Bruselský pakt

západoevropská obranná smlouva z roku 1948

Bruselský pakt (Západní unie) byl uzavřen mezi Belgií, Francií, Lucemburskem, Nizozemskem a Spojeným královstvím na základě smlouvy podepsané 17. března 1948 na příštích 50 let. Jejím předmětem byla sociální, kulturní, hospodářská a především vojenská spolupráce a kolektivní obrana.

Původně tak byla označována již Smlouva z Dunkerque signovaná 4. března 1947 ve formě obranné aliance a vzájemné pomoci mezi Francií a Spojeným královstvím proti potenciálnímu útoku Německa v ovzduší obav po druhé světové válce. Tato dohoda se stala základem Bruselského paktu.

Smlouva z Dunkerque se ukázala jako nedostatečná a jednání o nové smlouvě, do kterého se zapojila také diplomacie Spojených států, vyvrcholila podpisem Bruselského paktu 17. března 1948, k původním dvěma signatářům přibyly státy Beneluxu. Motivací pro vznik nové smlouvy byl také v tu dobu uskutečněný komunistický puč v Československu.[1]

Po vzniku NATO ztratil Bruselský pakt svůj význam[1]. V roce 1954 byl modifikován a stal se základem pro uzavření Pařížských dohod, kterými byla založena vojenská a obranná aliance Západoevropská unie.

Podpis
Platnost
Smlouvy
1948
1948
Brusel
1951
1952
Pařížská
1954
1955
Paříž. doh.
1957
1958
Římské
1965
1967
Slučovací
1975

TREVI
1985
1985
Schengenská
1986
1987
JEA
1992
1993
Maastrichtská
1997
1999
Amsterodamská
2001
2003
Niceská
2007
2009
Lisabonská
                         
Tři pilíře Evropské unie:  
Evropská společenství:  
Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM)
Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) Smlouva vypršela v roce 2002 Evropská unie (EU)
    Evropské hospodářské společenství (EHS)
        Schengenská smlouva   Evropské společenství (ES)
    TREVI Spolupráce v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (SVV)  
  Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech (PJCC)
          Evropská politická spolupráce (EPS) Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP)
Bruselský pakt Západoevropská unie (ZEU)    
Smlouva vypršela v roce 2011  
                       

Reference

editovat
  1. a b VEBER, Václav. Dějiny sjednocené Evropy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. 645 s. ISBN 80-7106-663-X. Kapitola 8. Evropa po druhé světové válce, s. 196. 

Externí odkazy

editovat

Literatura

editovat
  • Ort, A.: Evropa 20. století. Praha 2000.