Římské smlouvy jsou souhrnným označením dvou smluv podepsaných v Římě 25. března 1957: smlouvu zakládající Evropské hospodářské společenství (EHS) a smlouvu zakládající Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom). Obě vstoupily v platnost 1. ledna 1958. Římské smlouvy byly jedním ze základů pozdější evropské integrace. Signatářské státy v roce 1957 byly: Francie, Spolková republika Německo, Itálie, Belgie, Lucembursko a Nizozemsko.

Přejmenování smluv

editovat

V roce 1993 se Smlouva o Evropském hospodářském společenství přejmenovala na Smlouvu o založení Evropského společenství. V roce 2009 pak došlo k přejmenování na Smlouvu o fungování Evropské unie.

Přečíslování smluv

editovat

Podoba smlouvy se od roku 1957 několikrát změnila nejen v názvu, ale i v samotném obsahu. Kvůli postupnému přidávání nových a nových článků se stávala během let nepřehlednou. Řešením bylo postupné přečíslování a zpřehlednění, ke kterému došlo dvakrát.

V roce 1999 došlo díky Amsterodamskou smlouvou k prvnímu přečíslování vlivem kterého dostaly články nové pořadí.

V roce 2009 došlo díky Lisabonské smlouvě k druhému přečíslování vlivem kterého dostaly články nové pořadí.[1]

Reference

editovat
  1. Smlouva o fungování EU | EUR-Lex. eur-lex.europa.eu [online]. [cit. 2024-06-10]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

editovat
Podpis
Platnost
Smlouvy
1948
1948
Brusel
1951
1952
Pařížská
1954
1955
Paříž. doh.
1957
1958
Římské
1965
1967
Slučovací
1975

TREVI
1985
1985
Schengenská
1986
1987
JEA
1992
1993
Maastrichtská
1997
1999
Amsterodamská
2001
2003
Niceská
2007
2009
Lisabonská
               
                         
Tři pilíře Evropské unie:  
Evropská společenství:  
Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM)
Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) Smlouva vypršela v roce 2002 Evropská unie (EU)
    Evropské hospodářské společenství (EHS)
        Schengenská smlouva   Evropské společenství (ES)
    TREVI Spolupráce v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (SVV)  
  Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech (PJCC)
          Evropská politická spolupráce (EPS) Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP)
Bruselský pakt Západoevropská unie (ZEU)    
Smlouva vypršela v roce 2011