Ethylenoxid

chemická sloučenina

Ethylenoxid (též oxiran, sumární vzorec C2H4O) je organická sloučenina s trojčlennou heterocyklickou strukturou, která v cyklu obsahuje atom kyslíku. Je to nejjednodušší epoxid a má rozsáhlé využití v průmyslu.

Ethylenoxid
Struktura molekuly ethylenoxidu

Struktura molekuly ethylenoxidu

Obecné
Systematický název oxiran
Ostatní názvy epoxyethan
Sumární vzorec C2H4O
Vzhled bezbarvý plyn
Identifikace
Registrační číslo CAS
Vlastnosti
Molární hmotnost 44,05 g/mol
Teplota tání −111,3 °C
Teplota varu 10,7 °C (1 013 hPa, 100% kyselina)
310–335 °C (1 013 hPa, 98% kyselina)
Hustota 0,882 g/cm³
Rozpustnost ve vodě mísitelný
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° −52,6 kJ/mol
Standardní molární entropie S° 243 J K−1 mol−1
Bezpečnost
Toxický
Toxický (T)
Extrémně hořlavý
Extrémně hořlavý (F+)
R-věty R45, R46, R12, R23, R36/37/38
S-věty S53, S45
NFPA 704
NFPA 704.svg
4
3
3
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

VlastnostiEditovat

Za běžných podmínek bezbarvý hořlavý plyn příjemné sladké vůně, teplota varu 10,7 °C (bezbarvá kapalina), teplota tání −113 °C. Vlivem velkého pnutí v trojčlenném cyklu velmi reaktivní látka, dobře rozpustná ve vodě i v organických rozpouštědlech.

PoužitíEditovat

Vzniká jako meziprodukt při výrobě nemrznoucích směsí, lepidel, rozpouštědel, léčiv, plastůtextilu. Ve směsi s plynným dusíkem nebo oxidem uhličitým se užívá ke sterilizaci potravin nebo lékařského vybavení (injekční stříkačky, nástroje, obvazy atd.). Používá se také jako součást paliva v raketách. Při hydrolýze ethylenoxidu vodou nebo zředěnou kyselinou sírovou vzniká ethylenglykol.

Oxiran má, stejně jako jiné jednoduché ethery, schopnost snadno přejít od deflagrace v detonaci. Proto exploze jeho par bývají velmi ničivé. Tohoto je využíváno v palivo-vzdušných zbraních (FAE).

Rizika pro zdravíEditovat

Ethylenoxid je velmi toxická, karcinogennímutagenní látka. Způsobuje podráždění nosudýchacích cest a může vést k bolesti hlavy, zvracení, únavě atd. Chronické působení vyvolává poškození mozku, snižuje citlivost prstů, narušuje koordinace pohybů, způsobuje poškození jaterledvin.