Konstantní funkce

V matematice se pojmem konstantní funkce označuje taková funkce, jejíž funkční hodnota je v celém definičním oboru stejná, tedy konstantní. Například funkce f(x) = 4 je konstantní.

DefiniceEditovat

Funkce   je konstantní, pokud  

VlastnostiEditovat

  • grafem reálné konstantní funkce definované pro všechna reálná čísla je přímka rovnoběžná s osou x
  • je-li f konstantní a g libovolná funkce, je jejich složení   rovněž funkce konstantní
  • konstantní funkce (reálné n. komplexní proměnné) má v každém vnitřním bodě definičního oboru derivaci rovnou nule
  • primitivní funkce ke konstantní funkci na otevřeném intervalu reálných čísel je lineární funkce
    • příklad:  

Související článkyEditovat