Harmonická dur

Harmonická dur (přesněji harmonická durová stupnice) je pojem z oboru hudební nauky označující specifický typ sedmitónové hudební stupnice.

Složení harmonické durové stupniceEditovat

Harmonická durová stupnice se skládá ze sedmi tónů, s půltónem mezi třetím a čtvrtým, mezi pátým a šestým, a mezi sedmým a osmým stupněm. Mezi šestým a sedmým stupněm je interval zvětšené sekundy - tří půltónů, všechny ostatní intervaly jsou celotónové.

Následující tabulka obsahuje seznam intervalů jednotlivých stupňů vzhledem k základnímu tónu. Jako příklad je použita harmonická durová stupnice od základního tónu a.


Stupeň Interval a dur
I Prima a
II Velká sekunda h
III Velká tercie cis
IV Čistá kvarta d
V Čistá kvinta e
VI Malá sexta f
VII Velká septima gis
VIII = I Oktáva a

Význam a použitíEditovat

Harmonická dur se od diatonické durové stupnice liší malou sextou. Díky této modifikaci lze v durové tónině použít mollovou subdominantu, která skladbu ozvláštňuje a vytváří proti durové tónice a dominantě zvláštní napětí.

Stupnice se používá především v jazzových skladbách a skladbách populární a rockové hudby, u nichž autor usiluje o jazzový výraz.

Harmonie harmonické durEditovat

Následující tabulka ukazuje na příkladu harmonické durové stupnice od tónu a kvintakordy a septakordy, které mohou být použity na jejích jednotlivých stupních. Podrobnosti k významu akordových značek lze najít v článku Akordová značka.

Stupeň Tón - příklad Kvintakord Kvintakord - příklad Septakord Septakord - příklad
I a durový   velký  
II h zmenšený   malý zmenšený  
III cis mollový   malý mollový  
IV d mollový   velký mollový  
V e durový   dominantní  
VI f zvětšený   zvětšený  
VII gis zmenšený   zmenšený  

Související článkyEditovat