Pařížská dohoda (1954)

dohoda o remilitarizaci Západního Německa a jeho začlenění do NATO

Pařížská dohoda označuje vojenskou dohodu ohledně začlenění Západního Německa a Itálie do struktur Západní Evropy, která byla podepsána v Paříži dne 23. října 1954. Dohoda vycházela z výsledků londýnské konference devíti západoevropských států v Londýně ve dnech 23. září – 3. října.

Dohoda znamenala konec poválečné okupace Západního Německa, jeho znovuvyzbrojení a zapojení do Severoatlantické aliance (NATO). Dále Západní Německo a Itálie přistoupily k bruselskému paktu z roku 1948, čímž vznikla vojensko-obranná Západoevropská unie. Integrace Německa měla některá omezení, jako zákaz vývinu atomových zbraní nebo některá práva Spojenců k Německu jako celku vyplývající z postupimské konference. Dohoda řešila také některé sporné otázky mezi Francií a Západním Německem.

Pařížská dohoda a vznik Západoevropské unie nahradily projekt Evropského obranného společenství z roku 1952, který nebyl ratifikován francouzským parlamentem. Dohoda byla jedním z kroků evropské integrace, vojenským sjednocením zemí na západ od Železné opony a důležitým milníkem studené válkyVýchodním blokem. Ten na to reagoval uzavřením varšavské smlouvy 14. května 1955. Toto uspořádání Evropy určené vojenským pakty ustanovenými v Paříži a Varšavě v zásadě zůstalo až do konce studené války, pádu komunismu a rozpadu Východního bloku a Sovětského svazu v letech 1989–1991.

Podpis
Platnost
Smlouvy
1948
1948
Brusel
1951
1952
Pařížská
1954
1955
Paříž. doh.
1957
1958
Římské
1965
1967
Slučovací
1975

TREVI
1985
1985
Schengenská
1986
1987
JEA
1992
1993
Maastrichtská
1997
1999
Amsterodamská
2001
2003
Niceská
2007
2009
Lisabonská
                         
Tři pilíře Evropské unie:  
Evropská společenství:  
Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM)
Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) Smlouva vypršela v roce 2002 Evropská unie (EU)
    Evropské hospodářské společenství (EHS)
        Schengenská smlouva   Evropské společenství (ES)
    TREVI Spolupráce v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (SVV)  
  Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech (PJCC)
          Evropská politická spolupráce (EPS) Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP)
Bruselský pakt Západoevropská unie (ZEU)    
Smlouva vypršela v roce 2011  
                       

Externí odkazy

editovat