Nápověda:Šablony ve Vizuálním editoru

Jako šablona se na Wikipedii označuje speciální druh pomocné stránky, jejíž obsah se vkládá do jiných článků. Umožňuje vkládat stejný nebo obdobný obsah do většího počtu stránek. Výhody jsou, že se nemusí pokaždé vkládat opakujíci se text, při editaci je text stránky kratší a přehlednější, podoba textu je ve všech článcích jednotná a úprava či vylepšení šablony se automaticky promítne do všech článků, ve kterých je použita. Existují různé typy šablon k použití v různých situacích. Jejich přehled najdete na stránce Wikipedie:Šablony. Některé pouze nahrazují určitý text, k němuž se případně doplňuje jeden či několik parametrů (typu odkaz), jiné jsou spíše informační povahy. Některé se pouze vkládají do článků jako doplňující informace (různé tematické a navigační šablony), některé vyžadují či nabízejí zapsání více parametrů (infoboxy). Mezi šablony se zařazují i citace, a to nejen pro reference (vkládají se ale přes tlačítko „Citace“), ale i pro vložení doslovné citace do textu.

Související informace naleznete také na stránkách Wikipedie:Šablony a Nápověda:Šablony.

Příklady jednoduchých běžně používaných šablon: Podrobně, Viz též, Rozcestník, Pracuje se, Pahýl, Překlad, Portály

Ručně udržovaný seznam významných šablon najdete na Wikipedie:Šablony. Všechny existující šablony jsou v kategorii Wikipedie:Šablony.

Vkládání a editace šablonEditovat

 


Různé šablony se v článku umísťují na různých místech, některé zcela na začátku pod hlavním nadpisem, jiné pod nadpisy sekcí nebo zcela na konci článku. Tam, kam chcete šablonu vložit, umístíte kurzor.

Pro vložení šablony slouží tlačítko Vložit na panelu nástrojů – z nabídky vyberete Šablona a do okna, které se otevře, zapíšete jméno šablony.

 

Z nabízených šablon poté vyberete tu správnou (po kliknutí na ni ostatní šablony zmizí) a použijete tlačítko Přidat šablonu.

 

Otevře se okno šablony s informacemi k šabloně (jsou-li k dispozici), a pokud je potřeba vložit parametry, jeden či více řádků formuláře k vyplnění. Většina šablon má svou stránku s podrobnějším popisem (ovšem ve wikikódu). U jednoduchých a předpřipravených šablon (používajících systém TemplateData) se nabízejí k vyplnění rovnou konkrétní údaje, tj. řádky formuláře mají svůj popis.

U šablon odkazového typu vypíšete do formuláře jméno článku - objeví se stejná nabídka k výběru jako při vytváření odkazů.

 

Přidání dalších parametrů, pokud nejsou rovnou v nabídce (např. odkazujete-li na více článků), provedete kliknutím na „Přidat více údajů“. Buď se nabídnou další už pojmenovaná pole, nebo je třeba nejprve vyplnit jméno pole (které jste zjistili z dokumentace, tj. popisu šablony na její stránce) a teprve potom do dalšího řádku zapíšete vlastní obsah příslušného pole.

(Pokud má šablona parametry bez názvů, lze používat čísla: první nepojmenovaný parametr je nazván 1, druhý 2 atd.)

Po vyplnění všech potřebných údajů použijete tlačítko Vložit.

 

Po vložení se zobrazí výsledný vzhled šablony (zamodřený) a nabídne se okénko, z něhož se můžete tlačítkem Editovat vrátit k jednotlivým polím šablony a upravit je. Kliknutím kamkoli mimo šablonu okénko i zamodření zmizí.

Pro dodatečné úpravy šablony se stejné okénko vyvolá kliknutím na šablonu.

 
Šablona s nabídkou parametrů


Některé složitější šablony, např. infoboxy, obsahují větší množství parametrů (převážně nepovinných). Jestliže je příslušná šablona důkladně rozpracovaná, většinu parametrů je možno vyplnit do předpřipravených polí.

Pokud je článek napojen na Wikidata, stačí vložit prázdný infobox a základní údaje se načtou odtud. Samozřejmě je ale možné jednotlivé údaje vyplnit ručně nebo ručně přidat údaje navíc. Ručně vložené údaje mají přednost před údaji z Wikidat. Více viz níže.


 

Při další editaci šablony, která obsahuje větší množství parametrů, je užitečné si tlačítkem Zobrazit možnosti rozdělit editační okno. Vlevo se zobrazí již vyplněná pole, nabídka Přidat další údaje a zcela dole panel nástrojů. Pro editaci konkrétního pole stačí kliknout na jeho název. Po skončení editace se šablona uloží tlačítkem Použít změny.


Pokud chcete zjistit, které stránky danou šablonu používají, můžete využít možnost Odkazuje sem v levém panelu, případně stránku Speciální:Odkazuje sem (názvu šablony musí předcházet Šablona:). Vložení šablony na stránku bude v zobrazeném seznamu označeno pomocí slova „(vložení)“ za názvem stránky.

Speciální šablonyEditovat

Některé šablony nejsou viditelné při čtení stránky. Ve vizuálním editoru jsou skryté šablony zobrazeny jako ikonky s dílkem skládačky  . Jméno šablony je zobrazeno vede ikonky.

Dále existují tzv. substituční šablony. Jejich obsah se do článku vkládá jednorázově, kód šablony se při uložení editace nahradí (substituuje) obsahem šablony a stane se tak přímo součástí dané stránky (např. šablona „mnm“ je nahrazena v textu vyjádřením „ m n. m.“ – zajišťuje správný tvar s nezlomitelnými mezerami). Po vložení se tyto šablony již nezobrazují jako šablona, zůstává jen výsledný text. Tyto šablony používají prefix subst:. (Automatické napovídání se subst: nefunguje; pokud neznáte přesný název šablony, musíte ji nejdřív vyhledat a pak před její název doplnit subst:.)

Zkušení editoři mohou vytvářet i vlastní šablony, většinou zkopírováním a úpravou již existující šablony. To se ovšem neprovádí ve vizuálním editoru, ale ve wikikódu.

Infoboxy a načítání údajů z WikidatEditovat

Wikidata jsou podpůrný sesterský projekt nadace Wikimedia, který má za cíl sdružovat volně dostupná data, využívaná jinými projekty.

Článku Wikipedie je přiřazena položka databáze Wikidat, která obsahuje informace k tématu daného článku. Vybrané infoboxy mohou data z Wikidat čerpat tak, že místo vyplnění konkrétních hodnot je obsah automaticky vyplněn z odpovídající položky na Wikidatech. U takových infoboxů tedy stačí vložit pouze prázdnou šablonu.

Při vytváření nového článku je proto třeba zjistit, zda je již téma článku na Wikidatech obsaženo. A pokud ano, článek s Wikidaty po jeho založení propojit.

Postup:

1. krok: vyhledání a výběr položky na Wikidatech (https://www.wikidata.org)

 
Vyhledávání na Wikidatech
 
Zobrazení položky na Wikidatech

2. krok: vytvoření propojení s Wikipedií: výběr jazyka (cs) + vyplnění přesného názvu článku

 
Vytvoření propojení s Wikipedií

3. krok: vložení prázdného infoboxu do článku (zcela nahoře) a zveřejnění změn

4. krok: doplnění dalších parametrů do infoboxu (dle potřeby)

Pokud je infobox naplněný výhradně údaji z Wikidat, při kliknutí na něj se tyto údaje nezobrazují (ve wikikódu je prázdný infobox). Úpravu takto vyplněných parametrů můžete provést kliknutím na odkaz Položka Wikidat v levém menu vedle článku. Pokud naopak infobox obsahuje lokální hodnoty, které by bylo vhodné nahradit údaji z Wikidat, je možné konkrétní parametry z infoboxu odmazat. Lokální hodnoty mají přednost, proto pokud byste chtěli např. vyměnit obrázek, vyplníte parametr „obrázek“ jménem příslušného souboru.

Související informace naleznete také na stránkách Nápověda:Infoboxy, Wikipedie:Wikidata a Wikipedie:Wikidata/Přebírání do infoboxů.

Související článkyEditovat