Denudace je oborový termín z exogenní geologie a také z oboru lékařství.

Obecně se denudací nazývá soubor pochodů, které vedou ke snižování (zarovnávání) zemského povrchu, a tedy snižování nadmořské výšky a výškových rozdílů v terénu. Tento soubor pochodů je složen z odnášení rozrušených hornin jako důsledku působení větru, mrazu, vody a dalších erozních vlivů. Jinými slovy je to soubor pochodů, které obnažují podložní pevné horniny. Denudace zahrnuje zvětrávání, gravitační přesuny hmot (v podstatě svahové pohyby) a erozi.

Profesor Petránek definuje denudaci jako „souhrn pochodů vedoucích k celkovému snížení zemského povrchu (tj. zvětrávání, eroze a odnos). Někde je denudace chápána jako synonymum eroze.“[1]

Denudaci dělíme v geologii na:

  • mechanickou
  • chemickou.


V medicíně: denudace (z lat. nudus nahý) – obnažení, sloupnutí, odhalení.

Reference

editovat
  1. PETRÁNEK, Jan. Denudace. In: Geologická encyklopedie [online]. [06.12.2019] [cit. 11. 4. 2024]. Dostupné z: http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?denudace

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat