Nápověda:Tabulky ve Vizuálním editoru

Tabulky na Wikipedii je možné vytvářet dvěma způsoby - v režimu Editovat pomocí Vizuálního editoru, nebo v režimu Editovat zdroj pomocí značkovacího jazyka, tj. ve zdrojovém kódu.

Ve Vizuálním editoru se snadno vytvářejí jednoduché tabulky, ale není tu možné složitější formátování.

Založení (vložení) tabulkyEditovat

Pokud chcete vložit do článku tabulku již zpracovanou (např. v excelu), můžete postupovat standardní cestou kopírovat-vložit (CTRL+C a CTRL+V). Jinak je možné vložit prázdnou tabulku a poté vyplňovat jednotlivé buňky.

 


Prázdná tabulka se vkládá z menu Vložit volbou Tabulka.

 
 


Na místě, kde je kurzor, vznikne základ tabulky o čtyřech sloupcích a čtyřech řádcích, která je připravená k editaci.

Nabídka Vlastnosti umožní změnit formát tabulky, např. umožnit řazení podle hodnot v různých sloupcích nebo umožnit sbalení tabulky. Úpravy se provádějí pomocí přepínače, následně je třeba Použít změny.


Tabulku vytvořenou oběma způsoby je pak možno dále editovat - měnit obsah buněk, přidávat a mazat řádky a sloupce. Editace tabulky skončí, jakmile kliknete kamkoli mimo tabulku. Opětným kliknutím na tabulku můžete pokračovat v editaci, nebo tlačítkem Odstranit tabulku smazat.

Editace tabulkyEditovat

 


Aby bylo možné vyplňovat a editovat jednotlivé buňky, je třeba kliknout 2x do prostoru buňky - tím se zde objeví kurzor.

Text v buňkách lze editovat jako jakýkoli jiný text, např. vytvářet zde modré odkazy; do buňky je možné i vkládat obrázky.

 

Jedno kliknutí do jakékoli buňky tabulky umožní tabulku upravovat. U příslušného sloupce a řádky se objeví šipky.

Kliknutím na šipku se nabídnou volby pro práci se sloupcem nebo s řádkem (přidávat, přesouvat, mazat).

Související stránkyEditovat