Kamenné varhany

Kamenné varhany je skalní útvar, který vzniká díky sloupcovité odlučnosti bazaltu – čediče (méně často též znělce – fonolitu). Jedná se o geologickou vlastnost bazaltů, který se projevuje penta- či hexagonálními hranoly, které mohou dosahovat délky až několika desítek metrů.

Kamenné varhany na Zlatém vrchu
Kamenné varhany na Panské skále

Vznik bazaltické odlučnosti je způsoben kontrakcí (smršťováním) lávy při chladnutí, která může nastat ve dvou případech a odvíjí se od ní rozsah. V prvním případě během sopečné činnosti dochází k výlevu lávového proudu v rozsáhlé oblasti, kde vzniká lávové jezero, které začíná pozvolna v novém prostředí vydávat do okolí teplo. Postupným chladnutím lávy nastává ochlazování svrchní části lávového pole, čímž se ochlazující část pole začne zmenšovat smršťovat a zmenšovat objem. Vlivem zmenšujícího objemu se začínají na celistvém lávovém tělese objevovat trhliny a pukliny, které postupně vlivem dalšího klesání teploty prorůstají hlouběji. Vznikají tak pěti či šestihranné sloupce, které jsou orientovány kolmo k povrchu lávového proudu. Tvar hranolů je určen snahou systému o vytvoření co nejmenších mezer mezi jednotlivými sloupci.

V druhém případě magma nedokáže opustit magmatický sopouch, ve kterém začíná chladnout. Následné procesy jsou shodné s prvním případem. Vlivem erozivní činnosti a denudací povrchu jsou okolní méně odolné horniny (převážně sedimentární) rozrušeny a odneseny pryč, čímž se odhalují odolnější vulkanické horniny. Vznikají tak zajímavé skalní útvary v podobě bazaltových sloupů. V případě, že jsou svislé sloupce lávových proudů nebo výlevů odhaleny, například v říčním korytě či na pobřežním klifu, je útvar nazýván lávovou palisádou a má charakter skalního defilé.[1]

Bazální odlučnost většinou zasahuje rozsáhlé oblasti, ve kterých se pak nachází nespočet sloupců, které dohromady tvoří těleso.

VýskytEditovat

Ve světě se kamenné varhany vyskytují v Severním IrskuGiant's Causeway (česky Obrův chodník, či Obrovy schody), které mají pokračování i ve Skotsku. Proslulá je rovněž lokalita Devils Tower ve Wyomingu. Na Slovensku jsou kamenné varhany k vidění na vrchu Šomoška v CHKO Cerová vrchovina.

Na území České republiky lze spatřit kamenné varhany z olivinických čedičů a nefelinických tefritů v Lužických horách v NPP Zlatý vrch. V Českém středohoříNPP Panská skála, NPP Vrkoč, PP Radobýl, dále v Krušných horách v PP Rotava, u čedičového lomu v Podmoklicích (část města Semily) a na Křížovém vrchu ve Šluknově. Mohutné sloupce z jiných vulkanitů se nachází v Českém středohoří na vrších Lovoš, Košťál a Sedlo. Vodorovně uložené čedičové sloupce jsou součástí NPP Čertova zeď u Českého Dubu.[2]

Kulturní historieEditovat

Kamenné varhany jsou často lidovou kulturou spojovány s dílem nadpřirozené postavy, nejčastěji čerta, a jsou často s jeho jménem i spojovány (čertovy schody atd.).

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. RUBÍN, Josef; BALATKA, Břetislav. Atlas skalních, zemních a půdních tvarů. Praha: Academia, 1986. 385 s. S. 96. 
  2. RUBÍN, Josef; KRÁL, Václav. Turistické zajímavosti ČSR geologie. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1959. 95 s. S. 76. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat