Velká lež

hrubé zkreslení nebo překroucení pravdy

Velká lež (německy große Lüge) je hrubé zkreslení nebo překroucení pravdy, používané zejména jako propagandistická technika.[1][2] Tento německý výraz vymyslel Adolf Hitler, když v roce 1925 ve své knize Mein Kampf popsal použití tak „kolosální“ lži, že by nikdo nevěřil, že někdo „může mít tu drzost tak neslavně překrucovat pravdu“. Hitler tvrdil, že tuto techniku použili Židé, aby svedli vinu za prohru Německa v první světové válce na německého generála Ericha Ludendorffa, který byl významným nacionalistickým politickým vůdcem Výmarské republiky. Historik Jeffrey Herf tvrdí, že nacisté využili myšlenku původní velké lži, aby obrátili nálady proti Židům a přivodili holokaust.

Adolf Hitler prohlásil, že „velkou lží“ šířenou Židy je myšlenka, že generál Erich Ludendorff (na snímku) je zodpovědný za prohru Německa v první světové válce

Herf tvrdí, že Joseph Goebbels a nacistická strana skutečně používali popsanou propagandistickou techniku velké lži – a že s její pomocí proměnili dlouhodobý antisemitismus v Evropě v masové vraždění.[3] Herf dále tvrdí, že velkou lží nacistů bylo líčení Německa jako nevinné, obležené země, která vrací úder „mezinárodnímu židovstvu“, jež nacisté vinili z rozpoutání první světové války. Nacistická propaganda stále dokola opakovala tvrzení, že Židé mají v rukou moc v zákulisí Velké Británie, Ruska a Spojených států. Šířila tvrzení, že Židé zahájili „vyhlazovací válku“ proti Německu, a na základě těchto tvrzení tvrdila, že Německo má právo Židy „vyhladit“ v rámci sebeobrany.[4]

V roce 1943 přispěvatel deníku The New York Times Edwin James tvrdil, že Hitlerovou největší lží bylo jeho revizionistické tvrzení, že Německo nebylo v roce 1918 poraženo ve válce, ale že bylo zrazeno vnitřními skupinami.[5] Tento mýtus o bodnutí do zad šířily pravicové skupiny včetně nacistů.[6]

V 21. století se tento termín používá pro pokusy Donalda Trumpa zvrátit prezidentské volby ve Spojených státech v roce 2020. „Velkou lží“ je v tomto případě nepravdivé tvrzení, že mu byly volby ukradeny prostřednictvím údajných masivních podvodů. Toto tvrzení se široce ujalo, což vyvrcholilo útokem Trumpových příznivců na Kapitol USA.[7][8] Velkou lež používá také Rusko.[9]

Hitlerův popis editovat

Zdrojem techniky velké lži je tato pasáž z 10. kapitoly knihy Mein Kampf:

K tomu však patřila bezedná prohnanost židovstva a jejich marxistických bojových organizaci, kteří svalili vinu za tento rozvrat právě na muže, který se jako jediný s nadlidskými silami a energií pokoušel zabránit katastrofě, kterou sám moc dobře předvídal, a uchránit tak národ před dobou toho nejhlubšího ponížení a potupy. Tím, že byl Ludendorf označen za viníka prohry světové války, byla jedinému nebezpečnému žalobci, který by mohl vystoupit proti všem zrádcům národa, z ruky vyrvána zbraň morálního práva.

Vycházelo se přitom ze zcela správného předpokladu, že ve velké lži je ukryt určitý faktor věrohodnosti, a že široké masy daného národa se v nejhlubším jádru svého srdce zkazí snadněji, než že by se vědomě a úmyslně staly nedobrými, pročež ve své primitivní prostotě citů padnou velké lži za oběť snadněji, než malé, neboť samy zřejmě občas k malým lžím sahají.

Podobná nepravda jim vůbec nepřijde na mysl, a ani příště neuvěří v možnost tak nehorázné drzosti hanebného překrucování. Ano, i při samotném vysvětlování ještě dlouho pochybují a váhají, ale nakonec minimálně nějakou příčinu přece jenom přijmou jako pravdu. A tím i z nejdrzejší lži vždy něco zbude a uvízne, skutečnost, kterou všichni velcí lháři a spolky lhářů tohoto světa moc dobře znají a proto i hanebně používají.

— Adolf Hitler, Mein Kampf, díl I, kap. X[10]

Historik studené války Zachary Jonathan Jacobson popisuje její využití:[11]

Adolf Hitler poprvé definoval velkou lež jako zvrácený nástroj, který používali vídeňští Židé k diskreditaci Němců v první světové válce.Tragicky ironickým způsobem to však byl Hitler a jeho nacistický režim, kdo tuto lživou strategii skutečně použil. Hitler a jeho ministr propagandy obviňovali Židy z toho, že na válce vydělávali, spolčovali se s cizími mocnostmi a „vyhýbali se válce“ (vyhýbali se odvodům). Bylo tomu tak ve snaze přepsat dějiny a obvinit evropské Židy z porážky Německa v první světové válce. Židé, tvrdil Hitler, byli slabým podhoubím výmarského státu, které vystavovalo loajální a skutečné německé obyvatelstvo katastrofálnímu kolapsu. Aby se tento narativ prodal, trval Joseph Goebbels na tom, že „veškerá účinná propaganda se musí omezit na několik málo bodů a musí je omílat v heslech tak dlouho, dokud to nepochopí i poslední člen veřejnosti“. Nacistický fašismus zkrátka spočíval ve vytvoření jedné zjednodušené, zastřešující lži … nacisté postavili ideologii na fikci, představě, že porážku Německa v první světové válce lze pomstít (a zvrátit) tím, že se německé obyvatelstvo očistí od těch, kteří za ni údajně nesou odpovědnost: Židů.

Psychologický profil Hitlera editovat

Výraz „velká lež“ byl použit také ve zprávě, kterou během války vypracoval Úřad pro strategické služby Spojených států amerických a která popisovala Hitlerův psychologický profil:[12]

Jeho hlavní pravidla byla: nikdy nenechat veřejnost vychladnout; nikdy nepřiznat chybu nebo omyl; nikdy nepřipustit, že v nepříteli může být něco dobrého; nikdy nenechat prostor pro alternativy; nikdy nepřijímat vinu; soustředit se vždy na jednoho nepřítele a obviňovat ho ze všeho, co se nepovede; lidé dříve uvěří velké lži než malé; a pokud ji opakujete dostatečně často, lidé jí dříve nebo později uvěří. (CIA)[13]

Výše uvedený citát se objevuje ve zprávě A Psychological Analysis of Adolph Hitler: His Life and Legend (Psychologická analýza Adolfa Hitlera: jeho život a legenda) od Waltera C. Langera,[13][14] která je k dispozici v Národním archivu USA.[15] Poněkud podobný citát se objevuje v knize Analýza osobnosti Adolfa Hitlera: S předpovědí jeho budoucího chování a návrhy, jak s ním jednat nyní a po kapitulaci Německa (Analysis of the Personality of Adolph Hitler: With Predictions of His Future Behaviour and Suggestions for Dealing with Him Now and After Germany's Surrender) od Henryho A. Murraye z října 1943:[16]

Nikdy nepřiznat chybu nebo omyl; nikdy nepřijmout vinu; soustředit se vždy na jednoho nepřítele; obviňovat tohoto nepřítele ze všeho, co se nepovede; využít každé příležitosti k vyvolání politické vichřice.

Goebbelsův popis editovat

Joseph Goebbels přišel s teorií, která je spojována většinou s výrazem „velká lež“. Goebbels napsal následující odstavec v článku z 12. ledna 1941, tedy šestnáct let poté, co Hitler poprvé použil tuto frázi. Článek s názvem "Aus Churchills Lügenfabrik" (česky "Z Churchillovy továrny na lži") vyšel v časopise Die Zeit ohne Beispiel.

Základní tajemství anglického vůdcovství nezávisí na konkrétní inteligenci. Spíše závisí na pozoruhodně hloupé tuposti. Angličané se řídí zásadou, že když se lže, tak pořádně, a toho se drží. Lžou dál, i když riskují, že budou vypadat směšně.
— Joseph Goebbels[17]

Následující údajný citát Josepha Goebbelse se opakuje v mnoha knihách a článcích a na tisících webových stránek, ale žádný z nich neuvádí primární zdroj. Podle výzkumu a argumentace Randalla Bytwerka je nepravděpodobné, že by Goebbels řekl něco takového:[18]

Pokud říkáte dostatečně velkou lež a neustále ji opakujete, lidé jí nakonec uvěří. Lež může být udržována pouze po dobu, kdy stát může lidi chránit před politickými, ekonomickými a/nebo vojenskými důsledky této lži. Pro stát se tak stává životně důležitým využít všech svých pravomocí k potlačení nesouhlasu, neboť pravda je smrtelným nepřítelem lži, a tím pádem je pravda největším nepřítelem státu.
— Joseph Goebbels (nedoložený citát)

Trumpovo falešné tvrzení o ukradených volbách editovat

 
Provokace byla jednou ze tří částí obžaloby druhém procesu impeachmentu Donalda Trumpa.
 
Daniel Dale (fact-checker CNN) uvedl, že do 9. června 2021 vydal Trump od svého odchodu z funkce 132 písemných prohlášení, z nichž „třetina obsahovala lži o volbách“.[19]

Prezident Donald Trump a jeho spojenci opakovaně lživě tvrdili, že došlo k rozsáhlým volebním podvodům a že Trump volby skutečně vyhrál. Tím chtěli podpořit své pokusy o zvrácení prezidentských voleb ve Spojených státech v roce 2020.[6][7] Američtí senátoři Josh Hawley a Ted Cruz následně napadli výsledky voleb v Senátu.[20] Jejich snahu označil tehdejší nově zvolený prezident Joe Biden za „velkou lež“: „Myslím, že americká veřejnost má opravdu dobrý a jasný pohled na to, co jsou zač,“ řekl Biden dva dny po útoku na Kapitol. „Jsou součástí velké lži, velké lži.“[21] Republikánští senátoři Mitt Romney a Pat Toomey, vědci zabývající se fašismem Timothy Snyder a Ruth Ben-Ghiatová, odbornice na ruské záležitosti Fiona Hillová a další také použili termín „velká lež“, kterým označili nepravdivá tvrzení Donalda Trumpa o masivních volebních podvodech.[22] V květnu 2021 republikánská strana přijala falešný narativ o ukradených volbách a použila ho jako ospravedlnění pro zavedení nových volebních omezení, které mají republikány ve volbách zvýhodnit.[23]

Společnost Dominion Voting Systems, která poskytla hlasovací zařízení mnoha volebním obvodům ve volbách 2020, požaduje po Trumpově právníkovi Rudym Giulianim odškodné ve výši 1,3 miliardy dolarů. V žalobě společnost Dominion tvrdí, že „on a jeho spojenci vyrobili a rozšířili 'velkou lež', která se předvídatelně rozšířila a obelstila miliony lidí k tomu, aby uvěřili, že společnost Dominion ukradla jejich hlasy a zmanipulovala volby“.[24]

Na začátku roku 2021 deník The New York Times zkoumal Trumpovu propagaci „velké lži“ pro politické účely s cílem rozvrátit volby v roce 2020 a dospěl k závěru, že lež podnítila útok na Kapitol Spojených států v roce 2021.[8][25]

Během druhého impeachmentu Donalda Trumpa použili manažeři sněmovny Jamie Raskin, Joe Neguse, Joaquin Castro, Stacey Plaskettová a Madeleine Deanová opakovaně výraz „velká lež“, který odkazoval na tvrzení o tom, že volby byly ukradeny. Jen během úvodní prezentace padlo celkem 16 zmínek. Tvrzení o „velké lži“ tvořilo první část argumentace, která měla podpořit tvrzení, že Trump vyprovokoval útok na Kapitol.[26][27]

Na začátku roku 2021 se několik významných republikánů pokusilo přivlastnit si termín „velká lež“ a tvrdilo, že se vztahuje na jiné záležitosti.[28] Trump prohlásil, že tento termín odkazuje na „podvodné prezidentské volby v roce 2020“.[29] Mitch McConnell a Newt Gingrich prohlásili, že „velkou lží“ je nesouhlas s novými omezujícími požadavky na prokazování totožnosti voličů.[28][30]

