Nářek nad zkázou města Ur

seznam na projektech Wikimedia

Nářek nad zkázou města Ur je sumerská lamentace (skladba popisující žal, smutek), která vznikla po pádu Uru do rukou Elamu – na konci třetí dynastie Uru (okolo 2000 př. n. l.). Je jedním (možná prvním) z pěti známých mezopotámských „nářků nad městy“ – žalozpěvy nad zničenými městy, z pohledu poručnických bohů (patronů města). V tomto případě je to bohyně Ningal, která pláče nad jejím městem a dovolává se boha Enlila, aby zastavil ničivou bouři. Do hlavního tématu (nářku bohyně) je vloženo několik dalších sekcí, pravděpodobně jiného původu a odlišné stavby verše; ty popisují Ur jako město duchů po zkáze, sílu hněvu Enliho bouře a dovolávají se ochrany boha Nanny proti budoucím kalamitám.

Starověká
Mezopotámie
Dějiny Mezopotámie
EufratTigris
Sumer
EriduKišUrukUr
LagašNippur
Elam
SúsyAnšan
Akkadská říše
AkkadMari
Amorité
IsinLarsaEkallatum
BabylonieNovobabylonská říše
BabylónBorsippaChaldea
Přímořská říše
AsýrieNovoasyrská říše
AššúrNimrud
Dúr ŠarrukínNinive
Chronologie panovníků
Sumer
Akkad
Asýrie
Babylonie
Enúma elišGilgameš
MardukAššúrSín
EnlilAnunnaki
Jazyky
SumerštinaElamština
AkkadštinaAramejština
ChurritštinaChetitština

Samuel Noah Kramer sestavil 22 oddělených částí do první ucelené edice tohoto žalozpěvu, která byla publikována v roce 1940 (anglicky, vydáno Chicagskou univerzitou jako Lamentation over the Destruction of Ur).

V Čechách toto téma zpracoval hudební skladatel Luboš Fišer ve stejnojmenné skladbě. Ta byla natočena v roce 1970 s recitátory Janem Třískou, Otakarem Brouskem st. a Ladislavem Boháčem (hrálo Sedm hráčů na bicí nástroje, řídil František Belfín. Zpívali Helena Tattermuschová, Karel Berman a Dismanův rozhlasový dětský soubor a Kühnův smíšený sbor, sbormistr Pavel Kühn).

Dalšími lamentacemi jsou:

Biblická Kniha Nářků, která popisuje zničení Jeruzaléma Nebukadnesarem II., je tematicky velmi podobná těmto mezopotámským žalozpěvům.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Lament for Ur na anglické Wikipedii.

Externí odkazyEditovat