TREVI

mezinárodní struktura pro evropskou policejní spolupráci v letech 1976–1992

TREVI je označení pro mezinárodní strukturu – pracovní skupiny – pro policejní spolupráci mezi dvanácti členskými státy Evropského hospodářského společenství fungující v letech 19761992. Po vzniku Evropské unie (1993) na její činnost navázala Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech, která je třetím pilířem Evropské unie, a instituce Europol.

Myšlenka spolupráce vznikla v polovině sedmdesátých let zejména kvůli boji proti terorismu a pod dojmem nedostatečné činnosti Interpolu po mnichovském olympijském masakru (1972). Mezivládní spolupráce probíhala příležitostně na úrovni ministerstev vnitra a spravedlnosti. Činnost TREVI byla až do roku 1989 utajovaná, oficiálně byla její existence přiznána až maastrichtskou smlouvou při její transformaci do struktur EU.

Původ názvu není zcela jistý, uvádí se jako akronym francouzského pojmenování sledovaných hrozeb: Terrorisme, Radicalisme, Extrémisme, Violance Internationale (mezinárodní násilí).[1]

Podpis
Platnost
Smlouvy
1948
1948
Brusel
1951
1952
Pařížská
1954
1955
Paříž. doh.
1957
1958
Římské
1965
1967
Slučovací
1975

TREVI
1985
1985
Schengenská
1986
1987
JEA
1992
1993
Maastrichtská
1997
1999
Amsterodamská
2001
2003
Niceská
2007
2009
Lisabonská
                         
Tři pilíře Evropské unie:  
Evropská společenství:  
Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM)
Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) Smlouva vypršela v roce 2002 Evropská unie (EU)
    Evropské hospodářské společenství (EHS)
        Schengenská smlouva   Evropské společenství (ES)
    TREVI Spolupráce v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (SVV)  
  Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech (PJCC)
          Evropská politická spolupráce (EPS) Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP)
Bruselský pakt Západoevropská unie (ZEU)    
Smlouva vypršela v roce 2011  
                       

Reference

editovat
  1. Obecně k agendám EU, Policejní a celní spolupráce na stránkách Ministerstva vnitra ČR