Dne 28. července 2023 v pátečním pozdně večerním rozhodnutí federální soudce Raag Singhal zasedající u federálního soudu ve Fort Lauderdale na Floridě nedaleko Trumpova domu v jeho letovisku Mar-a-Lago, kterého Trump v roce 2019 nominoval, zamítl žalobu bývalého prezidenta Donalda Trumpa na stanici CNN z října 2022 za pomluvu pro označování jeho tvrzení o odcizeném vítězství v prezidentských volbách 2020 za „velkou lež“ a tím i vytváření spojitosti mezi ním a Adolfem Hitlerem, s poukázáním na pět případů ve zpravodajských pořadech a komentářích. Soudce uvedl, že slova stanice CNN nemohou být předmětem žaloby za pomluvu, protože jsou názorem, nikoliv faktem a „žádný rozumný divák by věrohodně nemohl (nebo neměl) udělat tuto spojitost,“ že se Trump dopouští pronásledování Židů či jiných skupin obyvatel a k tvrzením stanice CNN uvedl: „výroky CNN byly sice odporné, ale z právního hlediska nebyly hanlivé“. Trumpův mluvčí vydal prohlášení: „Souhlasíme se závěry vysoce respektovaného soudce, že výroky CNN o prezidentu Trumpovi jsou odporné. CNN bude pohnána k odpovědnosti za své neoprávněné špatné zacházení s prezidentem Trumpem a jeho příznivci.“ Stanice CNN se k rozhodnutí nevyjádřila, ale poukázala na probíhající soudy Trumpa s velkými mediálními domy jako The New York Times a The Washington Post ohledně způsobu psaní a komentování jeho chování po prohře v prezidentských volbách v roce 2020.[31][32]

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Big lie na anglické Wikipedii.

