Nápověda:Editace ve Vizuálním editoru

Vizuální editor je online prostředí pro úpravu stránek Wikipedie, které je umožňuje editovat ve víceméně stejné podobě, v jaké se zobrazují při čtení (tzv. WYSIWYG). Práce s ním je podobná jako práce s běžným textovým procesorem a není potřeba se učit značkovací jazyk používaný při úpravě zdrojového wikikódu, ve kterém jsou stránky Wikipedie uloženy. Mezi Vizuálním editorem a editorem kódu lze přepínat záložkami Editovat a Editovat zdroj v záhlaví stránky.

Postupy „krok za krokem“ naleznete také v příručce Jak psát Wikipedii.

Otevření Vizuálního editoru editovat

 

Editaci stránky pomocí Vizuálního editoru spustíte kliknutím na záložku „Editovat“ v horní části stránky. (Kliknutím na záložku „Editovat zdroj“ se otevře editor zdrojového wikitextu, takže je možné mezi oběma způsoby editace přepínat).

 

Vizuální editor můžete otevřít také kliknutím na „editovat“ u každé sekce.

Pod záložkami se poté zobrazí základní nabídka funkcí Vizuálního editoru (menu, panel nástrojů).

 

První dvě tlačítka, Zpět a Znovu, se používají pro vrácení a obnovení provedených změn.

Další roletky a tlačítka na levé straně slouží především k formátování textu. Speciální funkci má tlačítko Citace, které se používá pro vytváření referencí (odkazů na zdroje). Roletka Vložit umožňuje vkládat obrázky, šablony, tabulky, znaky ap.

Tlačítka vpravo nabízejí nápovědu (?), ikonka   nabízí další možnosti a speciální nástroje. Tužka se používá k přepínání mezi editorem zdrojového wikitextu a Vizuálním editorem.

Po skončení editace je třeba změny uložit a zveřejnit, k čemuž slouží výrazné modré tlačítko zcela vpravo.

Formátování nadpisů editovat

 
Roletka Odstavec

Pro formátování nadpisů se používá roletka Odstavec. Pro vytvoření nového odstavce stačí stisknout ↵ Enter. V okamžiku, kdy je vhodné vytvoření nadpisu, je třeba z roletky vybrat příslušný typ nadpisu.

Jako první nadpis části článku (hned po titulku článku) se používá obyčejný Nadpis, ten text zformátuje tak, jak je zobrazen text „Formátování nadpisů“ nad tímto odstavcem. Poté je možné použít až čtyři další podnadpisy. Nadpisem začíná také každá samostatná sekce článku.

Není nutné vytvářet obsah článku - pokud je v článku více nadpisů než 4, po uložení se zobrazí automaticky.

O používání nadpisů a struktuře článku více viz Wikipedie:Vzhled a styl.

Formátování znaků editovat

 
Formátovací menu

V článcích se používají i různé typy písma. Menu pro výběr písma se rozbalí pomocí tlačítka „A“. V článcích se používá tučné písmo pro úvodní text v článku, kurzíva pro zvýraznění uvnitř článku. Veškeré formátování z tohoto menu se provádí označením (výběrem) textu, který má být zformátován, a následným stisknutím příslušného tlačítka. Pokud žádný text nevyberete, po zvolení typu písma bude formátování aplikováno od místa, kde se nachází kurzor.

Popis:

  • Položka „Tučné“ (B) vybraný text ztuční.
  • Položka „Kurzíva“ (I) změní vybraný text na kurzívu.
  • Položka „Horní index“ (x2) způsobí, že se vybraný text oproti okolnímu textu zmenší a posune o trochu výše.
  • Položka „Dolní index“ (x2) způsobí, že se vybraný text oproti okolnímu textu zmenší a posune o trochu níže.
  • Položka „Přeskrtnuté“ (S) vytvoří přeškrtnutý text
  • Položka „Počítačový kód“ (složené závorky: {}) změní písmo vybraného textu na neproporcionální, které ho odliší od okolního (proporcionálního) textu.
  • Položka „Podtržené“ (U) přidá plnou čáru pod vybraný text (nepoužívat kvůli možné záměně s odkazy).
  • Položka „Jazyk“ (文A) umožní označit jazyk (např. japonština) a směr (např. zprava doleva) vybraného textu.
  • Položka „Vymazat formátování“ odebere z vybraného textu veškeré formátování znaků, včetně odkazů.

