Otevřít hlavní menu
4. lesní vegetační stupeň (bukový) - PR Palkovické hůrky

Lesní vegetační stupeň je formalizovaná lesnická jednotka používaná zejména v lesnické typologii. Lesní vegetační stupně vyjadřující vztah mezi klimatem a biocenózou (vegetačními společenstvy), reprezentovanými tzv. klimaxovými dřevinami. Popisují tak ve zjednodušené podobě vegetační stupňovitost a poskytují rámcovou představu o vertikálním rozšíření hlavních dřevin. Lesní vegetační stupně spolu s definovanými edafickými (také půdními nebo ekologickými) řadami (edafické řady: extrémní, kyselá, živná, obohacená oglejená a podmáčená. Každá řada se ještě rozpadá na podrobnější jednotky - tzv. Půdní kategorie) slouží k základní typologické klasifikaci lesů pomocí vymezení lesních typů (následně sdružovaných do větších kategorií tzv. souborů lesních typů)

V rámci ČR je vymezeno 10 lesních vegetačních stupňů, jež jsou nazvány podle jednotlivých klimaxových dřevin a jejich kombinací: borovice, dubu (zimního), buku, jedle, smrku a kleče.

Přehled lesních vegetačních stupňůEditovat

 • 0. lesní vegetační stupeň – bory (nejde v pravém smyslu slova o vegetační stupeň, protože bory jsou spíše vázány na extrémní stanoviště – do značné míry bez ohledu na vertikální stupňovitost, také proto jsou označeny číslem nula)
 • 1. lesní vegetační stupeň – dubový
 • 2. lesní vegetační stupeň – bukovo-dubový
 • 3. lesní vegetační stupeň – dubovo-bukový
 • 4. lesní vegetační stupeň – bukový
 • 5. lesní vegetační stupeň – jedlo-bukový
 • 6. lesní vegetační stupeň – smrko-bukový
 • 7. lesní vegetační stupeň – bukovo-smrkový
 • 8. lesní vegetační stupeň – smrkový
 • 9. lesní vegetační stupeň – klečový[1]

Související článkyEditovat

ReferenceEditovat

 1. http://obnova-lesa.euweb.cz/VLS.pdf