 1. The Big Lie | Definition of The Big Lie by Oxford Dictionary on Lexico.com also meaning of The Big Lie [online]. [cit. 2021-01-17]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. Definition of Big Lie [online]. [cit. 2021-06-13]. Dostupné online. 
 3. HERF, Jeffrey. The Jewish Enemy: Nazi Propaganda During World War II And the Holocaust. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006. Dostupné online. ISBN 9780674038592. S. 211. 
 4. HERF, Jeffrey. The "Jewish War": Goebbels and the Antisemitic Campaigns of the Nazi Propaganda Ministry. Holocaust and Genocide Studies. 2005, s. 51–80. DOI 10.1093/hgs/dci003. 
 5. JAMES, Edwin L. Hitler's Biggest Lie; The Fuehrer's lies are legion and colossal; his biggest is that Germany was not beaten in 1918. Hitler may be planning to use that lie again. Whatever Hitler's purpose in taking up the lie of an undefeated Germany, the record of the collapse is clear. Hitler's Biggest Lie. The New York Times. 11 April 1943. Dostupné online [cit. 6 December 2020]. 
 6. a b BITTNER, Jochen. 1918 Germany Has a Warning for America – Donald Trump's "Stop the Steal" campaign recalls one of the most disastrous political lies of the 20th century.. The New York Times. November 30, 2020. Dostupné online [cit. February 3, 2021]. 
 7. a b HIGGINS, Andrew. The Art of the Lie? The Bigger the Better – Lying as a political tool is hardly new. But a readiness, even enthusiasm, to be deceived has become a driving force in politics around the world, most recently in the United States.. The New York Times. January 10, 2021. Dostupné online [cit. January 10, 2021]. 
 8. a b RUTENBERG, Jim; BECKER, Jo; LIPTON, Eric; HABERMAN, Maggie; MARTIN, Jonathan; ROSENBERG, Matthew; SCHMIDT, Michael S. 77 Days: Trump's Campaign to Subvert the Election – Hours after the United States voted, the president declared the election a fraud – a lie that unleashed a movement that would shatter democratic norms and upend the peaceful transfer of power.. The New York Times. January 31, 2021. Dostupné online [cit. February 1, 2021]. 
 9. HEJLOVÁ, Denisa. Komentář: Dvě strategie ruské propagandy: nic není pravda a velká lež - Seznam Zprávy. Seznam Zprávy [online]. Seznam.cz, 2022-03-23 [cit. 2022-03-23]. Dostupné online. 
 10. Mein Kampf česky, celá kniha - 10. Příčiny zhroucení. mein-kampf.cz [online]. [cit. 2021-07-17]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2021-07-17. 
 11. JACOBSON, Zachary Jonathan. Many are worried about the return of the 'Big Lie.' They're worried about the wrong thing.. The Washington Post. 21 May 2018. Dostupné online. 
 12. LANGER, Walter C. Nizkor. A Psychological Analysis of Adolph Hitler. His Life and Legend [online]. Washington, D.C.: 1943-1944 [cit. 2021-07-17]. S. 219. Dostupné v archivu pořízeném dne October 8, 1999. 
 13. a b OSS Psychological Profile of Hitler, page 46 [online]. [cit. 2018-06-17]. Dostupné online. 
 14. A Psychological Profile of Adolf Hitler [online]. [cit. 2018-01-17]. Dostupné online. 
 15. LANGER, Walter. A Psychological Analysis of Adolf Hitler: His Life and Legend. [s.l.]: [s.n.], 2011-03-24. Dostupné online. S. 57. (anglicky) 
 16. Analysis of the Personality of Adolf Hitler [online]. [cit. 2018-01-17]. S. 219. Dostupné online. 
 17. GOEBBELS, Joseph. Die Zeit ohne Beispiel. Munich: Zentralverlag der NSDAP, 12 January 1941. S. 364-369. 
 18. BYTWERK, Randall. False Nazi Quotations [online]. 2008 [cit. 2021-04-02]. Dostupné online. 
 19. DALE, Daniel. Trump is doing more lying about the election than talking about any other subject. CNN. June 12, 2021. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne June 16, 2021.  Similar graphic in source attributed to Janie Boschma, CNN.
 20. LEVINE, Marianne; OTTERBEING, Holly; EVERETT, Burgess. Election gambit blows up on Hawley and Cruz [online]. January 9, 2021 [cit. 2021-04-02]. Dostupné online. 
 21. BLOCK, Melissa. Can The Forces Unleashed By Trump's Big Election Lie Be Undone?. NPR. January 16, 2021. Dostupné online [cit. 3 March 2021]. 
 22. Multiple sources:
  • BEN-GHIAT, Ruth. Opinion: Trump's big lie wouldn't have worked without his thousands of little lies [online]. January 25, 2021 [cit. 2021-04-02]. Dostupné online. 
  • SNYDER, Timothy. The American Abyss [online]. 9 January 2021 [cit. 2021-04-02]. Dostupné online. 
  • STELTER, Brian. Experts warn that Trump's 'big lie' will outlast his presidency. CNN. January 11, 2021. Dostupné online [cit. March 3, 2021]. 
  • CASTRONUOVO, Celine. Biden says Cruz, other Republicans responsible for 'big lie' that fueled Capitol mob. The Hill. January 8, 2021. Dostupné online [cit. 10 January 2021]. 
 23. WOODWARD, Calvin. Trump's 'Big Lie' imperils Republicans who don't embrace it [online]. 9 May 2021 [cit. 2021-06-07]. Dostupné online. 
 24. WOLFE, Jan; HEAVEY, Susan. Trump lawyer Giuliani faces $1.3 billion lawsuit over 'big lie' election fraud claims [online]. 25 January 2021 [cit. 2021-02-01]. Dostupné online. 
 25. ROSENBERG, Matthew; RUTENBERG, Jim. Key Takeaways From Trump's Effort to Overturn the Election – A Times examination of the 77 days between election and inauguration shows how a lie the former president had been grooming for years overwhelmed the Republican Party and stoked the assault on the Capitol.. The New York Times. 1 February 2021. Dostupné online [cit. 1 February 2021]. 
 26. February 10, 2021 – Issue: Vol. 167, No. 25 – Daily Edition [online]. Congressional Record [cit. 2021-02-15]. Dostupné online. 
 27. THRUSH, Glenn. Prosecutors describe Trump's 'Big Lie' of a stolen election. The New York Times. 10 February 2021. Dostupné online [cit. 15 February 2021]. 
 28. a b BLAKE, Aaron. Conservatives try to commandeer 'the big lie'. The Washington Post. 5 April 2021. Dostupné online [cit. 5 May 2021]. 
 29. MORGAN, David. Trump 'poisoning' democracy with 'big lie' claim -key House Republican [online]. 3 May 2021 [cit. 2021-06-07]. Dostupné online. 
 30. SOLENDER, Andrew. Trump Says He'll Appropriate 'The Big Lie' to Refer to His Election Loss. Forbes. 3 May 2021. Dostupné online [cit. 6 May 2021]. 
 31. ČTK; HOSENSEIDLOVÁ, Petra. Trump neuspěl se žalobou na CNN, která kritizovala jeho nepodložené výroky o ukradených volbách. ČT24 [online]. Česká televize, 2023-07-30 [cit. 2023-07-30]. Dostupné online. 
 32. AX, Joseph. Trump's $475 million 'big lie' defamation lawsuit against CNN dismissed. Reuters. 2023-07-29. Dostupné online [cit. 2023-07-30]. (anglicky) 

Literatura editovat

 • BAKER WHITE, John. The Big Lie. London: Evans Brothers, 1955. OCLC 874233110 

Související články editovat

Externí odkazy editovat