejich funkci:

Funkce nadpisů Volba nadpisů
Vizuálně člení text a usnadňují tak orientaci při posouvání stránky. Nadpisy se snažte umísťovat za sebou nejvýše na přibližnou výšku běžné obrazovky počítače. Naopak nepoužívejte příliš hustě kladené nadpisy.
Informují, z jakých úhlů je téma probíráno a v jakém rozsahu jsou jednotlivé aspekty zpracovány. Nadpisy volte jako osnovu ideálně vyváženého článku.
Usnadňují vyhledání a čtení užších témat v rámci článku. Jednotlivé sekce by měly být uceleně zpracovány, aby se daly číst samostatně.
Umožňují snadnější doplňování informací na vhodné místo a editaci jen části článku. Myslete na to, že jednotlivé sekce mohou doplňovat další wikipedisté.
Ustálené nadpisy, zejména v závěrečných sekcích, pomáhají čtenářům v orientaci. Na vhodných místech používejte obvyklé, očekávané nadpisy.
Umožňují vytváření automatického obsahu článků. Používejte nadpisy, které jsou srozumitelné i v pouhém kontextu nadřazených nadpisů.
Umožňují odkazovat na určitou část článku. Nepoužívejte v nadpisech odkazy.

Úrovně nadpisů editovat

První, nejvyšší úroveň nadpisu je vyhrazena pro nadpis celého článku. Uvnitř článku se nejčastěji používá jedna (druhá) úroveň nadpisů pro krátké články nebo dvě (druhá a třetí) pro delší články. Nadpisy čtvrté a nižší úrovně jsou vhodné jen pro dlouhé články a speciální potřeby. Jednoduchá dvouúrovňová struktura je většinou přehlednější než zdánlivě přesnější víceúrovňové rozvrstvení. Také obsáhlé nejlepší články Wikipedie zpravidla dávají přednost dvěma úrovním nadpisu.

Při členění zvažujte jak (potenciální) rozsah jednotlivých sekcí, tak vztah podtémat mezi sebou i k hlavnímu tématu článku. Tedy se snažte o přibližně stejně rozsáhlé hlavní sekce, ale nikoli na úkor logického rozčlenění tématu článku.

Vložení nadpisu editovat

Nadpisy vytvoříte vložením rovnítek před a za nadpis, jejich počet odpovídá úrovni nadpisu. Obvykle tedy dvě (==) nebo tři (===), v případě potřeby až šest. K vložení lze využít i panel nástrojů v záhlaví editačního okna: Pokročilé → Nadpis.

První rovnítko musí být na začátku řádku. Obvykle se mezi text nadpisu a rovnítka kvůli lepší čitelnosti vkládá mezera, na vzhled v článku to však nemá vliv. Podobně se většinou zpřehledňuje zdrojový kód vložením prázdného řádku před nadpis, což se v článku také neprojeví. (Za nadpis – tj. mezi nadpis a navazující text – se už prázdný nadpis spíše nevkládá.)

Alternativně lze nadpisy vkládat pomocí HTML značek v podobě <h2>Nadpis 2. úrovně</h2>, <h3>Nadpis 3. úrovně</h3> atd. Rovnítkový zápis je však obvyklejší, krom toho i zpřehledňuje zdrojový kód.

První nadpis se vkládá pod úvodní shrnující část článku, nevkládá se na jeho úplný začátek.

Různé úrovně nadpisů
Ukázka Vložený kód Poznámka
Nadpis 1. úrovně
= Nadpis 1. úrovně = Při editaci nepoužíváme; je vyhrazen pro nadpis celého článku, který je vkládán automaticky.
Nadpis sekce
== Nadpis sekce == Běžně používané nadpisy.
Nadpis podsekce === Nadpis podsekce ===
Nadpis 4. úrovně ==== Nadpis 4. úrovně ==== Nižší úrovně jsou pro čtenáře hůře rozlišitelné; používejte s mírou a s rozvahou.
Nadpis 5. úrovně ===== Nadpis 5. úrovně =====
Nadpis 6. úrovně ====== Nadpis 6. úrovně ======


Závěrečné sekce editovat

Pod vlastním textem článku se nacházejí odkazy na další informace. Obvyklé nadpisy v obvyklém pořadí jsou tyto: Poznámky, Reference, Literatura, Související články a Externí odkazy. Vkládají se buď jako nadpisy druhé (==) úrovně nebo úrovně třetí (===) pod společný nadpis == Odkazy ==.

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Závěrečné sekce.

Obsah a odkazy editovat

Pokud článek obsahuje alespoň čtyři nadpisy, automaticky se generuje tabulka s obsahem článku, tzv. TOC (Table Of Contents – tabulka obsahu). Obsah článku může uživatel skrýt nebo zakázat v uživatelském nastavení, v článku lze zobrazení článku zakázat, vynutit a částečně ovlivnit jeho vzhled.

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Obsah článku.

Na jednotlivé nadpisy v daném článku lze vytvořit odkaz pomocí kotvy (křížku: #), tedy ve tvaru [[#Text nadpisu]], na nadpisy v jiných článcích pak ve tvaru [[Název článku#Text nadpisu]]. Používání těchto odkazů má své úskalí: Při změně nadpisu odkaz nebude fungovat (odkáže na začátek článku), což se nezjistí nástrojem Odkazuje sem v levém panelu. Zobrazení článku od prostředku může být pro čtenáře někdy matoucí. Nevhodné vkládání odkazů do nadpisů znemožňuje odkaz s kotvou.

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Vnitřní odkazy.

Další způsoby členění textu editovat

Kromě nadpisů vyznačovaných rovnítky existují i další způsoby členění textu, které se neobjeví v obsahu článku. Základní dělení je na odstavce vložením prázdného řádku. Drobný nadpis lze vytvořit tučným písmem, vytváření takového nadpisu vložením středníku (;) na začátek řádky považují někteří wikipedisté za nevhodné (nevalidní). V některých případech se mohou hodit odrážkové (řádky začínají hvězdičkou *), číslované (řádky začínají křížkem #) a popisné (řádky začínající středníkem ; vytvářejícím vytučněný „nadpis“ a dvojtečkou : způsobující odsazení) seznamy, případně tabulky. Vizuální orientaci napomáhají vhodně umístěné obrázky.

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Formátování textu#Formátování odstavců.

Související nápověda editovat