Pokud chcete do textu vložit znaky, které nejsou na české klávesnici, ať již jde o různé speciální symboly, písmena rozšířené latinky s jinou než českou diakritikou nebo nelatinkových abeced, je třeba použít tlačítko pro Zvláštní znak = Ω. Zobrazí se nabídka se znaky různých abeced. Kliknutím na určitý znak jej vložíte do textu. Pro návrat k běžné editaci je třeba kliknout na tlačítko Ω znovu.

Seznamy editovat

Rozbalením roletky pro seznamy lze do článku vložit seznam.

 
Vložení seznamu

Text je možno formátovat buď jako „Seznam s odrážkami“, nebo jako „Číslovaný seznam“.

Další volby snižují, resp. zvyšují úroveň odsazení položek seznamů, což umožňuje vytvářet i víceúrovňové seznamy. Je možné použít i oba typy seznamů současně - při různém odsazení.

Víceúrovňový seznam vytvoříte tak, že na obyčejném seznamu označíte myší položky, které mají mít podřazenou úroveň, a poté vyberete „Zvětšit odsazení“.

Vytváření seznamu ukončí dvojí stisknutí klávesy ↵ Enter.

Související informace naleznete také na stránce Nápověda:Seznamy.

Vkládání odkazů editovat

Odkazy na jiné články Wikipedie se vkládají se pomocí tlačítka nebo kombinace kláves Ctrl+K. Nejprve myší označíte text, z něhož má být vytvořen odkaz. Tlačítko nebo klávesová zkratka otevře okénko, do něhož zapíšete název cílové stránky. Stisknutím tlačítka Hotovo je odkaz vytvořen (= text se stane modrým, tj. aktivním).

Externí odkazy (mimo Wikipedii) by se ve vlastním textu článku neměly vyskytovat, můžou však být umístěny v závěru článku. Vytvářejí se obdobným způsobem: po stisknutí tlačítka je třeba se pouze přepnout na kartu Externí odkaz a do okénka vyplnit URL adresu dané webové stránky. Navíc je možno využít tlačítko Popisek, aby se místo URL adresy zobrazil zvolený náhradní text.

Pokud chcete odkaz upravit nebo odstranit, je třeba opět text označit a použít stejné tlačítko, které v tomto případě otevře editační okno.

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Odkazy ve Vizuálním editoru.

Reference editovat

Jako reference se na Wikipedii označují odkazy na zdroje, ze kterých byly čerpány informace v článku (nazývají se též „citace“). Odkazování na (patřičné) zdroje je ve Wikipedii velmi důležité!

Související informace naleznete také na stránkách Wikipedie:Uvádění zdrojů a Nápověda:Reference.

Vkládání citace se provádí za částí textu článku, k němuž se vztahuje. Výsledně se reference zobrazují jako číslovaný seznam pod vlastním článkem, v sekci Odkazy s podnadpisem Reference. K vytváření citace slouží tlačítko Citace, které nabízí různé možnosti pro citování monografie, článku z periodika, internetového zdroje apod. Pokud v článku ještě žádné reference nejsou, je třeba příslušnou sekci založit. Na konci článku vytvoříte nadpis Odkazy a podnadpis Reference, poté použijete tlačítko Vložit a ze seznamu v rolovacím menu vyberete Seznam referencí.

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Reference ve Vizuálním editoru.

Další nabídky v menu Vizuálního editoru editovat

Pokročilejší uživatelé mohou do článků vkládat obrázky, tabulky, šablony, zařazovat stránky do kategorií apod. V panelu nástrojů k tomu slouží volby Vložit a Další možnosti  .

