Wikipedie:WikiProjekt Matematika

Někteří wikipedisté vytvořili projekt na nejlepší organizaci informací v článcích souvisejících s Matematikou. Tato stránka a její podstránky obsahují jejich doporučení v naději, že projekt získá pozornost ostatních wikipedistů. Pokud byste rádi pomohli, navštivte diskusní stránku a prohlédněte si příspěvky.

RozsahEditovat

Tento WikiProjekt se snaží především o sjednocení matematických článků na české wikipedii. Druhotným cílem je určit pořadí v jakém napsat články o jednoduchých matematických pojmech.

ÚčastníciEditovat

 1. Hok
 2. Irigi
 3. Pavel Kotrč
 4. Lukax
 5. Tchoř
 6. Pavel Jelínek
 7. Zagothal
 8. Fafrin
 9. Ján Kepler (diskuse) 2. 5. 2019, 05:52 (CEST)

CíleEditovat

 1. Dohodnout jak psát matematické texty
 2. Napsat články o základních matematických pojmech
 3. Dát nováčkům a nejen jim návod jak psát různé matematické texty.

Odložené textyEditovat

NástrojeEditovat

Značení užívané na české WikiEditovat

Lineární algebraEditovat

MaticeEditovat

Malé matice napíšeme pomocí <math>A=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}</math>

Výstup:  

Větší matici zapíšeme takto <math>\mathbf{A}=(a_{i,j})</math> pro <math>i \in 1..n</math>, <math>j \in 1..m</math>

Výstup:   pro  ,  

Matice značíme (A - v matematickém textu zaznačíme jako \mathbf{A}) obdobně jako vektory, protože uvážíme-li, že matice 1 krát m, nebo n krát 1 je vektor, který se značí tučně, bylo by podivné, kdyby se matice najednou značily jinak, když jde de-facto o stejný objekt (tenzor druhého řádu) a používá stejné násobení (maticové násobení = skalární součin). První index určuje řádek a druhý sloupec, např.:

 

Dále viz proběhlé diskuse.

Diferenciální a integrální početEditovat

DiferenciálEditovat

Diferenciály pišme rovné, jako <math>\mathrm{d}x</math>, tedy jako

 

a ne jako

 

Označení funkcíEditovat

Goniometrické funkceEditovat

Používejme českou notaci goniometrických funkcí:

 

Ty po řadě zapíšeme takto:

 • <math>\sin \alpha\,</math>
 • <math>\cos \alpha\,</math>
 • <math>\textrm{tg}\, \alpha</math>
 • <math>\textrm{cotg}\, \alpha</math>
 • <math>\sec \alpha\,</math>
 • <math>\textrm{cosec}\, \alpha</math>

Znak \ představuje malou mezeru, kterou je často nutné (při použití \textrm nebo \mathrm) vložit mezi funkci a její argument, aby nebyly znaky na sebe „nalepené“.

Funkce signEditovat

Zde používáme zápisu

 

nikoliv české varianty používané ve starší literatuře (sign x).

Vektorový početEditovat

Vektory pišme pomocí <math>\mathbf{F}</math> jako tučný nekurzívní font. A ne pomocí šipek jako <math>\vec F</math>. Násobení skalárem nevyznačujme tečkou - plete se se skalárním součinem.Tedy např.

 

a ne jako

 

ani jako

 

Tento dodatek se týká spíše článků fyzikálně orientovaných - ve speciálních oblastech matematiky se používá jiné značení vektorů.