Otevřít hlavní menu

Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech

Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech je třetí pilíř Evropské unie, zaměřuje se na justiční spolupráci mezi členskými státy Evropské unie. Do systému evropského práva byl zaveden Maastrichtskou smlouvou, do té doby měly podobné formy spolupráce v rámci Evropského společenství charakter standardních mezinárodních smluv. Rozhodnutí jsou přijímána Radou Evropské unie na základě jednomyslnosti.

Oblasti spolupráce ve třetím pilířiEditovat

Původně byly do třetího pilíře zahrnuty i oblasti související s překračováním vnitřních hranic EU, vízové a azylové politiky a soudní spolupráce v občanskoprávních věcech, v roce 1999 byly tyto agendy Amsterdamskou smlouvou přesunuty do oblasti prvního pilíře.

Nástroje pro realizaci cílů třetího pilířeEditovat

  • spolupráce ministerstev, soudních, policejních a celních orgánů
  • usnadnění vydávání trestně stíhaných nebo odsouzených osob do zahraničí ("evropský zatýkací rozkaz")
  • harmonizace právních předpisů
  • shromažďování, zpracování výměna informací

Důležité instituceEditovat