Harmanecká tisina

národní přírodní rezervace na Slovensku

Harmanecká tisina je národní přírodní rezervace ve Velké Fatře na Slovensku.

Zdroje k infoboxu
Národní přírodní rezervace
Harmanecká tisina
IUCN kategorie Ia (Přísná přírodní rezervace)
Harmanec, Slovensko, 2013 - panoramio.jpg
Základní informace
Vyhlášení1949, 1983
Rozloha20,0400 ha
Poloha
StátSlovenskoSlovensko Slovensko
OkresBanská Bystrica
Souřadnice
Harmanecká tisina
Harmanecká tisina
Další informace
Kód255
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Poloha NPR v rámci pohoří Velké Fatry

Nachází se v horní části Harmanecké doliny, která patří do Národního parku Velká Fatra. Vyhlášena byla v roce 1949 a novelizovaná úpravou MK SSR č. 1554/1983-32 z 31. března 1983. Výměra památky s 5. stupněm ochrany je 20,04 ha.[1]

Předmět ochranyEditovat

Předmětem přísné ochrany se stal zachovalý karpatský les v různých vývojových stádiích s výskytem terciérních reliktů – tisu červeného, jakož i krasové formy georeliéfu.

GeologieEditovat

Území rezervace tvoří silně akcentovaný reliéf se sklonem terénu 50–100%. Při severovýchodním okraji těsně nad Harmaneckým potokem se zdvihají kolmé stěny bradla do výšky 30-60 m. Menší bradla se nachází na celém území rezervace. Nejnižší místo je v jihovýchodním cípu (660 m n. m.), nejvyšší místo je na západním okraji u státní silnice č.14 (Banská Bystrica - Martin (845 m n. m.).

MorfologieEditovat

Území je tvořeno uhličitanovými horninami, dolomity a vápenci, které tektonicky patří k sérii štureckého příkrovu. Dolomity jsou šedé barvy, hruběhlavicované a s charakteristickým ostrohranným rozpadem. Vápence jsou tmavě šedé, s častým výrazným žilkováním. Rozdílnost hornin ovlivnila i charakter území, kdy horní části území rezervace tvořené převážně dolomity mají jen menší odkryvy. Polohy vápenců podmínily vznik skalních stěn a žeber.

PůdaEditovat

Průměrné roční srážky se pohybují od 900 do 1050 mm a charakterizují toto území jako prehumidní. Z původních typů jsou tu vyvinuté rendzinové lesní půdy těchto typů: sutinová rendzina, protorendzina, typická rendzina a vylouhovaná rendzina. Z lesních společenstev jsou tu vyvinuté lesní typy 4. až 6. vegetačního stupně, extrémní vápencové bučiny, vápenco-jedlové bučiny a bukové javořiny.

Flóra a flóraEditovat

Z rostlin jsou tu dominantní zastoupené druhy bukového stupně kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), bažanka vytrvalá(Mercurialis perennis), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva). Území rezervace tvoří biotop velmi chráněných druhů hmyzu, ptáků a je součástí biotopu velkých šelem medvědamedvěda a rysa.

Území rezervace tvoří zachovalé porosty karpatského smíšeného lesa, s věkovým rozpětím 30–120 let. Některé exempláře jedle a buku přesahují věk 250 let. Důvodem ochrany je tis červený (Taxus baccata), jako třetihorní relikt. Tis nejvíc poškozuje jelení zvěř okusem kůry a spásáním přirozeného zmlazení.

PřístupnostEditovat

Po   zelené turistické značené trase č. 5435 nebo po   žluté turistické značené trase č. 8436 z parkoviště v Horném Harmanci, nebo státní silnicí č.14.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Harmanecká tisina na slovenské Wikipedii.

  1. webový portál http://uzemia.enviroportal.sk. http://uzemia.enviroportal.sk [online]. [cit. 2019-09-17]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat