Nápověda:Obrázky ve Vizuálním editoru

Obrázek vydá za tisíc slov“ a zvláště v encyklopedii platí, že dokonalý článek by měl mít u sebe jeden či několik vhodných obrázků. Obrázky se ukládají do samostatné multimediální databáze Wikimedia Commons (zkráceně jen Commons), která je spravuje a umožňuje jejich vložení do libovolné jazykové verze Wikipedie. Vhodný obrázek se proto musí nacházet právě tam. (Obrázky by šlo uložit i přímo do Wikipedie, to se ale u české verze nepoužívá; obrázky na jiných Wikipediích, např. anglické, jsou často chráněny autorskými právy a nelze je tedy zkopírovat).

Související informace naleznete také na stránce Nápověda:Obrázky.

Umístění obrázku v textu editovat

Pokud existuje obrázek ilustrující téma článku, umisťuje se napravo hned na začátek článku. V případě použití infoboxu zpravidla plní funkci úvodního obrázku obrázek v infoboxu. Obrázky ilustrující jednotlivé oddíly článku bývají obvykle pod nadpisem daného oddílu (případně až pod šablonami s odkazy na další informace). Celkově je vhodné obrázky v těle článku rozmístit přibližně rovnoměrně; rozhodující je však to, aby se vyskytovaly na místě, kde se o jimi ilustrovaném předmětu hovoří, anebo o něco později. Standardně se umísťují vpravo, je-li však v dlouhém článku více obrázků, je možné některé umístit vlevo či na střed (viz Pokročilá nastavení), ale je třeba dát pozor, aby nenarušily zarovnání nadpisů nebo nerozbily grafiku stránky.

Vkládání obrázků z Commons editovat

 

Pro vkládání obrázků slouží tlačítko Vložit na panelu nástrojů. Kliknutím na tlačítko Média se zobrazí vyhledávač obrázků. (Vložit je možné nejen obrázek, ale i jiný typ mediálního souboru, např. zvukový soubor či video)..

Po skončení akce se obrázek přidá na místo, kde je umístěn kurzor, standardně v pravé části stránky.

 
Vyhledávač obrázků

Vyhledávač obrázků vám nabízí obrázky obsažené v Commons. Do vyhledávacího pole zapíšete, jaký obrázek hledáte. Pokud nejde o vlastní jméno (osoba, místo apod.), je vhodné zkusit i text v angličtině, protože na Commons má anglický popis více obrázků než český.

Zobrazí se nabídka obrázků. Po kliknutí na vybraný obrázek se obrázek zobrazí a můžete použít modré tlačítko Vložit tento obrázek.

Pokud znáte název obrázku na Commons, je možné vložit místo vyhledávacího dotazu do vyhledávače přímo daný název a vyhledávač poté nabídne pouze ten správný obrázek.


 
Přidávání popisku

Než proběhne skutečné vložení, zobrazí se editační okno, kde můžete vyplnit popisek obrázku a alternativní text. Popisek se zobrazí pod vlastním obrázkem, alternativní text se zobrazí v případě, že má čtenář zakázané zobrazování obrázků anebo obrázek není možné zobrazit. Zde je možnost akci zrušit tlačítky Storno nebo Vybrat jiný obrázek.

Pro vlastní vložení slouží modré tlačítko Vložit.


Postup "krok za krokem" naleznete také v návodu z příručky Jak psát Wikipedii/Vložení obrázku.

Vkládání vlastních obrázků editovat

Pokud vhodný obrázek na Commons nenajdete, můžete použít vlastní obrázek, ale i ten musí být nejprve "načten" na Commons (https://commons.wikimedia.org/). Teprve potom můžete vložit jeho název do vyhledávače obrázků. Začít můžete buď přes volbu Načíst soubor z levého menu vedle článku, nebo přímo z prostředí Commons. Dále pokračujete podle Průvodce načítáním souborů.

Postup "krok za krokem" naleznete také v návodu z příručky Jak psát Wikipedii/Nahrání obrázku.

Kromě vlastních obrázků je možné na Commons nahrát i vhodné dílo převzaté, pokud byl obrázek uvolněn pod svobodnou licencí vyhovující podmínkám Wikimedia Commons. Může se jednat např. o oskenované dílo autora, od jehož smrti uplynulo alespoň 70 let.

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Načtení souboru.
 

Vizuální editor ale nabízí i rychlejší možnost: nahrát obrázek na Commons přímo z editovaného článku a a vzápětí ho do článku vložit. Tato cesta není příliš vhodná, pokud chcete ukládat na Commons větší množství vlastních obrázků.

Místo karty Vyhledávání použijete kartu Načíst.

Vyberete příslušný vlastní obrázek, potvrdíte, že jste autorem obrázku a stisknete tlačítko Načíst.

 

Poté se objeví editační okno, kde vyplníte název a popis a doplníte kategorie. (Kategorie je nejlepší vybírat tak, že zjistíte, jaké kategorie jsou přiřazené k podobným obrázkům stejného námětu. Podle kategorie se pak obrázky přiřadí k příslušnému článku).

Tlačítkem Uložit obrázek na Commons uložíte. Po uložení se již nabízí možnost vložit obrázek do článku.Editace obrázků editovat

Pokud chcete cokoli změnit u již existujícího obrázku, klikněte na něj: zbarví se modře a pod obrázkem se nabídne okénko s tlačítkem Editovat. Kromě editace pomocí editačního okna můžete také obrázek přesunout tažením nahoru nebo dolů (jeho umístění ukazuje vodorovná čára) nebo změnit jeho velikost pomocí oboustranné šipky, která se objeví v pravém dolním rohu. (Standardně se obrázky umísťují vpravo).

V editačním okně (je stejné, jako u posledního kroku vkládání obrázku) je možné na kartě Obecná nastavení přidat nebo editovat popisek a alternativní text. Také je možné obrázek vyměnit volbou Vybrat jiný obrázek. Na kartě Pokročilá nastavení lze určit, kde má být obrázek umístěn a zda ho má text obtékat. Také je možné přidat obrázku rámeček nebo specifikovat velikost obrázku.

Obrázek se zcela odstraní, když na něj kliknete a použijete klávesu Delete.

Galerie obrázků editovat

Do článku je také možné vložit několik obrázků vedle sebe jako Galerii. K vložení galerie slouží také tlačítko Vložit na panelu nástrojů, tentokrát použijete volbu Galerie (obvykle se skrývá pod "Více").

 

Objeví se opět vyhledávač obrázků, kde budete vyhledané obrázky postupně přidávat (volba Přidat nový obrázek vlevo dole). Každý obrázek může být opatřen popiskem a alternativním textem. Pokud chcete nějaký obrázek vyřadit, kliknete na něj a použijete červené tlačítko Odstranit obrázek. Na kartě Volby pak můžete upravit vzhled galerie, velikost obrázků apod. Galerie se uloží tlačítkem Vložit.

Kliknutím na galerii ji pak můžete znovu editovat nebo klávesou Delete smazat.


Postup "krok za krokem" naleznete také v návodu z příručky Jak psát Wikipedii/Galerie.

Obrázky v infoboxech editovat

Obrázky se vkládají také do infoboxů.V tom případě zapíšete jméno souboru (=obrázku na Commons) jako hodnotu parametru "obrázek". Stejným způsobem můžete nahradit obrázek, který se automaticky načetl do infoboxu z wikidat, jiným obrázkem.

Související články editovat