Pseudohistorie

forma pseudovědy, která se pokouší zkreslit nebo překroutit historické záznamy

Pseudohistorie je forma pseudovědy, která se pokouší zkreslit nebo překroutit historické záznamy, často za použití metod, které se podobají metodám používaným v legitimním historickém výzkumu. Příbuzný termín kryptohistorie se používá pro pseudohistorii založenou na pověrách vlastních okultismu nebo z nich odvozenou. Pseudohistorie souvisí s pseudovědou a pseudoarcheologií a používání těchto termínů se může občas překrývat. Ačkoli pseudohistorie má mnoho podob, vědci identifikovali mnoho rysů, které bývají pseudohistorickým dílům společné. Jedním z těchto rysů je, že pseudohistorie je téměř vždy motivována současnou politickou, náboženskou nebo osobní agendou. Pseudohistorie také často předkládá velkou lež nebo senzační tvrzení o historických faktech, která by vyžadovala radikální revizi (přepsání) historických záznamů.

Dalším velmi častým rysem pseudohistorie je předpoklad, že mezi učenci existuje spiknutí s cílem potlačit "pravdivé" dějiny ve prospěch "hlavního proudu historie", což je běžně potvrzováno propracovanými konspiračními teoriemi. Práce z oblasti pseudohistorie se často opírají výhradně o zdroje, které zdánlivě podporují prosazovanou tezi, zatímco ignorují zdroje, které jsou s ní v rozporu. Mnohá pseudohistorická díla považují mýty, legendy a další nespolehlivé zdroje za doslovnou historickou pravdu, přičemž ignorují nebo odmítají důkazy o opaku. Někdy může pseudohistorické dílo zaujmout pozici krajního skeptika, někdy trvá na tom, že ve skutečnosti nic takového jako historická pravda neexistuje a že každá hypotéza je stejně dobrá jako kterákoli jiná. Mnohá pseudohistorická díla spojují pouhou možnost se skutečností a předpokládají, že pokud se něco mohlo stát, pak se to skutečně stalo.

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Pseudohistory na anglické Wikipedii.

Externí odkazyEditovat