Vkládání obrázků editovat

Obrázky se vkládají z menu Vložit volbou Média. Lze vkládat pouze obrázky, které jsou již umístěny na Wikimedia Commons. Vlastní obrázky je třeba nejprve na toto úložiště umístit.

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Obrázky ve Vizuálním editoru.

Vkládání šablon editovat

Šablony se vkládají z menu Vložit volbou Šablona.

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Šablony ve Vizuálním editoru.

Vkládání tabulek editovat

Tabulky se vkládají z menu Vložit volbou Tabulka.

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Tabulky ve Vizuálním editoru.

(K prozkoumání dalších možnosti Vizuálního editoru lze využít nápovědu k Vizuálnímu editoru na mediawiki.org - je zde např. návod ke vkládání map.)

Zařazování článků do kategorií editovat

Každý článek by měl být zařazen alespoň do jedné kategorie, ale je vhodné použít kategorií více. Vybrat je třeba vždy nejnižší úroveň.

Podrobnější nápovědu naleznete na stránkách Wikipedie:Kategorizace a Nápověda:Kategorie.

Volba Kategorie se nabízí z roletky dalších možností, tj. pod ikonkou  . Přejít na kategorie je také možné z podvolby Nastavení stránky.

 

Poté se otevře formulář, kam je třeba zapsat kategorii. Když z nabídky našeptávače kategorii vyberete, otevře se možnost přidat další kategorii.

V případě, že je nežádoucí, aby se článek v rámci kategorie zařazoval v abecedě přesně podle svého jména, můžete v dalším řádku („implicitně řadit jako“) změnit klíč řazení. Používá se to zejména u jmen osob: článek se jmenuje např. Karel Čapek, ale v rámci kategorie českých spisovatelů by měl být zařazen jako Čapek, Karel.

Nesprávně vloženou kategorii můžete smazat pomocí ikonky koše  . Pro ukončení vkládání kategorií slouží tlačítko Použít změny.

Přesměrování editovat

Někdy je potřeba vytvořit odkaz z méně vhodného názvu na článek s vhodnějším názvem, aby se i pod tímto názvem článek vyhledal. Je třeba vytvořit pro odkazovaný název prázdnou stránku, která bude přesměrována na jinou plnohodnotnou stránku.

Související informace naleznete také na stránkách Wikipedie:Přesměrování a Nápověda:Přejmenování stránky.

Možnost přesměrování se skrývá pod ikonkou   v podvolbě Nastavení stránky. Je třeba zaškrtnout políčko „Přesměrovat tuto stránku na“ a pod něj vyplnit název cílové stránky. K uložení slouží opět tlačítko Použít změny.

Pozor, přesměrování nezaměňovat s přesunem neboli přejmenováním, kdy původní název není třeba zachovat (není třeba, aby pod ním byl článek vyhledán).

Jak uložit změny a zveřejnit stránku editovat

Pro skončení editace je třeba výsledek uložit a stránku zveřejnit použitím modrého tlačítka Zveřejnit změny na panelu nástrojů zcela vpravo. (Dokud jste na stránce neprovedli žádné změny, tlačítko bude šedé, neaktivní.)

 
Ukládání stránky

Než stránku uložíte, je třeba zapsat, jaké změny jste na stránce provedli, pro snazší orientaci v historii stránky. Pokud jste pouze opravovali překlepy apod., můžete označit, že šlo o malé změny.

Před uložením můžete ještě použít tlačítko Zkontrolovat změny a případně se znovu k editaci příslušným tlačítkem vrátit.

K vlastnímu uložení a zveřejnění opět slouží tlačítko Zveřejnit změny. Pokud jste nevyplnili políčko Shrnutí editace, objeví se varování a musíte akci zopakovat.

Pro zrušení všech editačních změn, aby stránka zůstala v původním stavu, stačí přepnout na záložku „Číst“ nad editační lištou (nebo je možno zavřít okno prohlížeče).

Související informace naleznete také na stránce Wikipedie:Shrnutí editace.

Související stránky editovat